ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

 ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  08- Ιουλίου 2018 . 
~
~  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Ιουλίου 2018
 
 Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Θ'(9) 1-8
Καὶ ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ.
καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει;
ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας – τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.
ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.  Νεοελληνική Απόδοση  Η θεραπεία ενός παράλυτου  Και αφού μπήκε σε πλοίο, διαπέρασε τη λίμνη και ήρθε στη δική του πόλη.  Και ιδού, έφεραν προς αυτόν έναν παράλυτο βαλμένο πάνω σ’ ένα κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, τέκνο μου, σου αφήνονται οι αμαρτίες».  Και ιδού, μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός βλαστημά».  Και επειδή είδε ο Ιησούς τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί σκέφτεστε κακά μέσα στις καρδιές σας;  Γιατί, τι είναι ευκολότερο, να πω: “Σου αφήνονται οι αμαρτίες”, ή να πω: “Σήκω και περπάτα”;  Αλλά για να μάθετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου πάνω στη γη να αφήνει αμαρτίες» – τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στον οίκο σου».  Και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε για τον οίκο του.  Και όταν το είδαν τα πλήθη, φοβήθηκαν και δόξασαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους.  
~ **  8 Ιουλίου: Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου

~  Τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου τιμά σήμερα, 8 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Προκόπιος, έζησε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ τα χρόνια που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Διοκλητιανός. Ο πατέρας του, ο Χριστοφόρος, ήταν ευσεβής άνθρωπος, σε αντίθεση με την μητέρα του που πίστευε στα είδωλα.
Μετά τον θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του τον πήγε στον αυτοκράτορα, ο οποίος τον έκανε ηγεμόνα της πόλης των Αλεξανδρέων και του έδωσε εντολή να καταδιώκει και να βασανίζει τους χριστιανούς. Έτσι ο Προκόπιος ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια.
Κατά την πορεία του όμως, ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν αστραπές και βροντές και ταυτόχρονα άκουσε φωνή να τον καλεί με το όνομά του, που τον απειλούσε με θάνατο επειδή θα κατεδίωκε τους χριστιανούς και ταυτόχρονα και τον Αληθινό Θεό.
Μετά από αυτό το γεγονός ο Προκόπιος παρακάλεσε Εκείνον πού του μιλάει να του φανερωθεί περισσότερο για να δει ποίος είναι. Τότε εμφανίστηκε μπροστά του ένας Σταυρός από κρύσταλλο και ακούστηκε μία φωνή να του λέει: «Εγώ είμαι ο Εσταυρωμένος Υιός του Θεού». Μετά από αυτό το θαύμα πίστευσε και έγινε χριστιανός.
Λίγο αργότερα επιστρέφοντας από νικηφόρα αποστολή, η μητέρα του προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα. Κατάλαβε όμως ότι είχε γίνει χριστιανός και τον πρόδωσε στον αυτοκράτορα. Εκείνος διέταξε τον ηγεμόνα της Καισάρειας Ουλκιο να τον ανακρίνει. Αυτός τον χτύπησε πολύ μέχρι λιποθυμίας και μετά τον έκλεισε στην φυλακή. Με την χάρη του Κυρίου όμως οι πληγές επουλώθηκαν και απελευθερώθηκε από τα δεσμά.
Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον ναό των ειδώλων όπου με την προσευχή του κατάφερε και συνέτριψε τα είδωλα. Το θαύμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πιστεύσουν σ’ αυτόν πολλοί ανάμεσα τους και η μητέρα του. Αμέσως δόθηκε εντολή να αποκεφαλιστούν όλοι όσοι είχαν πιστεύσει.
Μετά από αυτό, δόθηκε εντολή να γίνουν φρικτά βασανιστήρια στον Προκόπιο. Ο Άγιος υπέμενε με πάρα πολύ μεγάλη καρτερία όλα αυτό και μάλιστα κατάφερνε να τα ξεπερνά με την βοήθεια του Θεού. Τέλος δόθηκε εντολή να τον αποκεφαλίσουν και έτσι παρέλαβε το στεφάνι της αιωνίου ζωής.
Απολυτίκιο:
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Αγρευθείς ουρανόθεν προς την ευσέβειαν, κατηκολούθησας χαίρων ώσπερ ο Παύλος Χριστώ, των Μαρτύρων καλλονή Μάρτυς Προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού, αριστεύσας ευκλεώς, κατήσχυνας τον Βελίαρ, ου της κακίας άτρωτους, σώζε τους πόθω σε γεραίροντας.
~ *  https://youtu.be/DCSyBDk-lb0 .-

~ ~***   Πώς έγινε η αποβιομηχάνιση της χώρας και φτάσαμε στη χρεοκοπία;;;;; Η Ελλάδα μετά την υποτίμηση του Μαρκεζίνη το 1951 άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα με ρυθμούς 8% ετησίως ήταν η σαν την σημερινή Κίνα για την Ευρώπη της εποχής . Μέχρι την δικτατορία είχε δημιουργηθεί ακόμη και ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ..Τ ΑΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑ;;; . ,χαλυβουργία ναυπηγεία διυλιστήρια πετρελαίου αλλά και υφαντουργία βιομηχανίες ηλεκτρικών συσκευών ...!!!!!! Στο τέλος της δικτατορίας με την μεγάλη πετρελαϊκή κρίση ανέβηκε ξαφνικά ο πληθωρισμός στο 20 % ένδειξη ότι η Ελληνική οικονομία άρχισε να χάνει σε παραγωγικότητα .Η αρχή της αποβιομηχάνισης της χώρας άρχισε την μεταπολίτευση . Η κυβέρνηση του Κ.Καραμανλή αντί να μηδενίσει τον πληθωρισμό τον έσερνε στο 20 % και παραπάνω επι 7 χρόνια και επιπλέον έβαζε και αγορανομική διατίμηση στα προϊόντα , τα τραπεζικά επιτόκια ανέβηκαν στο 25% , το κόστος του χρήματος έγινε απαγορευτικό για την βιομηχανία και βιοτεχνία . Οι περισσότερες βιομηχανίες είχαν μικρό ποσοστό ίδιων κεφαλαίων , με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας να γίνει προβληματικό οικονομικά ,οι λεγόμενες προβληματικές βιομηχανίες .

Ο λόγος που οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες του κόσμου Γερμανία και Ιαπωνία έχουν κύρια επιδίωξη στην νομισματική τους πολιτική χαμηλό πληθωρισμό είναι για να αποφύγουν το κλείσιμο των βιομηχανικών επιχειρήσεων . Επίσης κρατικοποίησε την Ολυμπιακή το συγκρότημα ΑΝΔΡΕΆΔΗ τις συγκοινωνίες το 60 % σχεδόν του ΑΕΠ το παρήγαγε ο δημόσιος τομέας . Ο οποίος δεν οργανώθηκε με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια όπως ο Σκανδιναβικός αλλά αφέθηκε στον αυτόματο πιλότο .
Το κερασάκι της τούρτας ήταν ο Α.Παπανδρέου αυτός αφού ξόδεψε μερικά δισεκατομμύρια στις προβληματικές μετά τις έκλεισε και έκανε όλους τους εργαζόμενους σε αυτές δημόσιους υπαλλήλους . δημιούργησε προηγούμενο και έτσι οι εργαζόμενοι σε όλες τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες είχαν σαν σκοπό την εκδίωξη των εργοδοτών και την «κοινωνικοποιήσει» της επιχείρησης δηλαδή να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι και να μην δουλεύουν . Εφάρμοσε τον «τρίτο δρόμο προς τον σοσιαλισμό» και κατάργησε κάθε ιεραρχία έλεγχο και αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα . Εφάρμοσε την «λαϊκή συμμετοχή» με τους συνδικαλιστές κουμανταδόρους και την τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα " ανάπτυξης και ευνομίας ' έβαλε τον " λύκο μπιστικό " όπως λέει και η παροιμία έτσι μοιραία φθάσαμε στην αποβιομηχάνιση της χώρας , το δυσθεόρατο δημόσιο χρέος 100% του ΑΕΠ και σε έναν τεράστιο και ανεξέλεγκτο δημόσιο τομέα με στρατιές αργόμισθων καλοπληρωμένων υπαλλήλων .
Από τότε η χρεοκοπία ήταν προδιαγεγραμμένη .Μπήκαμε στο Ευρώ σχεδόν ανώδυνα βοήθησε πολύ η άνοδος του χρηματιστηρίου το 1999 από την οποία το κράτος μάζεψε πολλά έσοδα . Το ευρώ αποδείχθηκε ένα πολύ σκληρό νόμισμα από αρχική ισοτιμία με το δολάριο 0.9 έφθασε στο 1,3 του δολαρίου ,η Ελλάδα μπήκε με πολύ χαμηλή ισοτιμία 340 δρχ ανά ευρώ θα έπρεπε να μπει με 700 δρχ ανα ευρώ . Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό διότι δεν θα καλύπταμε το κριτήριο του πληθωρισμού εάν κάναμε τέτοια υποτίμηση πριν μπούμε στο Ευρώ ο πληθωρισμός θα ανέβαινε στο 35 % .
Μ ε ευρώ τόσο ακριβό οι λίγες παραγωγικές επιχειρήσεις που είχαμε στην χώρα δεν μπορούσαν να ανταγωνισθούν τα εισαγόμενα προϊόντα και με τις ευλογίες μας και επιδοτούμενες από το κράτος έφυγαν για Βουλγαρία Ρουμανία Αλβανία . Έτσι η χώρα δεν παρήγαγε τίποτε στο ισοζύγιο πληρωμών δημιουργήθηκε ένα τεράστιο έλλειμμα και ένα μεγάλο μέρος της ανεργίας το απορροφούσε το δημόσιο με διορισμούς ,στρατιές υποαπασχολουμένων υπαλλήλων στο δημόσιο με μηδενική απόδοση και παραγωγικότητα πληρωνόντουσαν με τα δανεικά του κράτους από τις αγορές.
Σπύρος Δανάλης
-Κι απο τότε κάποιοι ζουν καλά..πλουσιοπάροχα αφού κάθονται , πληρώνονται..Kαι δε ξέρουν που να τα ξοδέψουν...κι άλλοι δεν έχουν να φάνε ....και να ταίσουν την οικογένεια...Τόσο καλά πάμε...Στο δήμο που προς το παρόν μένω ,ολοι είναι συγκεκριμένης καταγωγής..χωρίς πτυχία..αντε να χουν απολυτήριο λυκείου..Μπαίνεις σε εναν όροφο..6-7 γραφεία να κάθονται και ξύνονται,ολη μέρα ,κουτσομπολιό οι κυριούλες... γιατί πως θα περάσει η ωρα όταν δεν εχεις τι να κάνεις??
  ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΛΕΙΣΑΝ.. : https://youtu.be/aSHv2w03iLY  .-

~*** ΠΑΖΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ : https://youtu.be/bZ0mqx9mJSQ  .-

~*** Κύριε Τούσκ, Θα μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα, την Μακεδονική, δηλαδή στα ελληνικά, αυτή που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος πριν 2,5 χιλιάδες χρόνια και όχι αυτή που βιαίως επιβάλλεται στο πλαίσιο μιας ψευδεπίγραφης συμφωνίας των Πρεσπών αλλά και με την τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου οι αρχηγοί των κρατών μελών επέλεξαν να χαιρετήσουν την προδοτική παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας, παραχαράσσοντας συνειδήσεις και εκπορνεύοντας ευθέως την Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό, μη λαμβάνοντας υπόψιν τη θέληση του ελληνικού λαού, εσείς οι ψευτοδημοκράτες.
Ονόμασαν ψευδώς «συνθήκη φιλίας» τον πόνο των Ελλήνων. Ονόμασαν ψευδώς «συνεργασία» την απαγόρευση της έκφρασης και του δημοκρατικώς αποφασίζειν. Ονόμασαν ψευδώς «καλή γειτονία» την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ελληνική ιστορία δεν αποτελεί προϊόν προς συνδιαλλαγή, εκδούλευση, φαλκίδευση ή εκμαυλισμό για την πολιτική επιβίωση αριστερών μαλιστάνθρωπων.
Όταν η λογική εκτοπίζεται από συμφέροντα, τότε πρέπει να υπενθυμίζουμε τα αυτονόητα. Όλοι οι Έλληνες, Μακεδόνες και μη, βρισκόμαστε σε δυναμική ετοιμότητα έναντι της παραχάραξης και του επιχειρούμενου ξεπουλήματος.
- Την Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, παρενέβην στη συζήτηση με θέμα τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 επισημαίνοντας την προδοτική στάση των αρχηγών των κρατών μελών όταν συμφώνησαν στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας, παραχαράσσοντας συνειδήσεις και επικαλούμενοι ψευδώς «συνθήκη φιλίας» τον πόνο των Ελλήνων, καταλήγοντας ότι η Ελληνική ιστορία δεν αποτελεί προϊόν προς συνδιαλλαγή και εκδούλευση, και όλοι οι Έλληνες, Μακεδόνες και μη, βρίσκονται σε δυναμική ετοιμότητα έναντι της παραχάραξης και του επιχειρούμενου ξεπουλήματος.  
ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ...ΣΤΡΑΤ. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ : https://youtu.be/1iDYGTmXIL8 .-

~*** ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΦΤΙΑΧΤΗ ΚΡΙΣΗ , ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ...ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΑΟΠΛΟΙ ...ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΘΛΙΨΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ..ΚΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ!  Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΑΝ Η ΔΥΣΘΥΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΤΕ ΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΗ..Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΥΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ..ΤΗ ΜΕΛΑΙΝΑ ΧΟΛΗ..
ΑΔΕΛΦΙΑ...ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΜΕΛΑΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΒΟ ΣΕ ΟΙΣΤΡΟ ΖΩΗΣ...ΚΙ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΖΟΥΜΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ..ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ..ΝΑ ΜΗ ΤΟ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΩ..ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΑΛΑΙΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΣΕ ΟΡΜΗ ΖΩΗΣ...
ΑΡΕΤΗ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟΣ..ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΛΑΠΤΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ..ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ..ΤΟΥ θΕΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ..ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ..ΝΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙΣ..ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΠΟΛΕΜΑΣ ? ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΟΥ .ΑΛΛΑ..ΝΑ ΠΟΛΕΜΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ..ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ..ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ...ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ..ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ...ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ,ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΠΑΛΜΟΥΣ ,ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ..ΓΙ ΑΥΤΟ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΕΛΕΓΕ ΠΩΣ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ..ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΞ ΙΣΟΥ ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ...Η ΘΛΙΨΗ..Ο ΦΟΒΟΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ..ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ..ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ ,ΤΙΜΩΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΕΙ...
Ο ΠΟΝΟΣ & Η ΘΛΙΨΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΚΑΘΕ ΘΝΗΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-Π. ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ  https://www.youtube.com/watch?v=hKa7_...
Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ https://www.youtube.com/playlist?list.. . ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ; ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ !..- ΜΗΤΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ,ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ(1920-2005) : https://youtu.be/yH1GiM9tli0  .-
~***(Προηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους)Ομιλιες : Εις τον Άγιον Προφήτην Ηλίαν 20-07-2007, Εις τον Άγιον Δημήτριον Τον Μυροβλήτην 26-10-2007, Περί των Αγίων Αρχαγγέλλων 8-11-2007, Εις τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. 
  ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΝΗ (️08/06/14) : https://youtu.be/crdJzKY4XKI .-

***  Τραγικός χαμός τρίχρονου αγοριού που πνίγηκε σε τουαλέτα : Ένα τρίχρονο αγοράκι βρήκε τραγικό θάνατο στην επαρχία Λιμπόπο της Ν. Αφρικής καθώς έπεσε μέσα σε υπαίθρια τουαλέτα και πνίγηκε.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Τρίτη, στο χωριό Ντιτεντέγκ, όταν ο άτυχος Ομάρι Μονόνο επισκέφθηκε ασυνόδευτος την εξωτερική τουαλέτα στο σπίτι της θείας του για να κάνει την ανάγκη του.
Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Κοστάνμπλε Μαφούρε Μαναμέλα ανέφερε πως η θεία του που ήταν απασχολημένη με δουλειές του σπιτιού, τον αναζήτησε μετά από ώρα, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει. Έτσι αποτάθηκε στην αστυνομία για να ζητήσει βοήθεια.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση καθώς ξεκίνησε συντονισμένη έρευνα για την ανεύρεση του αγοριού. «Το σώμα του εντοπίστηκε γύρω στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα και ανασύρθηκε από την τουαλέτα στις 9», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η 25χρονη μητέρα του παιδιού, Κβένα Μονόνο ωστόσο παρουσιάζει διαφορετικά τη σειρά των γεγονότων καταγγέλλοντας τις αρχές για κωλυσιεργία. Ισχυρίζεται πως το άψυχο κορμί του παιδιού ανασύρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και όχι την Τρίτη, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.
«Όταν ψάξαμε και δεν μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε, καλέσαμε την αστυνομία. Έφτασαν γύρω στις 8 το βράδυ (σ.σ. της Τρίτης), αλλά δεν έψαξαν γι' αυτόν. Αντ' αυτού πήραν εμένα και τη θεία του στο τμήμα για να δώσουμε κατάθεση. Η αστυνομία ζήτησε επίσης να μάθει τη διεύθυνση κατοικίας του πατέρα του. Πήγαν σπίτι του αλλά δεν βρήκαν το παιδί. Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν ότι άκουσαν το παιδί να κλαίει, αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν που βρισκόταν», δήλωσε η μητέρα στην ιστοσελίδα IOL και πρόσθεσε: «Αν η αστυνομία τον είχε αναζητήσει το βράδυ της Τρίτης όταν έφτασε στο σπίτι, ο γιος μου πιθανότατα να ήταν ζωντανός. Ανασύρθηκε από την τουαλέτα την Τετάρτη γύρω στις 4 το απόγευμα». Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.
Ο Ομάρι είναι το τρίτο παιδί που χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο, τα τελευταία χρόνια. Το 2014 ο Μάικλ Κομπάπε είχε πνιγεί σε παρόμοια τουαλέτα σε σχολείο του Λιμπόπο, ενώ τον περασμένο Μάρτιο η 5χρονη Λούμκα Μκέτβα έχασε τη ζωή της πέφτοντας στην τουαλέτα του σχολείου της σε αγροτική περιοχή στο Ανατολικό Ακρωτήρι. Μάλιστα, ο θάνατος του κοριτσιού ήταν ο λόγος που ο Πρόεδρος της χώρας, Σίρυλ Ραμαφόσα ζήτησε να καταργηθούν αυτού του είδους οι υπαίθριες τουαλέτες από τα σχολεία μέχρι το τέλος του 2018.
Ο συγκεκριμένος τύπος τουαλέτας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βαθιά τρύπα στο έδαφος στην οποία συλλέγονται περιττώματα. Στη Ν. Αφρική χαρακτηρίζεται ως βασική εγκατάσταση υγιεινής. Σύμφωνα με την φιλανθρωπική οργάνωση, Water Aid, το 27% των Νοτιοαφρικάνων δεν έχει πρόσβαση ούτε καν σε βασική εγκατάσταση υγιεινής, ενώ ένα στα πέντε σχολεία της χώρας διαθέτουν τέτοιου είδους τουαλέτες. Πηγή: www.news.gr
***Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ανεβαίνουν κάθε χρόνο στον Ιερό βράχο, για να δουν από κοντά τα θαύματα που έστησαν ο Καλλικράτης, ο Ικτίνος και ο Μνησικλής, οι αρχιτέκτονες των μνημείων της Ακρόπολης, αλλά και τα θαύματα που φιλοτέχνησε ο Φειδίας στον Παρθενώνα...Χιλιάδες χρόνια τώρα στέκει περήφανα στη καρδιά της πόλης να μας θυμίζει ποιοί είμαστε και τι καταφέραμε...Αλλά και τι μπορούμε ακόμη να κάνουμε οι Ελληνες...Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογενή φυτόν ουράνιον και βλάστημα Θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην...!!!!!!🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 🇬🇷 Ελλάς..Ελλήνων..Χριστιανών...  Καληνύχτα με φόντο την Ακρόπολη, τον Ιερό Βράχo των Αθηνών : https://youtu.be/wnxN_CAvO_w .-

*** Διεθνές «ρεζιλίκι» με τη ματαίωση της Συμφωνικής Συναυλίας Πνευστών στην Αρχαία Μεσσήνη! 
Παρά τις δεσμεύσεις ότι το πρόβλημα λύνεται οι «αρχαιοφύλακες» δεν υποχώρησαν ούτε δέχθηκαν να συναντήσουν το δήμαρχο Μεσσήνης!
 «Στον αέρα» ακόμα και οι προγραμματισμένες συναυλίες του καλοκαιριού!
Στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης και όχι στο θέατρο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης πραγματοποιήθηκε, τελικά, η μεγάλη Συμφωνική Συναυλία Πνευστών, ελληνοαυστριακής συνεργασίας, χθες το βράδυ. Αιτία ήταν η «ανένδοτη» στάση των αρχαιοφυλάκων της Αρχαίας Μεσσήνης, οι οποίοι διεκδικούν με τον πανελλήνιο σύλλογό τους τη ρύθμιση ενός πολυετούς αιτήματος που αφορά στις υπερωρίες τους, παρά τις διαβεβαιώσεις που εκφράστηκαν και από τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κ. Φριτζήλα ότι με Υπουργική Απόφαση, η οποία όμως ακόμα δεν έχει περάσει ΦΕΚ, λύνεται το χρόνιο πρόβλημά τους. Όλα αυτά την ώρα που τόσο ο μαέστρος της αυστριακής ορχήστρας, Ανδρέας Σαμπίνι, όσο και η διευθύντρια του Ωδείου της Βιέννης, Αριάννα Μπαζίλη, υπογράμμιζαν τη σημασία που είχε για τα παιδιά να συμμετάσχουν σε μια συναυλία σ’ ένα χώρο που «γεννήθηκαν» οι ρίζες του πολιτισμού της Ευρώπης. Παράλληλα, στη Μεσσήνη φιλοξενήθηκε χθες και η αυστριακή πρέσβειρα στη χώρα μας, Andrea Ikic-Bohm, η οποία επίσης πρόσμενε τη βραδιά σ’ αυτό τον τόσο σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο.
 Γιατί φθάσαμε στο παρά ΄1
Αυτό, πάντως, που δεν μπορεί να αντιληφθεί το κοινό, είναι γιατί έπρεπε να φθάσουμε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή για να «μετακομίσει» η συναυλία από την Αρχαία… στη «σύγχρονη» πόλη της Μεσσήνης. Το «Θάρρος», θέλοντας να δώσει απαντήσεις σε μια εξέλιξη που σίγουρα «ντροπιάζει» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τον πολιτισμό, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά ολόκληρης της χώρας, επικοινώνησε τόσο με το δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Τσώνη όσο και με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κα Μηλίτση. Πάντως, φαίνεται ότι το θέμα θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες…
 Γιώργος Τσώνης
Μιλώντας στο «Θάρρος» ο δήμαρχος Μεσσήνης για τη δυσάρεστη χθεσινή εξέλιξη, έκανε γνωστό ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για το μέγεθος του προβλήματος με την απεργία των αρχαιοφυλάκων το πρωί της Παρασκευής, λίγη ώρα πριν από τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε παρουσία όλων των συντελεστών της εκδήλωσης. Μας τόνισε ότι αμέσως ξεκίνησε επαφές, μιλώντας προσωπικά και με την υπουργό Πολιτισμού κα Κονιόρδου, η οποία τον διαβεβαίωσε ότι έχει περάσει ΚΥΑ που ρυθμίζει το αίτημά τους, ενώ ζήτησε να συναντήσει και τον κ. Γεωργακίλα, εκπρόσωπο των αρχαιοφυλάκων στην Αρχαία Μεσσήνη. Παράλληλα, ο κ. Τσώνης σημείωσε ότι ήταν καθησυχαστική η παρουσία του αρχαιολόγου Σταμάτη Φριντζήλα, εκ μέρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων, στη συνέντευξη Τύπου, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών», ως συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Χθες το πρωί, όπως μας έκανε γνωστό, από τις 9.30 βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο, ζητώντας να συναντήσει προσωπικά τον κ. Γεωργακίλα. Περίμενε τέσσερις ώρες στον ήλιο και ουδέποτε δέχθηκε κάποιος από τους εργαζομένους να συναντήσει το δήμαρχο, ούτε άφησαν να τοποθετηθούν ηχητικές εγκαταστάσεις, ενώ κατήγγειλε ότι άλλαξαν ακόμα και κλειδαριές κατά τη διάρκεια της νύχτας στον αρχαιολογικό χώρο. Κάποια στιγμή τον ενημέρωσαν ότι αναμένουν τον πρόεδρο της πανελλήνιας συνομοσπονδίας χωρίς κανείς όμως να τον συναντήσει, και γύρω στις 3.30 μετά το μεσημέρι τού προτάθηκε να βγει ανακοίνωση να ξεκινήσει η συναυλία στις 6.00 το απόγευμα, ώστε να είναι μέσα στο ωράριο εργασίας τους. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο δήμαρχος, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε «μαρτύριο» τόσο για τους μουσικούς όσο και για το κοινό, ενώ -εκτός των άλλων- δεν υπήρχε και περιθώριο να ενημερωθεί ο κόσμος. Έτσι, ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την όλη εξέλιξη αποφάσισε να «μετακομίσει» η συναυλία στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης, αναλογιζόμενος την ευθύνη τόσο της φιλοξενίας της αυστριακής πρέσβειρας στην Ελλάδα όσο και των αυστριακών μουσικών. Κλείνοντας ο κ. Τσώνης τη συνομιλία μας, εξέφρασε τη μεγάλη του πικρία γι’ αυτή την εξέλιξη, καταθέτοντας και το ερώτημα «σε ποιον ανήκουν τελικά αυτοί οι τόσο σπουδαίοι αρχαιολογική χώροι». Σημείωσε δε πως το θέμα θα έχει σίγουρα συνέχεια…
 Ευαγγελία Μηλίτση
Από την πλευρά της, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, κα Μηλίτση, μας τόνισε ότι αντιλαμβάνεται τη δυσάρεστη εξέλιξη, ωστόσο σημείωσε ότι πρόκειται για χρόνιο αίτημα (περισσότερα από 10 χρόνια) των αρχαιοφυλάκων, που αφορά στη ρύθμιση των υπερωριακών εργασιών τους. Μας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει Υπουργική Απόφαση που πάρθηκε πριν από λίγες ημέρες, η οποία και ρυθμίζει αυτό το πρόβλημα, όμως ακόμα δεν έχει καθαρογραφεί, κάτι που ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρχαιοφυλάκων για να τερματίσει την απεργία.
Στο ερώτημα που της θέσαμε, γιατί από τη στιγμή που υπήρχε αυτό το πρόβλημα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Φριτζήλα στην προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο οποίος μάλιστα κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση, μας απάντησε ότι είναι συνδιοργανώτρια σ’ αυτή και σε ανάλογες εκδηλώσεις, θέλοντας ουσιαστικά να διευκολύνει τους Δήμους απαλλάσσοντάς τους από τα τέλη που προβλέπονται από το νόμο σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Πρόσθεσε, δε, ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό στους διοργανωτές και από την πλευρά της υπηρεσίας καταβλήθηκαν προσπάθειες να τερματιστεί η απεργία, αναγνωρίζοντας όμως το δίκαιο και μακροχρόνιο αίτημά τους.
Σ’ αυτό το σημείο η κα Μηλίτση τόνισε ότι αν δε λήξει η απεργία, που ευελπιστεί ότι θα γίνει σύντομα, μόλις καθαρογραφεί και περάσει ΦΕΚ η απόφαση της υπουργού, τότε είναι στον «αέρα» και όλες οι εκδηλώσεις που προγραμματίζονται για το φετινό καλοκαίρι στους αρχαιολογικούς χώρους, εκφράζοντας και την απορία της γιατί κάποιες «παραγωγές» συναυλιών πασίγνωστων καλλιτεχνών έχουν ξεκινήσει ακόμα και την προπώληση εισιτηρίων.
Σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας τη συνομιλία μας, ευχήθηκε να δοθεί λύση το συντομότερο σ’ ένα πάγιο αίτημα των αρχαιοφυλάκων.
Του Κώστα Γαζούλη
Video:  


 
***  «Ξαφνικός θάνατος» για 62 συμβασιούχους στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας
«Ξαφνικός θάνατος» ήρθε χθες για 62 συμβασιούχους καθαριότητας στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας με την απόρριψη από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει, μετά τη λήξη της τελευταίας παράτασης των συμβάσεών τους.
Η απόφαση επιφέρει μεγάλο πλήγμα στους τομείς καθαριότητας των Δήμων και, μάλιστα, εν μέσω θερινής περιόδου, καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα το ζήτημα για να μη γεμίσουν οι δρόμοι των πόλεων σκουπίδια.
Από τις 31 Μαρτίου που έληξαν επίσημα οι συμβάσεις, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι συνέχισαν να εργάζονται με προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου, η οποία όμως είχε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Μετά την απορριπτική απόφαση του δικαστηρίου και οι 62 χάνουν τη δουλειά τους.
Ωστόσο, τον προηγούμενο μήνα εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απόφαση με την οποία 193 συμβασιούχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνονται αορίστου χρόνου. Μάλιστα, η απόφαση δέχεται ότι οι συμβασιούχοι «κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες» και ότι στην ουσία οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που υπερβαίνουν το 24μηνο που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα «Παυλόπουλου» αποτελούν συμβάσεις αορίστου χρόνου.
  Καλαμάτα
Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Διοικητικού του Δήμου Καλαμάτας και δικηγόρος Σάκης Ηλιόπουλος, από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας απορρίφθηκαν όλες οι αιτήσεις των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας. Το σκεπτικό της απόφασης εδράζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία δεν προβλέπει τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
«Η απόφαση αυτή είναι άμεσα εκτελεστή. Δεν καλύπτει πλέον τους εργαζομένους η προσωρινή διαταγή. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας και σίγουρα υπάρχει θέμα πλέον στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου», είπε ο κ. Ηλιόπουλος.
Ο δικηγόρος Λεωνίδας Πετρακόπουλος, που εκπροσώπησε 25 συμβασιούχους του Δήμου Καλαμάτας και 10 του Δήμου Μεσσήνης, μιλώντας στο «Θ» τόνισε: «Το σκεπτικό ήταν ότι από τη στιγμή κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ το άρθρο 103 παράγραφοι 7 και 8 του Συντάγματος, οιαδήποτε σύμβαση, ανεξαρτήτως αν εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δε δύναται να μετατρέπεται σε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Βέβαια, ανακύπτει το ερώτημα πώς για τους Δήμους Κηφισίας και Θεσσαλονίκης η απόφαση είναι διαφορετική.
Βέβαια, επειδή το Δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει το κατά την κρίση του προσήκον ασφαλιστικό μέτρο, θα μπορούσε να κάνει δεκτή την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων μέχρι της αναρτήσεως των πινάκων των οριστικών επιτυχόντων του ΑΣΕΠ και έτσι επί της ουσίας να μη δημιουργηθεί θέμα.
Γιατί τώρα, από τη στιγμή δημοσίευσης της απόφασης, δεν υπάρχει νόμιμος λόγος εργασίας των συγκεκριμένων και, επομένως, νόμιμος λόγος αμοιβής, γιατί έχει αρθεί η προσωρινή δικαστική προστασία και προσωρινή διαταγή».
Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δε επιδέχεται ένστασης, όμως ο κ. Πετρακόπουλος σημείωσε ότι θα συνεννοηθεί με τους εργαζομένους που εκπροσωπεί, καθώς θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί ο δικαστικός αγώνας.
«Για τις 18 Σεπτεμβρίου έχει ορισθεί η συζήτηση της αγωγής για τους εργαζομένους του Δήμου Καλαμάτας και πιστεύω ότι πρέπει να τη συζητήσουμε. Αν αποφασισθεί εκεί πως, όντως, εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πρέπει να μετατραπούν σε ΙΔΑΧ, αυτομάτως τίθεται και θέμα μισθών υπερημερίας», κατέληξε.
  Μεσσήνη και Οιχαλία
Άλλους 9 εργαζομένους του Δήμου Μεσσήνης εκπροσώπησε ο δικηγόρος Άγγελος Βλαχονικολός, ο οποίος τόνισε ότι έπειτα από την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων δεν υφίσταται πλέον εργασιακή σχέση και οι Δήμοι θα αναγκασθούν να βρουν προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες καθαριότητας.
Για τους συμβασιούχους του Δήμου Μεσσήνης εκκρεμεί το δικαίωμα στην τακτική αγωγή, η εκδίκαση της οποίας έχει ορισθεί το Μάιο του 2019.
Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, διευκρίνισε ότι πρέπει να εξετασθεί εάν η συγκεκριμένη αφορά συμβάσεις πριν από το 2007 και το 2004, καθώς εκεί η νομολογία τις δέχεται.
Τέλος, τρεις εργαζομένους του Δήμου Οιχαλίας και άλλους 15 του Δήμου Καλαμάτας εκπροσωπούσε ο δικηγόρος Τάσος Ορφανός, ο οποίος σημείωσε ότι στο φάκελο της υπόθεσης των ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε την πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία αναφέρει ότι όσοι για δύο χρόνια εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες γίνονται αορίστου χρόνου. Ωστόσο, πιθανότατα δεν ελήφθη υπόψη από τους εδώ δικαστές.
Μάλιστα, διευκρίνισε ότι η απόφαση στη Θεσσαλονίκη ήταν από τακτική αγωγή, ενώ στην Καλαμάτα ήταν ασφαλιστικά μέτρα, που δίνουν μεγαλύτερη ευχέρεια.   Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  628 χασισόδεντρα ξετρύπωσε η Δίωξη Ναρκωτικών στο Δήμο Οιχαλίας 
Τις πτήσεις του άρχισε από την προηγούμενη εβδομάδα το ελικόπτερο της Αστυνομίας και με τις υποδείξεις των  στελεχών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας άρχισε να δίνει τους πρώτους καρπούς.
Ήδη εντοπίσθηκε χασισοφυτεία 628 δενδρυλλίων κάνναβης στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας, χωρίς όμως να εντοπισθούν οι καλλιεργητές.
  Φυτεία
Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, εντόπισαν τη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση «Βρύση Βατάκη» που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Στενύκλαρο, Καλλιρρόη και Μίλα.
Μετά τον εντοπισμό από το ελικόπτερο, το πρωί της Παρασκευής, έγινε εξερεύνηση   της περιοχής και εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, φυτεία κάνναβης, όπου οι αστυνομικοί μέτρησαν να καλλιεργούνταν 628 δενδρύλλια κάνναβης.
Τα δενδρύλλια είχαν ύψος από 1,5 έως 2,5 μέτρα περίπου, τα οποία αφού εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν.
  Αυτοσχέδια δεξαμενή
Ο αστυνομικοί βρήκαν μέσα στη φυτεία και μια αυτοσχέδια δεξαμενή νερού, την οποία οι καλλιεργητές είχαν κατασκευάσει με κορμούς δέντρων, σύρμα και νάιλον, χωρητικότητας τουλάχιστον 3 κυβικών.
Με βενζινοκίνητη μηχανή και υδροσωλήνες γινόταν άντληση νερού από το χείμαρρο «Μαυροζούμενα» και με άλλες σωληνώσεις ποτίζονταν τα δενδρύλλια.
Επίσης, στο χώρο της φυτείας, από τους αστυνομικούς βρέθηκε αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός, ο οποίος και κατασχέθηκε.
Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τη φυτεία. Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Γ. Κατρούγκαλος: «Το δικαίωμα στην απεργία είναι ιερό, αλλά τα αιτήματα των αρχαιοφυλάκων έχουν ικανοποιηθεί» (βίντεο)
Στην πλατεία της Μεσσήνης βρέθηκε χθες βράδυ και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, όπου παρακολούθησε τη συναυλία που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί για την Αρχαία Μεσσήνη.
Όπως ήταν λογικό και ο ίδιος μίλησε για το «μπλόκο» των αρχαιοφυλάκων, αφού το ζήτημα αυτό κυριάρχησε χθες στην πλατεία της Μεσσήνης.
Ειδικότερα ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε για το ζήτημα τα εξής:
Λυπάμαι πολύ που η συναυλία δεν πραγματοποιήθηκε στο χώρο που είχε προγραμματιστεί και σε μια στιγμή που τα αιτήματα της απεργίας των αρχαιοφυλάκων έχουν ικανοποιηθεί.
Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός, δήλωσε ότι ελπίζει ότι σε μια άλλη στιγμή οι αρχαιοφύλακες θα το σκεφτούν διαφορετικά αφού στη Μεσσήνη βρέθηκαν 40 παιδιά από την Αυστρία που είχαν σαν όνειρο να παίξουν σε έναν αρχαιολογικό χώρο όπως αυτό της Μεσσήνης και αυτό δεν έγινε δυνατό.
Όμως, ζήτησε να μείνουμε στα καλά και να δούμε μια γιορτή της φιλίας των λαών που θα πραγματοποιηθεί και του χρόνου όπως και πέρυσι σαν θεσμός για την περιοχή.
Όταν δε, αναφέραμε στον κ. Κατρούγκαλο ότι πρόκειται για έναν εκβιασμό των εργαζομένων ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε ότι το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό, αλλά όταν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα της απεργίας και υπάρχει μια τόσο σοβαρή εκδήλωση πολιτισμού, πραγματικά θα ήθελε να έχει κάποιον από τους εκπροσώπους του Σωματείου για να καταλάβει και ο ίδιος γιατί προχώρησαν όπως προχώρησαν.
Διεθνές «ρεζιλίκι» με τη ματαίωση της Συμφωνικής Συναυλίας Πνευστών στην Αρχαία Μεσσήνη!   
Video:

 ***  Αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία με 24 συλλήψεις 
Χειροπέδες σε 24 άτομα πέρασαν στη Μεσσηνία οι αστυνομικοί σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη έως και την Παρασκευή και κατά τη διάρκειά της έγιναν έλεγχοι συνολικά σε 1.008 άτομα, εκ των οποίων 739 ήταν Έλληνες και 269 ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε 810 οχήματα. Προσήχθησαν συνολικά 158 άτομα, από τα οποία 99 ήταν Έλληνες και 59 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 86 άτομα. Βεβαιώθηκαν συνολικά 353 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μία παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
  Συλλήψεις
Στη Μεσσηνία αναλυτικά συνελήφθησαν:
  • Δύο Έλληνες για ναρκωτικά.Ένας 32χρονος στην οδό Αθηνών διότι κατείχε ένα τσιγαριλίκι και στο πάρκο του ΟΣΕ ένας 20χρονος για κατοχή κάνναβης βάρους 3 γραμμ.
  • Δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, για καταδικαστικά έγγραφα και ειδικότερα ένας 37χρονος, ένας 60χρονος και ένας 33χρονος αλλοδαπός.
  • Τέσσερις Έλληνες, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Πέντε Έλληνες και ένας αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Εννέα αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους, εκ των οποίων ο ένας και για καταδικαστικά έγγραφα.
 Εξιχνίαση
Παράλληλα, από το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Ασφαλείας Τριφυλίας, εξιχνιάσθηκε μία κλοπή δίκυκλου μοτοποδηλάτου, που είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα από την 1.2.2018 έως την 3.3.2018, στους Γαργαλιάνους.
Το μηχανάκι ήταν ακινητοποιημένο και μη λειτουργικό και όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια το είχαν αφαιρέσει ένας 20χρονος  και ένας 16χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.
Τμήματα του μοτοποδηλάτου βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Ειδικότερα, ο κινητήρας του δικύκλου βρέθηκε κοντά στο σπίτι του 20χρονου στα Διπόταμα Κυπαρισσίας, ενώ ο ίδιος μετά υπέδειξε στους αστυνομικούς σε κοντινό σημείο και το σκελετό της μηχανής.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Η ΚΑΚ κατά της πλαστικής σακούλας 
Χίλιες πάνινες - οικολογικές τσάντες, μοιράσθηκαν χθες το πρωί στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, στα πλαίσια της καμπάνιας κατά της πλαστικής σακούλας.
Η δράση συνδιοργανώθηκε με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και πραγματοποιήθηκε από τις 9.00 έως τις 12.00 στον κεντρικό διάδρομο της αγοράς.
Οι τσάντες διανεμήθηκαν στους καταναλωτές, ενώ παράλληλά υπήρχε πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.  Β.Β. 


***  Τελετή έναρξης τη Δευτέρα με 28 ομογενείς μαθητές για το Θερινό Σχολείο Καλαμάτας 
Για δέκατη τρίτη χρονιά ξεκινά το Θερινό Σχολείο για νέους ομογενείς που οργανώνουν το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Παμμεσσηνιακή Ομοσπονδία Αμερικής και Καναδά και το ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, από Δευτέρα 9 Ιουλίου έως Παρασκευή 3 Αυγούστου.
Φέτος στο Θερινό Σχολείο θα συμμετάσχουν 28 ομογενείς μαθητές ηλικίας 18-24 ετών, 4 δάσκαλοι (ενήλικες) και 4 συνοδοί της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά (ενήλικες), ενώ στα Διδακτήρια της Σχολής θα διδαχθούν τα εξής μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Ελληνική Ιστορία και Ελληνικός Πολιτισμός, με διδάσκοντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Στο πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνονται εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πνευματικά κέντρα και αξιοθέατα. Συμπληρωματικά προσφέρονται σεμινάρια για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα.
Το δε πρόγραμμα πλαισιώνουν μουσικοχορευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της πολιτισμικής παράδοσης.
Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι, κυρίως, η σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η γνωριμία των μαθητών με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, η κοινωνικοποίηση των νέων σε αμιγές ελληνικό περιβάλλον και η ενίσχυση της ελληνικής τους συνείδησης.
Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, 9 Ιουλίου, στις 8.00 το βράδυ, στο αμφιθέατρο της Σχολής, «Ν. Πολίτης» και θα περιλαμβάνει ομιλία του προέδρου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθηγητή Βασιλείου Λ. Κωνσταντινόπουλου, με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα και Ταυτότητα».

***  Στην πλατεία της Μεσσήνης αντί για την Αρχαία Μεσσήνη η ελληνοαυστριακή συναυλία πνευστών απόψε το βράδυ! 
Αλλαγή της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην μεγάλη συναυλία στα πλαίσια του Ελληνοαυστριακού Μουσικού Καλοκαιριού, που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η απεργία των αρχαιοφυλάκων… που φαίνεται πως δε λύθηκε παρά τις έκτακτες υπουργικές αποφάσεις, όπως έκανε γνωστό κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο προϊστάμενος από την εφορεία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας κ. Φριτζήλας, ματαίωσε ουσιαστικά τη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο… Έτσι, ύστερα από «αγώνα δρόμου» της δημοτικής αρχής αποφασίστηκε η συναυλία να πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης. Να σημειώσουμε ότι στην περιοχή της Μεσσήνης βρίσκεται και η πρέσβης της Αυστρίας.
  Δείτε εδώ τη χθεσινή συνέντευξη τύπου για τη συναυλία 
***  Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ διέκοψε τη σύνδεση με Βέργα και Μ. Μαντίνεια
 
Αγανακτισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μικρής Μαντίνειας, Στέλιος Λιακέας, προχθές το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σημειώνοντας ότι το Υπεραστικό ΚΤΕΛ έπαψε να επιβιβάζει και αποβιβάζει κόσμο από τη Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια.
Άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τιμωρητική ενέργεια, επειδή Βέργα και Μικρή Μαντίνεια κατάφεραν να επεκταθεί στις δύο αυτές κοινότητες η αστική περιοχή, ώστε να εξυπηρετείται από το αστικό λεωφορείο.
Υπογράμμισε, όμως, ο Στέλιος Λιακέας ότι τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος που δε διαθέτει δικό του μεταφορικό μέσο προς και από την Καλαμάτα. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Μικρής Μαντίνειας τόνισε ότι διακόπηκαν τα δρομολόγια χωρίς καμία ειδοποίηση από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ.
Ζήτησε, δε, να καθαρογραφεί εάν είναι δυνατόν η γνωμοδότηση που αποφάσισε προχθές το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο για τα θερινά δρομολόγια του ΚΤΕΛ. Κι αυτό, γιατί όσο πιο γρήγορα εγκριθούν τα δρομολόγια, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκινήσει και η σύνδεση της Βέργας και της Μικρής Μαντίνειας με το Αστικό ΚΤΕΛ, κάτι που επιβάλλεται να γίνει, διότι επανέλαβε ότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι πλέον αποκομμένοι συγκοινωνιακά από την Καλαμάτα.
Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ από Φιλοξένια προς Μικρή Μαντίνεια θα είναι 16 καθημερινά, ανά μία ώρα, από τις επτά το πρωί μέχρι τις δέκα το βράδυ, συν ένα ακόμη στις 6.30 το πρωί.
Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι η καταγγελία του προέδρου της Μικρής Μαντίνειας είναι πολύ σοβαρή και επέρριψαν στη Δημοτική Αρχή ευθύνες ότι δε φροντίζει για την άμεση επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στις δύο κοινότητες ανατολικά της πόλης.
Ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας απάντησε ότι δεν είναι ο Δήμος αυτός που παίρνει τις αποφάσεις και πως η μόνη του αρμοδιότητα, στην οποία και έχει αντεπεξέλθει, είναι να γνωμοδοτεί σχετικά.
Σε ό,τι αφορά το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, ζήτησε να αποφεύγεται η “επιθετική ρητορική εναντίον του”, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά του είναι πολύ μεγάλη και πως από αυτή την εταιρεία ζουν χίλιοι άνθρωποι.

*** Κίνδυνος για έναρξη του Φεστιβάλ Χορού με… ντεκόρ τα σκουπίδια 
Απολύθηκαν οι 40 συμβασιούχοι στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτας 
 Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στην Καλαμάτα το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη να παρακολουθούν τις έξοχες καλλιτεχνικές παραστάσεις συνοδεία… δυσοσμίας εξαιτίας των σκουπιδιών που αναμένεται να… πάρουν θέση στους δρόμους της Καλαμάτας.
Κι αυτό, γιατί με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας απερρίφθησαν οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που είχαν υποβάλει συμβασιούχοι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα, προκειμένου να συνεχισθεί η απασχόλησή τους στο Δήμο Καλαμάτας λόγω αλλεπάλληλων ανανεώσεων των συμβάσεων εργασίας τους με διάταξη νόμου.
Ως εκ τούτου, από χθες παύει η απασχόληση στο Δήμο των εν λόγω συμβασιούχων, που είναι συνολικά 40 για το Δήμο Καλαμάτας. Όμοια τύχη είχαν και οι αντίστοιχες αιτήσεις των συμβασιούχων στους Δήμους Μεσσήνης και Οιχαλίας.
Υπενθυμίζεται ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών πινάκων του μεγάλου διαγωνισμού που έγινε μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλη τη χώρα.
Αυτό σε συνδυασμό με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά στη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας από πλευράς προσωπικού.
Στο Δήμο Καλαμάτας καταβάλλεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης των προβλημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του "Θάρρους», τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά και για το λόγο αυτό χθες στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις. Η απόφαση είναι να κινητοποιηθεί όλο το προσωπικό του Δήμου Καλαμάτας, όχι μόνο στην υπηρεσία καθαριότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο όγκος του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι τα πράγματα μπορεί να κρατηθούν σε ένα επίπεδο μέχρι την προσεχή Τρίτη, το αργότερο. Από εκεί και μετά, θα ξεκινήσουν τα προβλήματα.
Βέβαια, η Δημοτική Αρχή άμεσα θα ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης εργατών με δίμηνες συμβάσεις, αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να… προσπεράσει τη γραφειοκρατία και να μειώσει με αυτό τον τρόπο τα προβλήματα. Πάντως, ο κίνδυνος για έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με ντεκόρ τα σκουπίδια είναι κάτι παραπάνω από μια υπόθεση.
  Του Αντώνη Πετρόγιαννη

***  Εκπαίδευση για τη χρήση απινιδωτών 
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Σεμινάριο πρώτων βοηθειών και χρήσης απινιδωτή πραγματοποιήθηκε χθες σε εργαζομένους του Δήμου  και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Καλαμάτας.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρόνοιας σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού στην αίθουσα συνεδριάσεων της «Φάρις».
Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα λάβουν πιστοποίηση και θα χειρίζονται τους απινιδωτές που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε επιλεγμένους χώρους (Δημαρχείο, Πνευματικό Κέντρο, Τέντα κ.λπ.).
Ήταν κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, το οποίο, μάλιστα, θα πρέπει και να συνεχιστεί σε ευρύτερα στρώματα πληθυσμού, αφού είναι βέβαιο ότι ένας απινιδωτής μπορεί να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις…   Α.Π. 

***  Είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ! Στις Πρέσπες υπεγράφη η ΑΛΛΑΓΗ των σχολικών βιβλίων ιστορίας…

~  ~Ανατροπή στα ελληνικά βιβλία της ιστορίας που διδάσκονται στο σχολείο φέρνει η συμφωνία των Πρεσπών, που υπέγραψαν Τσίπρας – Ζάεφ, για την παραχώρηση του ιστορικού ονόματος της Μακεδονίας.
Η συμφωνία των δύο πρωθυπουργών προβλέπει πως οι δύο χώρες θα πρέπει να συγκροτήσουν διεπιστημονική επιτροπή για να εξετάσει το περιεχόμενο των βιβλίων και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα σχολικά βιβλία ιστορίας στην Ελλάδα και την πΓΔΜ.
Μάλιστα, το άρθρο 8 παρ. 5 της συμφωνίας των Πρεσπών, επισημαίνει ότι η διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει οποιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια, και βοηθητικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται από τις δύο χώρες.
«Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μια Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό, όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές /αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιασδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μια Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12», αναφέρει το άρθρο.

Ζήτημα και με την Αλβανία
Την ίδια ώρα, η κοινή επιτροπή Ελλάδας-Αλβανίας ασχολήθηκε με τα αλβανικά σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας, Γεωγραφίας αλλά και Λογοτεχνίας. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας, σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαν γίνει τον περασμένο Ιανουάριο στα Τίρανα, καθώς η ελληνική πλευρά έκρινε προβληματικά σημεία από τα σχολικά βιβλία της Αλβανίας.
O τ. υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Ζουράρις, έφερε στο προσκήνιο το θέμα της Τσαμουριάς, το οποίο θίγει με ερώτηση του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής, Χάρης Θεοχάρης.
«Παρά τις διακρατικές συμφωνίες τα αλβανικά σχολικά βιβλία παρουσιάζουν την Τσαμουριά να εκτείνεται γεωγραφικά από τη Θήβα μέχρι και την Πρέβεζα. Στη βάση αυτή το ελληνικό υπουργείο Παιδείας προέβη σε προτεινόμενες αλλαγές των στοιχείων που προσβάλλουν, ωστόσο, παρά την έλευση τριμήνου, η αλβανική πλευρά δεν έστειλε όπως είχε δεσμευτεί τα δείγματα βιβλίων με τις αλλαγές», είχε επισημανθεί από τον πρώην υφυπουργό Παιδείας.
Εξάλλου, ο κ. Θεοχάρης είχε καταθέσει πριν από μερικούς μήνες ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά και τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, σημειώνοντας ότι βάσει δηλώσεων του παραιτηθέντως υφυπουργού Παιδείας Κώστα Ζουράρι, τα αλβανικά βιβλία παρουσιάζουν την Τσαμουριά να εκτείνεται γεωγραφικά στη Θήβα και την Πρέβεζα. Το πρόβλημα εστιάζει στα βιβλία της Γ’ Γυμνασίου και της Γ’ Λυκείου, όπου αποτυπώνονται τα παραπάνω ακόμα και σε χάρτες.
Μάλιστα, η ελληνική πλευρά είχε θέσει το θέμα στην προηγούμενη συνάντηση, εστιάζοντας στα βιβλία της Γεωγραφίας και της Ιστορίας και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν χθες. Το υπουργείο Παιδείας σχολίασε μετά το τέλος της συνάντησης ότι οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα, χωρίς να γνωστοποιήσει την πορεία τους.
Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, απαντώντας στην ερώτηση σημείωσε: «Η ελληνική πλευρά επέμεινε σε απάλειψη της απαράδεκτης και προσβλητικής για τη χώρα μας ενότητας “Aλβανικές περιοχές στην Ελλάδα” καθώς και αναφορών και/ή χαρτών στους οποίους ελληνικές γεωγραφικές περιοχές εμφανίζονται ως “Τσαμουριά” και οι οποίες καταδεικνύουν, δυστυχώς, ότι το αλβανικό κράτος παραμένει εγκλωβισμένο σε αναχρονιστικές εθνικιστικές και μεγαλοϊδεατικές αντιλήψεις, επιζήμιες και επικίνδυνες πρωτίστων για την ίδια την Αλβανία».
Από τη δική τους πλευρά, οι Αλβανοί δεν έχουν αποδεχθεί στη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής, τον περασμένο Φεβρουάριο, να συζητηθούν τα προβληματικά, όπως τα χαρακτηρίζε το υπουργείο Εξωτερικών, σχολικά βιβλία της Ιστορίας και της Γεωγραφίας.
Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τη συμφωνία των Πρεσπών η ίδια πολιτική, της σύστασης διμερούς κοινής επιτροπής, έχει προταθεί από την ελληνική πλευρά και στην περίπτωση της ΠΓΔΜ. «Δυστυχώς και η ΠΓΔΜ, πέραν την Αλβανίας, έχει ενστερνιστεί και αναπαράγει έναν καινοφανή ιστορικό αναθεωρητισμό, ξένο στην ευρωπαϊκή, ιστορική και πολιτισμική κουλτούρα. Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων της ΠΓΔΜ είναι σε πολλά σημεία σαφώς προβληματικό και αυτό αφορά και τα χωρία τους για το ρόλο και τη δράση του αλβανόφωνου στοιχείου στην περιοχή κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», είχε δηλώσει σχετικά ο κ. Κοτζιάς. parapolitika.gr

***  Ο δήμαρχος Αλεξανδρουπόλεως τάχθηκε ΚΑΤΑ του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία! Ο ίδιος πρότεινε… ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Θράκη…

~ Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται στην Αλεξανδρούπολη μαζική διαδήλωση για τη Μακεδονία μας, όμως ο δήμαρχος της πόλεως επέλεξε (όπως όλοι οι δήμαρχοι φιλικά προσκείμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ) να… πάρει αποστάσεις και να καταδικάσει το συλλαλητήριο.
Χαρακτηριστικά, μιλώντας προ δύο ημερών στον MAXIMUM FM ο Βαγγέλης Λαμπάκης ρωτήθηκε για το συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19.30 μπροστά στον Φάρο Αλεξανδρούπολης.
Ο κ. Λαμπάκης αφού πήρε αποστάσεις από τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου υποστήριξε ότι οι διαδηλώσεις αυτές ποτέ δεν κερδίζουν (φυσικά τα πράγματα αλλάζουν όταν οι πορείες οργανώνονται από τα κόμματα) και κάλεσε τον κόσμο να πάει στο δημοτικό συμβούλιο και να μιλήσει εκεί.
Για τον εν λόγω δήμαρχο δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, μόνο να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν έχει προκαλέσει την οργή της Αλεξανδρουπολίτικης κοινωνίας καθώς είχε δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο (2011) ότι η Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε άνετα να επιβιώσει ως… ανεξάρτητο κράτος:

Σε μια τόσο επικίνδυνη εποχή για τα εθνικά μας θέματα και ειδικά σε Μακεδονία-Θράκη κάποιοι υποτιθέμενοι προστάτες των περιοχών είναι οι πρώτοι που δίνουν λαβές στους εχθρούς της χώρας μας

***  Έρχεται η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ συμφωνία για τους «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» με Γερμανία! Μέχρι τέλη Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί

Βέβαιη ότι μια συμφωνία με την Ελλάδα είναι απλά ζήτημα χρόνου εμφανίζεται, την ίδια στιγμή, η υπουργός Άμυνας και αναπληρώτρια επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Μιλώντας σε εφημερίδες του ομίλου μέσων ενημέρωσης Funke τοποθετεί τη διμερή συμφωνία στα τέλη του μηνός, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με την Ελλάδα θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία μέχρι το τέλους του μήνα». Παράλληλα η γερμανίδα υπουργός θεωρεί ότι η συμφωνία με την Ελλάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για αντίστοιχες συμφωνίες με άλλες χώρες της ΕΕ: «Και η Ιταλία επιθυμεί να υπάρξουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο προσφυγικό. Διότι οι Ιταλοί θέλουν, ως αντάλλαγμα, να τους βοηθήσουμε. Η αλληλεγγύη παραμένει σημαντική για όλους ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά στη Ρώμη».
~   Πάντως πριν καλά καλά περάσει ένα 24ωρο από την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης στο προσφυγικό, που φέρει τη σφραγίδα και των τριών κομμάτων του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού, ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ προειδοποιεί εκ νέου με απώθηση προσφύγων και μεταναστών στα γερμανικά σύνορα σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν διμερείς συμφωνίες επαναπροώθησης με τις χώρες εισόδου στην ΕΕ. Μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel ο γερμανός υπουργός Εσωτερικών δηλώνει ότι «δεν αποτελεί καλή στρατηγική να επενδύει κάποιος στο ότι δεν θα υπάρξουν διμερείς συμφωνίες. Σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσουν επαναπροωθήσεις στα γερμανικά σύνορα».
Από την πλευρά του ο αρχηγός των χριστιανοκοινωνιστών βουλευτών στο κοινοβούλιο Αλεξάντερ Ντόμπριντ εκτιμά ότι τα γερμανικά σχέδια επαναπροώθησης αιτούντων άσυλο στις χώρες εισόδου στην ΕΕ δεν θα δράσουν αποτρεπτικά στις αρχές των εν λόγω χωρών έτσι ώστε να διακόψουν τις καταγραφές φοβούμενες επιστροφές χιλιάδων προσφύγων. «Όποιος δεν είναι σε θέση να τηρήσει στοιχειώδεις ευρωπαϊκούς κανόνες δεν μπορεί να περιμένει συνεργασία σε άλλους τομείς», προειδοποίησε εμμέσως πλην σαφώς ο πρώην υπουργός.
Αισιόδοξος για μια αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσφυγικού στη Γερμανία εμφανίζεται την ίδια στιγμή ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας των γερμανών συντηρητικών Φόλκερ Κάουντερ. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Neue Passauer Presse δηλώνει ότι ελπίζει σε μια συμφωνία κατ΄ αρχήν με την Ελλάδα και μετά με την Ιταλία για την γρήγορη επιστροφή προσφύγων που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου στις εν λόγω χώρες. protothema.gr

*** ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στη Λαμία! 40χρονος βρέθηκε ΝΕΚΡΟΣ στ’ αυτοκίνητό του, έξω απ’ το σπίτι

~ Ενας άνδρας, 40 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν παρκαρισμένο μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι του, στη Λαμία.
Περαστικοί παρατήρησαν ότι ο άνδρας ήταν ακίνητος και ειδοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο, αλλά ήταν ήδη αργά για τον 40χρονο.
*  Ο άνδρας ήταν μπλεγμένος στον κόσμο των ναρκωτικών ουσιών για χρόνια, αλλά μέσα στο αυτοκίνητό του οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κάτι που να αποδεικνύει ότι έκανε χρήση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tvstar.
Ο 40χρονος είχε γίνει πρόσφατα πατέρας, ενώ σύμφωνα με γείτονες, φαινόταν να είχε ξεφύγει από τα ναρκωτικά.  iefimerida.gr

***  Απίστευτη είδηση που ΕΚΡΥΨΑΝ τα ΜΜΕ! Χριστιανοί σε hot-spot δέχτηκαν ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ στη Λάρισα…

Ιρανοί οι οποίοι έχουν γίνει χριστιανοί, δέχθηκαν πρόσφατα βίαιη επίθεση από έναν μουσουλμανικό όχλο σε ένα προσφυγικό hot-spot στην Λάρισα την περασμένη εβδομάδα.
Η οργάνωση «222 Ministries», αποκάλυψε πως η επίθεση έγινε στο στρατόπεδο προσφύγων στο Κουτσόχερο, όπου μια μικρή ομάδα χριστιανών πραγματοποιούσε μελέτη της Βίβλου και ομολογία της πίστης τους.
*  Οι χριστιανοί, που είχαν περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα, προσέλκυσαν την προσοχή των Μουσουλμάνων στο στρατόπεδο.
«Ο όχλος τους επιτέθηκε, τους απειλούσε με μαχαίρια και χτύπησε τους άνδρες, με αποτέλεσμα τη νοσηλεία για δύο από αυτούς. Οι δύο γυναίκες και τα δύο μικρά παιδιά απειλούνταν και με μαχαίρια. Μάλιστα τους είπαν να φύγουν από το στρατόπεδο » αναφέρει η Ιρανική οργάνωση.
Πλέον έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και τα θύματα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος. Φυσικά αυτή την επίθεση μην περιμένετε να την διαβάσετε πουθενά στα συστημικά ΜΜΕ, θα το… θάψουν κι αυτό όπως πολλές άλλες ειδήσεις…
Με πληροφορίες από The Christian Post

***  Τα ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ των Σλάβων στη Μακεδονία κατά την ΚΑΤΟΧΗ! Υποδέχονταν τον Χίτλερ ως… απελευθερωτή

~ Απρίλιος του 1941. Τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν ακάθεκτα στην Μακεδονία, μετά την κατάρρευση της ελληνοβρετανικής άμυνας.
Σε κάποια χωριά της Φλώρινας και της Καστοριάς, οι Γερμανοί στρατιώτες έρχονται αντιμέτωποι με ένα περίεργο θέαμα. Ντόπιοι τους υποδέχονται με βουλγαρικές σημαίες, φωτογραφίες του Χίτλερ και του βασιλιά της Βουλγαρίας Βόρις και τους ραίνουν με άνθη.
του Νίκου Γιαννόπουλου, ιστορικού
Επρόκειτο για βουλγαρόφιλους σλαβόφωνους των παραμεθόριων αυτών περιοχών.
Αμέσως μετά την είσοδο των ιταλικών στρατευμάτων στην καθορισθείσα ιταλική ζώνη κατοχής της δυτικής Μακεδονίας, αρκετοί σλαβόφωνοι εκδηλώθηκαν υπέρ της Βουλγαρίας και συνεργάστηκαν με τους κατακτητές.
Βούλγαροι προπαγανδιστές διέσπειραν φήμες περί ενσωμάτωσης της περιοχής στη Βουλγαρία και προέτρεπαν τους σλαβόφωνους κατοίκους να διώξουν τους λειτουργούς της ελληνικής πολιτείας, να κλείσουν τα ελληνικά σχολεία, να καταργήσουν τα κοινοτικά και εκκλησιαστικά συμβούλια και να οργανώσουν την εκδίωξη των εγκατεστημένων προσφύγων του 1922.
Με την ενθάρρυνση, μάλιστα, των Βουλγάρων πρακτόρων αρκετά σλαβόφωνα χωριά της Καστοριάς και της Φλώρινας ύψωσαν βουλγαρικές σημαίες και έστησαν αψίδες προκειμένου να υποδεχθούν τον βουλγαρικό στρατό.
Κέντρο της βουλγαρικής προπαγάνδας ήταν η Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης. Από εκεί εξορμούσαν δεκάδες πράκτορες οι οποίοι, με υποσχέσεις και παροχές τροφίμων, προσπαθούσαν να πείσουν τους σλαβόφωνους κατοίκους να εγγραφούν στη Λέσχη.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες και τις τεράστιες δαπάνες, ο αριθμός αυτών που γράφτηκαν στη λέσχη ήταν μικρός.
Την άνοιξη του 1944, σε ολόκληρη τη Μακεδονία, αυτοί που είχαν ταυτότητα μέλους της Λέσχης ανέρχονταν σε περίπου 18.000, σε σύνολο 94.500 σλαβόφωνων.
Πολλοί απ’ αυτούς που δήλωσαν βουλγαρική εθνικότητα, το έπραξαν προκειμένου να εξασφαλίσουν τρόφιμα.
Τα κομιτάτα και η Οχράνα
Η αλματώδης ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος, τον χειμώνα του 1942-43, ώθησε τους Ιταλούς στη δημιουργία του «Κομιτάτου», δηλαδή του παραστρατιωτικού σώματος, επανδρωμένου αποκλειστικά με βουλγαρίζοντες σλαβόφωνους.
Αυτοί αποδείχθηκαν μάστιγα για τα ελληνόφωνα χωριά της δυτικής λεκάνης του Αλιάκμονα, αλλά και για τους σλαβόφωνους οι οποίοι αρνούνταν πεισματικά να δηλώσουν Βούλγαροι.
Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας (Σεπτέμβριος 1943) δεν άφησε έκθετους τους βουλγαρόφιλους σλαβόφωνους. Νέοι προστάτες τους αναδείχθηκαν οι Γερμανοί.
*  Με τη συνδρομή Βουλγάρων αξιωματικών-συνδέσμων, οι Γερμανοί δημιούργησαν ένα νέο παραστρατιωτικό σώμα διάδοχο του Κομιτάτου, που επίσημα ονομάστηκε «Τάγμα Εθελοντών», αλλά για τους ντόπιους έμεινε γνωστό ως «Οχράνα».
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 1944, η Οχράνα ενεπλάκη σε φονικές μάχες με τον ΕΛΑΣ, ενώ όποτε της δινόταν η ευκαιρία προέβαινε σε σκληρά αντίποινα, όπως συνέβη με την καταστροφή της Κλεισούρας.
Το SNOF
Το ΕΑΜ, ανήσυχο για τις δραστηριότητες της βουλγαρικής προπαγάνδας, αποφάσισε να προσεταιριστεί τους σλαβόφωνους δημιουργώντας μια νέα οργάνωση, υπό κομμουνιστική καθοδήγηση, η οποία θα πολεμούσε τον κατακτητή. Έτσι δημιουργήθηκε το SNOF (Slovenomakedonski Narodno Osloboditelen Front) δηλ. Σλαβομακεδονικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο.
Το καλοκαίρι του 1944, όταν πλέον είχε καταστεί σαφές ότι η ήττα της ναζιστικής Γερμανίας ήταν θέμα χρόνου, μεγάλο μέρος των βουλγαροφρόνων συνειδητοποίησε ότι είναι «Μακεδόνες» και μεταμορφώθηκε σε αντιστασιακούς με την κατάταξή του στο SNOF.
Έτσι η οργάνωση έγινε η «κολυμβήθρα» όπου αναβαπτίστηκαν πρώην κομιτατζήδες, «οχρανίτες» και φασίστες σε κομμουνιστές αντάρτες.
Εκείνοι λοιπόν ήταν που, αμέσως μετά την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, τους υποδέχθηκαν με άνθη, βουλγαρικές σημαίες και φωτογραφίες των Βόρις-Χίτλερ αναφωνώντας «Χριστός Ανέστη» στα βουλγαρικά. Οι ίδιοι, μόλις τρία χρόνια αργότερα, τραγουδούσαν «Λαοκρατία και όχι βασιλιά».
Αυτό που παρέμεινε βέβαια σταθερό ήταν ο ανθελληνισμός τους, καθώς πέτυχαν να μετατρέψουν το SNOF σε όργανο απόσχισης της ελληνικής Μακεδονίας. Σε αυτή τους την προσπάθεια πολύτιμος σύμμαχος τους ήταν το κίνημα των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων του Τίτο.
Τελικά, έπειτα από πολλές παλινωδίες και κυρίως χάρη στην πίεση των μόνιμων αξιωματικών του, ο ΕΛΑΣ διέλυσε και αφόπλισε τα σλαβομακεδονικά αντάρτικα σώματα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών των σωμάτων αυτών βρήκε φιλόξενο καταφύγιο στη Γιουγκοσλαβία.
Πάντως η μεγάλη πλειοψηφία των σλαβόφωνων κατοίκων της Μακεδονίας όχι μόνο αρνήθηκε να ακολουθήσει τα κελεύσματα της βουλγαρικής και αργότερα της γιουγκοσλαβικής προπαγάνδας αλλά αναδείχθηκε και στον φανατικότερο υπερασπιστή της Ελλάδας.
Ο χαρακτηρισμός που τους απέδιδαν οι βουλγαρίζοντες συντοπίτες τους είναι ενδεικτικός: «γραικομάνοι» δηλ. φανατικοί Έλληνες.
Εκείνοι σε αυτό τον χαρακτηρισμό απαντούσαν: «Δεν είμαστε γραικομάνοι, αλλά πιστοί Ελληνες και η Ελλάς δεν θα πεθάνει ποτέ!».  mixanitouxronou.gr

***  Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος: Ο ιατρός που έγινε ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ πρωθυπουργός…

~ Διακεκριμένος ιατρός, θεμελιωτής της γυναικολογίας στην Ελλάδα, που αμαύρωσε το όνομά του, υπηρετώντας τους Γερμανούς από διάφορες πολιτικές θέσεις κατά την διάρκεια της Κατοχής.
Γεννήθηκε το 1878 στο Ναύπλιο και μετά το τέλος των εγκύκλιων σπουδών του μετέβη στο Μόναχο, όπου σπούδασε Ιατρική. Ειδικεύτηκε στη Μαιευτική – Γυναικολογία και μετά από μια σύντομη πανεπιστημιακή καριέρα στη Γερμανία επέστρεψε στην Αθήνα το 1910, όπου ίδρυσε ιδιωτικό μαιευτήριο. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, υπηρέτησε στον Ελληνικό Στρατό ως έφεδρος χειρουργός ιατρός. Αφυπηρέτησε το 1916, αλλά το 1922 επιστρατεύθηκε ξανά για να υπηρετήσει στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.
Το 1922 αναγορεύτηκε καθηγητής της Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανέλαβε διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταίειου Νοσοκομείου. Τη διετία 1933 – 1935 διετέλεσε διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και στη συνέχεια διευθυντής του Δημόσιου Μαιευτηρίου Αθηνών («Αλεξάνδρας»).
Διετέλεσε κοσμήτωρ της Ιατρικής Σχολής (1928 – 1929) και πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1932 – 1933). Κατά τη διάρκεια της πρυτανείας του, η Ιατρική Σχολή απέκτησε πλήρες συγκρότημα πανεπιστημιακών νοσοκομείων, κλινικών και εργαστηρίων («Ιπποκράτειο», «Λαϊκό», «Κρατικό», «Ευαγγελισμός»), ενώ τέθηκαν οι θεμέλιοι λίθοι του Δημόσιου Μαιευτηρίου Αθηνών («Αλεξάνδρας») και του Οδοντιατρικού Σχολείου.
Ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος ανέδειξε πολλούς νέους γιατρούς, μεταξύ των οποίων και ο μετέπειτα βουλευτής της ΕΔΑ Γρηγόρης Λαμπράκης. Έγραψε πλήθος μελετών στα ελληνικά και γερμανικά, πολλές από τις οποίες είχαν διεθνή απήχηση. Κλήθηκε από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού (Παρισίων, Βερολίνου, Μονάχου, Λειψίας κ.ά.), για να εκθέσει τους χειρουργικούς του νεωτερισμούς και να πραγματοποιήσει εγχειρήσεις ενώπιον καθηγητών και φοιτητών.
*   Στην πολιτική του καριέρα δεν ευτύχησε, αφού η άκρατη γερμανοφιλία του αποτέλεσε κακό σύμβουλο, με συνέπεια να υπηρετήσει τους Ναζί χωρίς ενδοιασμούς κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η γυναίκα του ήταν γερμανίδα και ανιψιά του στρατάρχη Λιστ, επικεφαλής των δυνάμεων της Βέρμαχτ, που επιτέθηκαν στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941. Από τις 30 Απριλίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 1942, ο Λογοθετόπουλος διετέλεσε Υπουργός Παιδείας και Υγείας, καθώς και αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Τσολάκογλου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ίδρυσε τη δεύτερη Ιατρική Σχολή της χώρας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μετά την παραίτηση του στρατηγού από τις κατοχικές δυνάμεις, ο Λογοθετόπουλος ανέλαβε πρωθυπουργός από τις 2 Δεκεμβρίου 1942 έως τις 7 Απριλίου 1943. Η βραχύβια πρωθυπουργία του συνδέθηκε με τη λύση του επισιτιστικού προβλήματος των υπόδουλων Ελλήνων, αλλά και με τις μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες, εξαιτίας της πολιτικής επιστράτευσης εργατικού δυναμικού για τα εργοστάσια της Γερμανίας, η οποία τελικά ματαιώθηκε.
Ο Λογοθετόπουλος διαμαρτυρήθηκε πολλές φορές στους Γερμανούς, μάταια όμως, για την καταπιεστική πολιτική στη βουλγαροκρατούμενη ζώνη και τον περιορισμό των αυθαιρεσιών των δυνάμεων κατοχής. Κατηγορήθηκε ότι έκλεισε τα μάτια απέναντι στα σχέδια των Γερμανών για εξολόθρευση των ελλήνων εβραίων, παρά τις εκκλήσεις του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και άλλων δημοσίων προσώπων της εποχής εκείνης. Οι κατακτητές επιθυμούσαν ένα πιο δυναμικό πρωθυπουργό για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη επιρροή του ΕΑΜ και τον αντικατέστησαν στις 7 Απριλίου 1943 με τον βετεράνο πολιτικό Ιωάννη Ράλλη, γιο πρωθυπουργού (Δημήτριος Ράλλης) και πατέρα πρωθυπουργού (Γεώργιος Ράλλης).
Με τη γερμανική υποχώρηση τον Σεπτέμβριο του 1944 ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος αναχώρησε στη Γερμανία. Μετά την απελευθέρωση καταδικάσθηκε ερήμην σε ισόβια δεσμά και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων από το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων (Μάιος 1945). Έπειτα από λίγο συνελήφθη από τις Αμερικανικές Δυνάμεις στη Γερμανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Τον Φεβρουάριο του 1946 φυλακίστηκε και στις 3 Ιανουαρίου 1951 του απονεμήθηκε χάρη. Το 1948 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Ιδού η αλήθεια», για να υπερασπισθεί τον εαυτό του και την πολιτική του. Στο βιβλίο του υπερτονίζει ότι εκδιώχθηκε από την πρωθυπουργία, λόγω της επικριτικής του στάσης προς τους κατακτητές.
Ο Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος πέθανε στην Αθήνα στις 8 Ιουλίου 1961, σε πλήρη απαξίωση, παρά τη λαμπρή επιστημονική διαδρομή του.  sansimera.gr

***  Τα βλέμματα του κόσμου στην Ταϊλάνδη! Ξεκινάει ο ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ των παιδιών – Δείτε ζωντανή εικόνα

Η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των δώδεκα παιδιών και του προπονητή τους στο ποδόσφαιρο που έχουν αποκλειστεί εδώ και 15 ημέρες σε ένα…
πλημμυρισμένο δίκτυο σπηλαίων στην Ταϊλάνδη άρχισε τελικά σήμερα, έπειτα από ημέρες αναβολών εξαιτίας των πολύ μεγάλων κινδύνων.
Κάπως έτσι, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο σημείο και όλος ο κόσμος προσεύχεται η επιχείρηση να στεφθεί με επιτυχία.   Δείτε ζωντανή εικόνα από την επιχείρηση διάσωσης
 

Στα ύψη η αγωνία στην Ταϊλάνδη
«Σήμερα είναι η μεγάλη ημέρα … Τα αγόρια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις», δήλωσε ο Ναρονγκσάκ Οσοτανακόρν, ο επικεφαλής της ομάδας που διαχειρίζεται την κρίση, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε σε απόσταση από το σπήλαιο.
«Ο πρώτος αναμένεται να βγει γύρω στις 21:00» (17:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος είναι επίσης ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι, ανακοινώνοντας ότι στις 10 π.μ. (06:00 ώρα Ελλάδας) αναχώρησαν για να φθάσουν στα παιδιά «δεκατρείς ειδικοί παγκοσμίου επιπέδου που ήλθαν από χώρες που διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη» στη σπηλαιολογία και πέντε μέλη της επίλεκτης μονάδας SEAL του Πολεμικού Ναυτικού της Ταϊλάνδης.
Ο Ναρονγκσάκ διευκρίνισε πάντως ότι «δεν υπάρχει χρονικό όριο» και ότι η επιχείρηση διάσωσης μπορεί να πάρει μέρες ή να και σταματήσει ανά πάσα στιγμή.
~  Ένας αυστραλιανός γιατρός, ο οποίος συμμετέχει στη σημερινή αποστολή διάσωσης, εξέτασε χθες το βράδυ τα παιδιά και έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει η επιχείρηση, έκανε επίσης γνωστό ο Ναρονγκσάκ.
«Τέλειες προϋποθέσεις»
Μέχρι τώρα, ένας έμπειρος δύτης χρειάζεται ένδεκα ώρες για να φθάσει μέχρι τα παιδιά και να επιστρέψει: έξι ώρες για να πάει και πέντε ώρες για να επιστρέψει, χάρη στα ρεύματα. Η διαδρομή περιλαμβάνει δύσκολα υποβρύχια περάσματα.
Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες για την απομάκρυνση των παιδιών κρίνονται «τέλειες» από τον πυρήνα διαχείρισης της κρίσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη στάθμη του νερού μέσα στο σπήλαιο.
Οι διασώστες εκκένωσαν σήμερα το πρωί την περιοχή γύρω από το σπήλαιο στην Ταϊλάνδη ώστε να ανοίξουν χώρο «για να βοηθήσουμε τα θύματα». «Όλοι όσοι δεν εμπλέκονται στην επιχείρηση πρέπει βγουν αμέσως από τη ζώνη», ανακοίνωσε από μεγάφωνα η αστυνομία στον χώρο γύρω από το σπήλαιο, όπου βρίσκονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι.
«Έχουμε όλο και περισσότερα μέσα ενημέρωσης που έρχονται και εγκαθίστανται παντού», είχε πει νωρίτερα ο επικεφαλής των επιχειρήσεων προσθέτοντας πως «οι ιατρικές ομάδες μου παραπονέθηκαν και αυτό γίνεται πρόβλημα».
Οι διασώστες είχαν καταφέρει να περάσουν έναν σωλήνα πολλών χιλιομέτρων για να διοχετεύσουν οξυγόνο στη σπήλαιο όπου έχει καταφύγει η ομάδα και το επίπεδο του οξυγόνου έχει σταθεροποιηθεί μέσα σ’ αυτό.
Όμως οι βροχές που αναμένονται προσεχώς στην Ταϊλάνδη θα μπορούσαν να περιορίσουν το μη πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου στο οποίο έχουν καταφύγει τα παιδιά. Χθες το βράδυ έπεσε για μισή ώρα μια νεροποντή, υπενθυμίζοντας πόσο πολύ επείγει να απομακρυνθούν τα παιδιά.
Δείτε την ψηφιακή απεικόνιση του σπηλαίου στην Ταϊλάνδη όπως την παρουσίασε το CNN

newsit.gr

***  Ανθρωποκυνηγητό που κατέληξε σε σύλληψη χθες βράδυ στην Καλαμάτα 
Αναστάτωση υπήρξε χθες βράδυ στην περιοχή της αγοράς, όταν υπήρξε καταδίωξη ενός οχήματος από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.
Ειδικότερα λίγο μετά τις 11, οδηγός αυτοκινήτου δεν υπάκουσε σε σήμα τον αστυνομικών και υπήρξε καταδίωξη με τον οδηγό να κρύβεται στα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ.
Στο σημείο έφθασαν ενισχύσεις από την ομάδα ΟΠΚΕ και τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν 43χρονο που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.  φώτο αρχείου
 
***  Εκδήλωση για τη δημοκρατία και το βιβλίο το Σεπτέμβριο στην Costa Navarino
 
Pascal Bruckner, Stanley Johson και Radek Sikorski μεταξύ των ομιλητών του τριημέρου 14-16 Σεπτεμβρίου στην Costa Navarino
  «Democracy and Books» 
 Τριήμερο με θέμα “Democracy and Books” διοργανώνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά το “New York Times Athens Democracy Forum” και η Costa Navarino στις 14-16 Σεπτεμβρίου.
Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν επιφανείς ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο λογοτέχνης και φιλόσοφος Pascal Bruckner, o συγγραφέας, περιβαλλοντολόγος και πρώην ευρωβουλευτής Stanley Johnson και ο Radoslaw Sikorski, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας και Senior Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Pamela Paul, αρχισυντάκτρια του The New York Times Book Review, ενώ περισσότεροι ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα.
Κεντρικό θέμα του τριημέρου είναι τα βιβλία, με αφορμή την επιλογή της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 από την UNESCO. Διακεκριμένοι ομιλητές και διαμορφωτές γνώμης, συγγραφείς και πολιτικοί, θα συζητήσουν για τη μακρόχρονη σύνδεση της δημοκρατίας με τα βιβλία και το ρόλο που διαδραματίζουν σε περιόδους ιδεολογικών αναταραχών, ενώ θα προσπαθήσουν να ρίξουν φως στη συμβολή των βιβλίων στην πολιτική αλλαγή και στην κοινωνική ευαισθητοποίηση.
Την κεντρική συζήτηση πλαισιώνουν παράλληλες δράσεις, για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από αυθεντικές εμπειρίες. Οι επιλογές διαμονής εμπλουτίζονται από δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες του “Democracy & Books”, όπως αναγνώσεις βιβλίων από τους συγγραφείς, Φιλοσοφικοί Περίπατοι με θέμα τους αρχαίους Έλληνες  φιλόσοφους και τη δημοκρατία, καθώς και ξεναγήσεις στην έκθεση «Ζωγραφιές ανάμεσα στις σελίδες», η οποία παρουσιάζει το εικονογραφικό έργο του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα.
Το τριήμερο διοργανώνεται στο πλαίσιο του The New York Times Athens Democracy Forum που θα πραγματοποιηθεί για 6η συνεχόμενη χρονιά, 16-18 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Η δημοκρατία κινδυνεύει: Λύσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει». Στο φόρουμ θα συμμετέχουν και φέτος πολιτικοί ηγέτες, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και άλλοι ειδικοί που καλούνται να απαντήσουν σε καίρια ζητήματα.
 
***  Μέχρι σήμερα η “Αντιγόνη” στο Κάστρο
 
Δεύτερη παράσταση χθες για το μεγάλο εγχείρημα του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου, που μέχρι σήμερα παρουσιάζει στο αμφιθέατρο του Κάστρου την “Αντιγόνη” του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Περικλή Αλμπάνη…
“Η Αντιγόνη μας ξεκίνησε το ταξίδι της με τον καλύτερο τρόπο! Τα θερμά λόγια, τα χαμόγελα, το συνεχές χειροκρότημα των θεατών ήταν η επιβράβευση τόσων κόπων και προσπαθειών. Σας ευχαριστούμε!”, είναι το μήνυμα του ΜΕΘ προς το πολυάριθμο κοινό που παρακολούθησε την πρεμιέρα.
Το έργο έχει ανάβει με την καινούργια μετάφραση του Κώστα Πολιτόπουλου και με μουσική ειδικά γραμμένη για τη συγκεκριμένη παράσταση από τον Γιάννη Αντιβάση.
Πολλά μπράβο στο Μεσσηνιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο που τα κατάφερε σε ένα έργο ιδιαίτερα απαιτητικό και το οποίο, από λίγο-ως πολύ, καθορίζει τον τρόπο που θα πρέπει να δρούμε ως άνθρωποι. Αντιστεκόμενοι σε κάθε εξουσία και άδικο νόμο…  Α.Π. 
 
***  Γαργαλιάνοι: Ομόρφυνε η πόλη με την 1η Γιορτή της Τέχνης του Δρόμου του Πολιτιστικού Συλλόγου
 
 
«Πολίτες σε Δράση» είναι η επωνυμία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων και διαρκώς η διοίκηση και τα μέλη του αποδεικνύουν με πρωτοβουλίες την αναγκαιότητα οι πολίτες να είναι σε δράση για την πόλη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την αισθητική, την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά τους!
Αυτό συνέβη και προχθές στην 1η Γιορτή της Τέχνης του Δρόμου! Street art, graffiti, με τους καλλιτέχνες Skitsofrenis, Σωτήρη Γκαρδιακό και Τάκη Φιτσώρο! Βεβαίως και η δράση είχε πολλή μουσική, από τον Μπάμπη Πετρόπουλο. Τόπος συνάντησης και υλοποίησης των παρεμβάσεων η ΑΠΟΘΗΚΗ 186! Τεχνική, τέχνη και βίωμα - Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκη από τον Skitsofrenis! Μικροί και μεγάλοι, στην ηλικία, την καρδιά και το μυαλό, εθελοντικά έμαθαν την τέχνη του δρόμου από τους καλλιτέχνες και είχαν μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, με το χέρι τους στο σπρέι, το ψαλίδι, το πινέλο!
 
***  Η «ακτινογραφία» των διατροφικών λαθών των Ελλήνων
 
Διατροφικές συνήθειες που προσδίδουν λίπος, κορεσμένα λιπαρά και πρωτεΐνη πάνω από τις συστάσεις εξακολουθούν να έχουν οι Έλληνες παρά τις συστάσεις των ειδικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κορεσμένα λιπαρά πρέπει να μειωθούν κατά 30% στον υγιή γενικό πληθυσμό και κατά περίπου 50% στα άτομα υψηλού κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως οι υπερχοληστερολαιμικοί και οι διαβητικοί ασθενείς και τρόφιμα που συνεισφέρουν στην υψηλή πρόσληψη είναι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Αντίθετα, η πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών οξέων θεωρείται χαμηλή, καθώς τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν ευεργετικές ιδιότητες και καλές πηγές πρόσληψής τους είναι οι ξηροί ανάλατοι καρποί και οι σπόροι, καθώς και τα λιπαρά ψάρια, όπως η σαρδέλα, ο σολομός και το σκουμπρί.
Η πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών οξέων είναι περίπου 5% επί της ενέργειας, όταν συστήνεται πρόσληψη 6-10%. Η πρόσληψη φυτικών ινών είναι περίπου 25 γραμμάρια την ημέρα, όταν οι συνιστώμενες ημερήσιες προσλήψεις είναι 25-35 γραμμάρια, ενώ το 60% του πληθυσμού προσλαμβάνει ποσότητες κάτω από την κατώτατη συνιστώμενη πρόσληψη.
Τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειές μας ανακοίνωσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έπειτα από "Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας" που διεξήχθη σε δείγμα 4.600 ατόμων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.
Η μελέτη διεξήχθη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Διατροφής του Ανθρώπου, Αντώνη Ζαμπέλα και τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε σε ειδική ημερίδα η επιστημονική συνεργάτις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δρ. Εμμανουέλλα Μαγριπλή.
  Οι ελλείψεις μας σε βιταμίνες
Η κα Μητσοπούλου, επίσης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, παρουσίασε τα στοιχεία που αφορούν στις προσλήψεις βιταμινών και ανόργανων στοιχείων. Η μελέτη υπέδειξε ότι υπάρχει χαμηλή πρόσληψη των λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Ε και Κ, αλλά ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τη βιταμίνη D, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ λίγα τρόφιμα που είναι καλές πηγές της.
Στις υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β η πρόσληψη είναι ικανοποιητική, όμως χαμηλές είναι οι προσλήψεις του φυλλικού οξέος. Όπως αναφέρθηκε, στις ΗΠΑ υπάρχει ήδη νομοθεσία που κάνει υποχρεωτικό τον εμπλουτισμό των αλεύρων με φυλλικό οξύ.
Από τα ανόργανα στοιχεία χαμηλή πρόσληψη υπάρχει στο ασβέστιο, στο κάλιο και στο μαγνήσιο, ενώ χαμηλή πρόσληψη παρατηρήθηκε και στο σίδηρο στις γυναίκες σχεδόν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ο σίδηρος επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο, διότι λόγω της έμμηνης ρήσης ένα ποσοστό περίπου 10% των γυναικών έχουν ανάγκες υψηλότερες των συστάσεων. Αντίθετα, η πρόσληψη νατρίου ήταν υψηλή, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης. Η συνολική πρόσληψη είναι ακόμα υψηλότερη, γιατί σε αυτά τα ποσά δε συνυπολογίστηκε η προσθήκη αλατιού κατά το μαγείρεμα ή/και στο τραπέζι.
  Αυξάνονται οι καρδιακές παθήσεις, αλλά μειώνονται οι θάνατοι από αυτές
Στο πλαίσιο της ημερίδας, τον επιπολασμό των χρόνιων νοσημάτων ανέπτυξε ο καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Δημοσθένης Παναγιωτάκος. Μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγιωτάκος υπέδειξε ότι ενώ η θνησιμότητα της καρδιαγγειακής νόσου φαίνεται να ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία 20 - 30 έτη στην Ελλάδα, η νοσηρότητα και οι συναφείς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν αύξηση, που σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί και ως δραματική.
Περίπου 5% των ανδρών και 2% των γυναικών έχουν υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η εμφάνιση της νόσου δεν είναι πια προνόμιο της "τρίτης" ηλικίας, αλλά εμφανίζεται σε άτομα πολύ νεότερων ηλικιών, ακόμα και μικρότερα των 35 ετών. Επίσης, 1 στους 5 έχει αυξημένα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, ενώ λιγότεροι από τους μισούς φαίνεται να μπορούν να διαχειριστούν τις αυξημένες τιμές μέσω της φαρμακευτικής αγωγής. Αυξημένες τιμές λιπιδίων φαίνεται να έχουν περίπου 1 στους 4 Έλληνες, ενώ τα ποσοστά φτάνουν στο 50%+ στα άτομα άνω των 60 ετών.  ΑΠΕ-ΜΠΕ
 
***
  
*** Αθλητικά Νέα :

***   Τα  ζευγάρια στα ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ .:
10 , 11, και 14 Ιουλίου 2018 ....
1.-  Τρίτη 10 - 07 - 2018 :  ΓΑΛΛΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ

2.- Τετάρτη 11 - 07 - 2018 :  ΑΓΓΛΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ 

Σάββατο 14 Ιουλίου 2018 :  Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή  15 Ιουλίου 2018 : Ο ΤΕΛΙΚΟΣ

***  Ημιτελικοί
61. 10/07 (Αγία Πετρούπολη) Νικητής 57-Νικητής 58
62. 11/07 (Μόσχα) Νικητής 59-Νικητής 60

Αγώνας για την τρίτη θέση
63. 14/07 (Αγία Πετρούπολη) Ηττημένος 61-Ηττημένος 62

Τελικός
64. 15/07 (Μόσχα) Νικητής 61-Νικητής 62
 *** ΧΘΕΣ 07/07/2018 : 
07/07/2018  : ΡΩΣΙΑ  - ΚΡΟΑΤΙΑ  κ.α. 1-1 , παράταση  2-2 .-
Στα πέναλτι 3-4 .- ^
Ρωσία (4-2-3-1): Ακινφέεφ - Φερνάντες, Κουτέποφ, Ιγκνασέβιτς, Κουντριάσοφ - Κουζιάεφ, Ζόμπνιν – Τσερίσεφ (67’ Σμολόφ), Γκολόβιν (102’ Τζαγκόεφ), Σαμέντοφ (54’ Ερόκιν) – Τζουμπιά (79’ Γκαζίνσκι)
Κροατία (4-2-3-1): Σούμπασιτς – Στρίνιτς (74’ Πίβαριτς), Βίντα, Λόβρεν, Βρσάλικο (97’ Τσόρλουκα) – Μόντριτς, Ράκιτιτς – Πέρισιτς (63’ Μπρόζοβιτς), Κράμαριτς (87’ Κόβατσιτς), Ρέμπιτς – Μάντζουκιτς

 Τα  γκολ : 31' ΓΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ! , Ο Τσερίσεφ απέφυγε το μαρκάρισμα του Μόντριτς (μετά από ωραία στρώσιμο της μπάλας του Τζουμπιά), έπιασε ασύλλητη σουτάρα από μακριά και... ζωγράφισε για το 1-0. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Σούμπασιτς που έμεινε άγαλμα! Έργο τέχνης από τον Ρώσο, ο οποίος σημείωσε το 4ο γκολ του στο τουρνουά. 40' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ, 1-1! , Ο Πέρισιτς κέρδισε τη μπάλα από τα αριστερά, έβγαλε υπέροχα για τον Μάντζουκιτς που έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Ρώσων, με τον φορ της Γιουβέντους να γυρίζει παράλληλα την κατάλληλη στιγμή στον Κράμαριτς, ο οποίος με κεφαλιά ψαράκι από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.   101' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ, 1-2! , Εκτέλεση κόρνερ για τους Κροάτες, ο Βίντα πιάνει περίεργη κεφαλιά και καταλήγει... βασανιστικά στη γωνία της εστίας κι αφού πέρασε από 2-3 σώματα. Ο Ακινφέεφ, που δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, δεν έκανε το παραμικρό και απλώς παρακολούθησε τη μπάλα να πηγαίνει στο... πλεκτό.  115' ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, 2-2! , Ο Τζαγκόεφ εκτέλεσε ωραία το φάουλ, ο Φερνάντες έπιασε ωραία κεφαλιά στην κίνηση, έστειλε τη μπάλα στη γωνία και ισοφάρισε σε 2-2.   Απέφερε καρπούς η πίεση της Ρωσίας. Στο 115’ o Φερνάντες με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ έκανε το 2-2 στο ματς με την Κροατία ...
Η διαδικασία των πέναλτι                                                                                               Απόκρουση Σούμπασιτς στο… κάτι αλά Πανένκα του Σμολόφ
1-0 η Κροατία με τον Μπρόζοβιτς
1-1 η Ρωσία με τον Τζαγκόεφ
Απόκρουση Ακινφέεφ στην εκτέλεση του Κόβατσιτς
Άστοχος ο Φερνάντες της Ρωσίας, σημάδεψε άουτ με κακό πέναλτι
2-1 η Κροατία με… περιπέτεια από τον Μόντριτς. Ο Ακινφέεφ βρήκε τη μπάλα, αυτή χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα.
2-2 η Ρωσία, πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ιγκνασέβιτς
3-2 η Κροατία με πανέμορφη εκτέλεση του Βίντα
3-3 η Ρωσία με τον ψύχραιμο Κουζιάεφ να ισοφαρίζει
4-3 η Κροατία με τον Ράκιτιτς να νικά τον Ακινφέεφ  
Ρωσία (4-2-3-1): Ακινφέεφ - Φερνάντες, Κουτέποφ, Ιγκνασέβιτς, Κουντριάσοφ - Κουζιάεφ, Ζόμπνιν – Τσερίσεφ (67’ Σμολόφ), Γκολόβιν (102’ Τζαγκόεφ), Σαμέντοφ (54’ Ερόκιν) – Τζουμπιά (79’ Γκαζίνσκι)
Κροατία (4-2-3-1): Σούμπασιτς – Στρίνιτς (74’ Πίβαριτς), Βίντα, Λόβρεν, Βρσάλικο (97’ Τσόρλουκα) – Μόντριτς, Ράκιτιτς – Πέρισιτς (63’ Μπρόζοβιτς), Κράμαριτς (87’ Κόβατσιτς), Ρέμπιτς – Μάντζουκι  

Πιθανές συνθέσεις: 
 Ρωσία (Τσερτσέσοφ): Ακινφέεφ, Κουτέποφ, Ιγκνασέβιτς, Κουντριάσοφ, Μ. Φερνάντες, Γκρανάτ, Σαμέντοφ, Ζόμπνιν, Κουζιάεφ, Γκολοβίν, Τζιούμπα.  
 Κροατία (Ντάλιτς): Σούμπασιτς, Βρσάλικο, Λόβρεν, Βίντα, Πίβαριτς, Ράκιτιτς, Μπρόζοβιτς, Ρέμπιτς, Μόντριτς, Πέρισιτς, Μάντζουκιτς. Διαιτητής: Σάντρο Ρίτσι (Βραζιλία).

07-07-2018  : ΣΟΥΗΔΙΑ -  ΑΓΓΛΙΑ  0-2 .- ^
Τα  γκολ : 31΄ Μαγκουάιρ ,30' Γκολ η Αγγλία, 0-1!Εκτέλεση κόρνερ του Γιανγκ από τα αριστερά, ο Μαγκουάιρ νίκησε κατά κράτος τον Φόρσμπεργκ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα , 53΄Ντελέ Αλλή , Σέντρα του Λίνγκαρντ από τα δεξιά, ο Ντέλε Άλι έσπασε ωραία το οφσάιντ και με άπιαστη κεφαλιά νίκησε τον Όλσεν .-
  Πιθανές συνθέσεις:  Σουηδία (Άντερσον): Όλσεν, Κραφτ, Λίντελοφ, Γκράνκβιστ, Αουγκούστινσον, Κλάεσον, Έκνταλ, Λάρσον, Φόρσμπεργκ, Τοϊβόνεν, Μπεργκ.
  Αγγλία (Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Γουόκερ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Τρίπιερ, Χέντερσον, Γιανγκ, Λίνγκαρντ, Άλι, Στέρλινγκ, Κέιν. 
 Διαιτητής: Μπιόρν Κάιπερς (Ολλανδία)
*** Καλαμάτα: Απέκτησε τον Χρήστο Μίνγκα, με 300 συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο 
Μετά τον Καλαματιανό τερματοφύλακα Νίκο Κόκκαλη, η Καλαμάτα προχώρησε σε μια ακόμα σημαντική μετεγγραφή, προσθέτοντας στο ρόστερ της τον έμπειρο μέσο Χρήστο Μίνγκα.
Ειδικότερα: «Ο ΠΣ “Η Καλαμάτα” ανακοινώνει την συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Μίνγκα ο οποίος θα φορά την μελανόλευκη φανέλα για τα επόμενα δυο χρόνια.
Ο Χρήστος Μίνγκας γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1984 στο Αργυρόκαστρο και αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή έχοντας στο ενεργητικό του 112 συμμετοχές στην Σούπερ Λίγκα, 175 στην Football League και περισσότερες από 60 σε Κύπελλο Ελλάδος και Γ’ Εθνική.
Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ελευθερούπολη και το 2003 βρέθηκε στον Πανσερραϊκό όπου έμεινε για πέντε χρόνια.
Ακολούθησαν η Καστοριά, ο Ιωνικός και τα Τρίκαλα την διετία 2009-2011. Με τον ΑΟΤ πανηγύρισε άνοδο το 2010 από τη Γ’ στη Β’ Εθνική ενώ άνοδο πανηγύρισε και το 2012 με τον Πανθρακικό από τη Β’ Εθνική στη Σούπερ Λίγκα. Και στις δύο ανόδους η συμβολή του ήταν καθοριστική καθώς ήταν από τους κορυφαίους σε απόδοση και συμμετοχές (με τα Τρίκαλα 26 αγώνες και 4 γκολ και με τον Πανθρακικό 26 παιχνίδια και 7 γκολ).
Από την σεζόν 2012-13 είχε συνεχή παρουσία στην Σούπερ Λίγκα με γεμάτες χρονιές. Αρχικά με τον Πανθρακικό (22 συμμ.) και στην συνέχεια με Απόλλωνα Σμύρνης (29 συμμ., 5 γκολ), Καλλονή (20 συμμ., 2 γκολ), Λεβαδειακό (22 συμμ., 1 γκολ).
Το 2016 επέστρεψε στα Τρίκαλα και στην συνέχεια ακολούθησαν Εργοτέλης, Ελπίδα Σκουτάρεως, Ρόδος. Στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην SuperLig Αλβανίας με την Λουφτετάρι η οποία κατέλαβε την 3η θέση και πήρε την έξοδο στο Europa League.
  Ο Χρήστος Μίνγκας μιλώντας στο επίσημο site της Καλαμάτας ανέφερε:
«Χαίρομαι που αποτελώ μέλος της οικογένειας της Καλαμάτας, μιας ιστορικής ομάδας με βαριά φανέλα και τρομερό κόσμο. Η προσέγγιση των ανθρώπων της διοίκησης και ιδιαίτερα η παρουσία σ’ αυτή του κ. Γιάννη Χριστόπουλου έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην απόφαση μου. Η θέση της Καλαμάτας δεν είναι σ’ αυτή την κατηγορία και όλοι μαζί πιστεύω πως θα καταφέρουμε να την οδηγήσουμε εκεί που της αξίζει να βρίσκεται».

***
 


~  ~***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ  2018 :
~*   ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 . ~  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara.html  .-
*   ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 . ~  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : http://vlasiosarfara.blogspot.com/2018/06/arfara.html  .-
 ~*ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - ΒΟΛΤΕΣ στον κόσμο μας  20 γέφυρες που προκαλούν δέος , ΣΠΑΝΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ,    ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  2018  : http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/06/20-18-2018-2018-arfara.html  .-
  ~*ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ , 27  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018:   http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/06/27-2018.html  .   –
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Πέμπτη 28  Ιουνίου 2018  : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/06/arfara_27.html  .-
~*~* ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή  29 Ιουλίου 2018  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2018/06/arfara_29.htm l .- ~ * ARFARA -ΑΡΦΑΡΑ NEA  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο  30  Ιουνίου  2018 : http://snsarfara.blogspot.com/2018/06/arfara-nea.html .- 
~*  
~**      ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ   ΙΟΥΛΙΟΥ  2018  :   
~* ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 01  ΙΟΥΛΙΟΥ  2018 .  ΚΑΛΟ και Ευλογημένο μήνα για όλους μας !: http://stamos-dynami.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-  
~*ARFARA - ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ , Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Δευτέρα  02  Ιουλίου 2018.  ΟΜΟΡΦΗ , ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ για όλους μας  : http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2018/07/arfara.html .- 
~*  ARFARA  - ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τρίτη  03  Ιουλίου  2018 : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~* ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Τετάρτη 04 Ιουλίου  2018  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .- 
~*ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2018/07/arfara.html  .  - 
~* ARFARA 2  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της  ενημέρωσης .  Πέμπτη  05  ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  :  http://dimmetoparfara.blogspot.com/2018/07/arfara-2.html .-
~* ARFARA    ΑΡΦΑΡ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018 : http://snsstamoskal.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-  
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Σάββατο 07  Ιουνίου 2018 : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara.html .-
~*  ARFARA  ΑΡΦΑΡΑ ΝΕΑ Στο αγιάζι της ενημέρωσης .
Κυριακή  08- Ιουλίου 2018 . : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2018/07/blog-post.html .-

~* Κυριακή, 8 Ιουλίου 2018  , ARFARA ΑΡΦΑΡΑ  , ΒΙΝΤΕΟ από εκδηλώσεις και ΟΜΙΛΙΕΣ στο ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ : : http://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2018/07/arfara-08-2018-video-1.html  .-   ~*

***   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   6427  video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas          stamos011947
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3917   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,. 
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    4101  video- https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  14.445    βίντεο   .-  
https://twitter.com/stamos01  .-
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου