ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Το λιοντάρι του Πειραιά * και Υγεία για όλους

Το λιοντάρι του Πειραιά :The lion of Piraeus :


Ιστορικές αναφορέςΤο Λιοντάρι του Πειραιά στον ναύσταθμο της Βενετίας
Το μνημείο αυτό δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα το πότε και για ποιο λόγο κατασκευάστηκε, πότε και για ποιο λόγο τοποθετήθηκε στον Πειραιά. Όλα όσα ξέρουμε στηρίζονται κυρίως σε διηγήσεις και θρύλους. Οι μέχρι τώρα σχετικές έρευνες επικεντρώνονται σε προσωπικές μαρτυρίες όσων είδαν το λιοντάρι με τα ίδια τους τα μάτια κατά την επίσκεψή τους στον Πειραιά.
Aπό τους αρχαίους συγγραφείς δεν έχουμε κάποιο απόσπασμα που να κάνει λόγο για το λιοντάρι. Η πρώτη αναφορά του λιμανιού ως Porto Leone γίνεται σε ναυτικό χάρτη του Γενοβέζου Πέτρο Βισκόντι το 1318. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το μνημείο δεν βρισκόταν εκεί από πιο παλιά.
Ο Παυσανίας και ο Στράβωνας οι οποίοι περιγράφουν τον Πειραιά κατά την περίοδο της παρακμής του, ενώ αναφέρονται σε πολλά μνημεία, πουθενά δεν αναφέρουν το λιοντάρι. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Αkerblad[1] στο συμπέρασμα ότι φτιάχτηκε περίπου το 2ο μ.Χ. αιώνα. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι φτιάχτηκε από το Δούκα Guido II Hern de la Roche και άλλοι πως φτιάχτηκε μεταξύ 11ου και 15ου αιώνα. Οι Rafn, Watbled, Σχινάς, Αρβανιτόπουλος, καθώς και ο γλύπτης Καννόβας, που επισκέφθηκε το λιοντάρι στη Βενετία, υποστηρίζουν πως είναι έργο της κλασικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει κάποια κοινά αποδεκτή εκτίμηση για την ηλικία του μνημείου.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η θέση που καταλάμβανε το λιοντάρι από το 1388 δεν είναι και η αρχική και αυτό γιατί στη συγκεκριμένη θέση υπήρχαν στην αρχαιότητα οι «Στοές». Οι Amaud Fr, Guilletiere J-P Babin, Spon, Wheler, Gourmenin, Robert de Dreux, Coronelli de Combew, Comelio Magni, Anne d’ Akerjhelm αναφέρουν ότι είδαν ένα λιοντάρι στον μυχό του λιμανιού. Εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται μεταξύ του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας και του Τινάνειου κήπου[2]. Οι Spon και Wheler, το 1675, αναφέρουν το ίδιο, προσθέτοντας ότι είχε μέγεθος τριπλάσιο του κανονικού. Παρατηρώντας το σωλήνα που κατέληγε στο στόμα του μέσω της ράχης, συμπέραναν ότι χρησίμευε ως κρήνη.
Η παρουσία του μνημείου στο λιμάνι του Πειραιά τερματίζεται το 1687 με την αρπαγή του από το ναύαρχο Μοροζίνη. Μεταφέρεται στη Βενετία ως λάφυρο μαζί με άλλα τρία λιοντάρια μικρότερου μεγέθους. Τα έργα αυτά βρίσκονται μέχρι σήμερα στο ναύσταθμο της Βενετίας. Η αρπαγή των συγκεκριμένων λιονταριών δεν είναι τυχαία και αυτό γιατί έμβλημα της Βενετίας την εποχή εκείνη ήταν το λιοντάρι.
[Επεξεργασία]Επιγραφές του λιονταριούΟι επιγραφες του Λιονταριού
Πολύς λόγος έχει γίνει για τις επιγραφές στη ράχη του λιονταριού, οι οποίες και μπορούν ίσως να δώσουν απάντηση στο ερώτημα που αφορά το πότε και γιατί κατασκευάστηκε. Πρώτος ο Δανός Akerblad το 1799 επικεντρώθηκε στο θέμα και εξέδωσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε μια φιλολογική εσπερίδα στην Κοπεγχάγη. Πολλοί μετά απ’ αυτόν χρησιμοποίησαν ή τροποποίησαν τη συγκεκριμένη εργασία. Αξίζει να επισημάνουμε ότι, ο πρώτος Έλληνας που ασχολήθηκε με τη μετάφραση των επιγραφών ήταν ο Α. Μουστοξύδης. Το πότε χαράχτηκαν οι επιγραφές αυτές είναι ένα ερώτημα που απασχόλησε πολλούς μελετητές. Ο Laborde υποστήριξε ότι οι επιγραφές χαράχτηκαν την εποχή κατά την οποία το λιοντάρι μεταφέρονταν από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Υποστηρίζει δηλαδή ότι το μνημείο είναι δημιούργημα των Αθηναίων σε ανάμνηση της νίκης των Ελλήνων στο Μαραθώνα. Αντιθέτως, ο με βάση τον Bugge οι επιγραφές χαράχτηκαν γύρω στα μέσα του 11ου αιώνα. Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Γρηγορόβιος και προσθέτει πως οι επιγραφές χαράχτηκαν από την ακολουθία του Βασίλειου του Βουλγαροκτόνου κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 1018.
O Grimm τοποθέτησε χρονικά τη χάραξη των επιγραφών αυτών το 12ο ή το 13ο αιώνα. Οι λόγιοι της Άρκτου υποστηρίζουν την άποψη του Γρηγορόβιου και προσθέτουν ότι οι επιγραφές χαράχτηκαν κατ’ εντολή του κόμη Konigsmark ή από στρατιώτη του για διασκέδαση το 1688.
Οι Akerblad, Kopish, Grimm, Bugge, Γρηγορόβιος, Αρβανιτόπουλος, Χιοτέλης υποστήριξαν ότι οι επιγραφές χαράχτηκαν από Σουηδό μισθοφόρο ο οποίος υπηρετούσε στη φρουρά των Βαράγγων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον 11ο αιώνα. Ο Laborde αντιτίθεται με την εκδοχή αυτή υποστηρίζοντας ότι οι Βαράγγοι δεν είχαν ούτε τη συνήθεια αλλά ούτε και την γνώση που απαιτείται για τέτοιου είδους επιγραφές.
Η γλώσσα των επιγραφών υπήρξε πεδίο πολλών αντιπαραθέσεων και διαφωνιών. Ο Bossi και ο αρχαιολόγος D’ Hancarville διακρίνουν πελασγική γραφή. Ο Laborde υποστήριξε ότι μοιάζουν με ελληνικά, φοινικικά, σιναϊτικά γράμματα σε πρωτόγονη μορφή. Υπήρξαν πολλοί όμως, με επικεφαλής τον Akerblad οι οποίοι έχουν την άποψη ότι τα γράμματα είναι ρουνικά. Ρουνικό[3] αλφάβητο χρησιμοποίησαν διάφοροι βόρειοι λαοί, κυρίως σκανδιναβικοί, για πάρα πολλούς αιώνες. Δεδομένου ότι η επίσκεψη τέτοιων φύλων ήταν συνεχής στο πέρασμα των αιώνων, στον ελλαδικό χώρο, ενισχύεται η θεωρία με βάση την οποία έγιναν οι διάφορες μελέτες.
Ο πρώτος ο οποίος έδωσε μία πλήρη ερμηνεία των επιγραφών είναι ο Σουηδός Rafn το 1856. Μετάφραση της επιγραφής αυτής υπάρχει αυτούσια στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» του Κων. Παπαρηγόπουλου και είναι η εξής:
• Για την αριστερή πλευρά «Ο Χάνων με τον Ουλφ, Ασμούνδ και Οέρν κυρίευσαν αυτό το λιμάνι. Αυτοί μαζί με το Χάραλδ τον Μακρό επέβαλαν βαριές χρηματικές ποινές εξαιτίας της αποστασίας του ελληνικού λαού. Ο Δαλκ αιχμαλωτίστηκε, ο Έγιλ και ο Ραγνάρ εκστράτευσαν σε Ρουμανία και Αρμενία».
• Για τη δεξιά πλευρά «Ο Άσμουνδ με τον Ασγείρ, Θορλείφ, Θορ και Ιβάρ χάραξαν τις επιγραφές αυτές κατόπιν παραγγελίας του Χάραλδ του Μακρού παρά την οργή των Ελλήνων να τους εμποδίσουν».
Οι ερμηνείες αυτές, έχουν υιοθετηθεί από πολλούς αλλά έχουν απορριφθεί επίσης από πολλούς. Παρόλαυτά το μόνο υπαρκτό πρόσωπο στην επιγραφή είναι ο Χάραλδ ο Μακρός[4], για τον οποίο όμως δεν υπάρχει μαρτυρία για την εμφάνισή του στον Πειραιά, παρά μόνο για τις δραστηριότητές του στην ευρύτερη περιοχή.
[Επεξεργασία]Θρύλοι και παραδόσεις

Το λιμάνι του Πειραιά κατά το μεσαίωνα ονομαζόταν Πόρτο Λεόνε ή Πόρτο Δράκο. Η ονομασία σύμφωνα με του θρύλους, προέκυψε γιατί θεωρούσαν τους δράκους ανθρώπους, τεράστιους σε μέγεθος, οι οποίοι είχαν τη δύναμη να μεταμορφώνονται σε ανθρωπόμορφους λέοντες.
Οι Τούρκοι, από την άλλη πλευρά, το ονόμαζαν «Ασλάν» λιμάνι, δηλαδή Λιμάνι του Λιονταριού. Με βάση τον σχετικό θρύλο, κάποια Τουρκάλα που ήταν έγκυος έτυχε να κοιτάξει το άγαλμα και αμέσως γέννησε ένα τέρας με πρόσωπο λιονταριού, αυτιά όρθια σαν του λαγού και πόδια μικρού παιδιού. Πήδηξε στο έδαφος βγάζοντας κραυγές σαν γαβγίσματα σκύλου. Λέγεται ότι το σκότωσαν αμέσως και ότι απαγόρευσαν στο Γάλλο χειρούργο Fouchon, που ήταν παρών να το ταριχεύσει και να το στείλει στη Γαλλία.

[Επεξεργασία]Προσπάθειες επαναπατρισμούΤο αντίγραφο του Λιονταριού στην είσοδο του κεντρικού λιμένα του Πειραιά
Προσπάθειες για την επιστροφή του λιονταριού έχουν γίνει από πολύ παλιά. Ήδη, σε ένα φύλλο της εφημερίδας «Φωνή του Πειραιά» του 1945, αναφέρεται ότι το θέμα της επιστροφής έχει τεθεί και από πριν τον πόλεμο από την κυβέρνηση Μεταξά. Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο τότε υπουργός Πρωτευούσης Κοτζιάς έθεσε το ερώτημα στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο απαντώντας γνωστοποιεί ότι η αρχαιολογική υπηρεσία έχει προβεί στην αποστολή επιστολής ζητώντας την επιστροφή των δύο λιονταριών που κοσμούσαν το λιμάνι. Βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι γίνεται ένα μεγάλο λάθος γιατί ένα ήταν το λιοντάρι που κοσμούσε το λιμάνι του Πειραιά.
Στις μέρες μας γίνονται και πάλι προσπάθειες για την επιστροφή αυτού του σημαντικού μνημείου. Έχει ιδρυθεί από τον Απόστολο Δρόμβο η «Επιτροπή Επιστροφής του Λέοντος». Παράλληλα με τις προσπάθειες που γίνονται η επιτροπή είχε αναθέσει στο γλύπτη Γιώργο Μέγκουλα την κατασκευή αντίγραφου με σκοπό την ανταλλαγή και την τοποθέτηση του πραγματικού στη θέση του. Το αντίγραφο βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού, στη λεγόμενη «μπούκα».
[Επεξεργασία]Παραπομπές

↑ http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85kerblad
↑ Ο Τινάνειος κήπος βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Aγίας Tριάδας στον Πειραιά. Δημιουργήθηκε το 1854 από το γάλλο ναύαρχο Tινάν, από τον οποίο πήρε και το όνομα του. Ο Τινάν (1803-1876) ήταν ο επικεφαλής του αποβατικού σώματος που κατά την διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου το 1854 κατέλαβε τον Πειραιά. Αρνήθηκε την ίδρυση υγειονομικής ζώνης μεταξύ Πειραιά και Αθήνας για την πρόληψη της μετάδοσης της χολέρας, από την οποία είχαν προσβληθεί Γάλλοι ναύτες και στρατιώτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών κατοίκων της Αθήνας. Έτσι ο επικεφαλής των δυνάμεων κατοχής που έσπειρε την χολέρα, έμεινε στη μνήμη μας για την κατασκευή ενός κήπου. Αλλά ο κήπος αυτός συντηρεί κι άλλη μια ιστορική μνήμη. Ένα κομμάτι λαμαρίνας από το πλοίο "Clan Fraϊser" που εξερράγη, βρίσκεται εκεί σφηνωμένο στον κορμό ένός δέντρου για να θυμίζει τον βομβαρδισμό του Πειραιά από τα γερμανικά "στούκας" το βράδυ της 6ης προς 7η Απριλίου 1941.
↑ Ρούνοι ή ρούνες ονομάζεται το αρχαίο αλφαβητικό σύστημα γραφής των βόρειων λαών της Ευρώπης, το οποίο η μυθολογική παράδοση αποδίδει στους θεούς και είναι κελτικής καταγωγής. Το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανικοί λαοί, πριν αποκτήσουν το δυτικό αλφάβητο, οι Τεύτονες, οι Βίκινγκς και φυσικά οι Κέλτες. Η λέξη ρούνος (rune), με βάση την ινδοευρωπαϊκή ρίζα ru, σημαίνει ψίθυρος, μυστικό. Αυτό συνεπάγεται και από την πρωταρχική χρήση που είχαν: η παράδοσή τους ήταν προφορική και μεταδιδόταν από το σαμάνο ή το δρυΐδη στο μαθητευόμενο και μόνο. Έτσι η χρήση των ρουνικών συμβόλων ως μέσο απομνημόνευσης των εννοιών και των δοξολογιών παρέμενε σε έναν κλειστό ιερατικό κύκλο. Ακόμη, εικάζεται ότι οι ρούνοι γράφονταν σε ξύλο, το οποίο, πέρα της φθαρτότητός του σε σχέση με την πέτρα και τον πάπυρο, καίγονταν κατά το τέλος της τελετής. Έτσι τα στοιχεία που έχουμε για αυτούς είναι κατά πολύ νεότερα της χρήσης τους (περίπου στα 200 μ.Χ.), ενώ ασαφή αποσπάσματα έχουμε σε πέτρες της Νορβηγίας ανάγουν τη χρήση του περί το 1300 π.Χ.
↑ Αναχώρησε γύρω στα 1030 από την πατρίδα του και ερχόμενος στο Βυζάντιο διετέλεσε αρχηγός των Βαράγγων (αυτοκρατορική φρουρά) από το 1033 ως το 1043. Όντας αρχηγός της πολέμησε εναντίον των Βουλγάρων και των Αράβων. Υπήρξε εραστής της Μαρίας, ανιψιάς της βασιλίδας Ζωής. Αγαπήθηκε βέβαια και απ’ αυτήν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς βέβαια να ανταποκριθεί στα αισθήματά της. Τέλος επέστρεψε στη Νορβηγία φορτωμένος με τόσο χρυσό, ώστε λέγεται ότι 12 αγόρια μόλις και μετά βίας μπορούσαν να κουβαλήσουν. Ως βασιλιάς της Νορβηγίας το 1047 υπήρξε σύμμαχος του Γουλιέλμου στην εκστρατεία του τελευταίου κατά της Αγγλίας. Σκοτώθηκε σε μάχη το 1066 κατά την οποία ο Γουλιέλμος κατέκτησε την Αγγλία.
[Επεξεργασία]Πηγές

Περιοδικό Re-Port (τεύχος 1 4/2009, άρθρο Γεώργιου Λουτριανάκη)
Πειραϊκό Αρχείο (εκδόσεις Σάκουλα 1980)

** YGEIA GIA OLOYS - ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ :Η "απολαυστική" κατάθλιψη της σοκολάτας
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010,

Αμερικανοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι που τρώνε συχνά σοκολάτα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι καταθλιπτικοί. Η έρευνα του «Internal Medicine» δείχνει ότι εκείνοι που τρώνε το λιγότερο μία μπάρα σοκολάτας κάθε εβδομάδα είναι περισσότερο επιρρεπείς στην κατάθλιψη από τους υπόλοιπους ανθρώπους, που τρώνε σπανιότερα το συγκεκριμένο γλυκό έδεσμα.

Πολλά άτομα πιστεύουν ότι η σοκολάτα έχει τη δύναμη να βοηθά στη καλυτέρευση της ψυχικής μας διάθεσης, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.000 ενήλικες, κατέδειξε ότι όσο περισσότερη σοκολάτα κατανάλωναν τόσο πιο «πεσμένη» διάθεση είχαν. Εκείνοι, μάλιστα, που έτρωγαν περισσότερες από έξι μπάρες 28 γραμμαρίων μηνιαίως βρίσκονταν σε χειρότερη κατάσταση, παρουσιάζοντας συμπτώματα κατάθλιψης.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν νιώθουν καλά ψυχολογικά καταφεύγουν στη σοκολάτα ως μία μέθοδο «αυτό- θεραπείας» για να ενισχύσουν τη διάθεσή τους. Εξάλλου, όπως εξήγησε η δρ. Bridget O’Connell, πολλοί άνθρωποι «καταφεύγουν» σε συγκεκριμένες τροφές όταν νιώθουν πιεσμένοι ή αγχωμένοι, έτσι ώστε να αισθανθούν καλύτερα.


*Στα σκουπίδια καταλήγουν ιατρικά απόβλητα
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010,

Ένα σημαντικό ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, φέρνει στο φως έρευνα που διενήργησε το Τμήμα Ποιότητας της Νομαρχίας Κοζάνης.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα ιατρικά απόβλητα από μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας που εδρεύουν στον νομό, καταλήγουν στα σκουπίδια όπως όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα...

Τα πορίσματα της έρευνας σε 325 μονάδες αυτού του είδους (ιατρεία, οδοντιατρεία, φαρμακεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και κτηνιατρεία), καταδεικνύουν ότι σε 46 περιπτώσεις, τα απόβλητα καταλήγουν στα σκουπίδια. Ειδικότερα, ο όγκος των εν λόγω αποβλήτων φτάνει τα 90.000 λίτρα ετησίως.

«Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο εξαιρεί τις παραπάνω μονάδες από τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Το ζήτημα μάς προβληματίζει ιδιαίτερα και για τον σκοπό αυτό δόθηκε η εντολή για την πραγματοποίηση της έρευνας και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματά της στα αρμόδια υπουργεία», τονίζει ο νομάρχης Κοζάνης, Γιώργος Δακής, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον νομό αλλά ολόκληρη την Ελλάδα.-**Οι "αναλγητικές" ιδιότητες των καυτερών πιπεριών
Τρίτη, 27 Απριλίου 2010,

Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν ότι οι καυτερές πιπεριές μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός νέου είδους αναλγητικού, που πιστεύουν ότι για πρώτη φορά θα μπορεί να σταματήσει τον πόνο στην πηγή της προέλευσής του.

Οι επιστήμονες βρήκαν στο ανθρώπινο σώμα, στα σημεία του πόνου, μια ουσία παρόμοια με την καψικίνη ή καψαϊσίνη, η οποία είναι αυτή που κάνει τόσο καυτερές τις κόκκινες πιπεριές. Το μπλοκάρισμα αυτής της ουσίας στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να σταματήσει τον χρόνιο πόνο. Η έρευνα, υπό τον δρα Κένεθ Χάργκριβς της Οδοντοϊατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τέξας, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό κλινικών ερευνών "Journal of Clinical Investigation", σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Reuter.

Η καψικίνη είναι το κύριο συστατικό των καυτερών πιπεριών, το οποίο προκαλεί την αίσθηση του καψίματος στη γλώσσα, κάτι που το πετυχαίνει καθώς η ουσία αυτή εισέρχεται σε υποδοχείς που βρίσκονται στα κύτταρα του σώματός μας. Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν το σώμα τραυματίζεται, απελευθερώνει ουσίες τύπου καψικίνης -ειδικά λιπαρά οξέα (ΟLAM)- και αυτά, μέσω ανάλογων υποδοχέων, προκαλούν πόνο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τελικά, οι ερευνητές προσδοκούν ότι τα νέα φάρμακα θα μπορούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικές μορφές χρόνιου πόνου, όπως του καρκίνου και των φλεγμονωδών παθήσεων, όπως η αρθρίτιδα. Τα περισσότερα σημερινά αναλγητικά δεν θεραπεύουν τον πόνο στην πηγή του, ενώ επιπλέον είναι εθιστικά και με δυνητικά επικίνδυνες παρενέργειες. Η ασπιρίνη π.χ. μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα αιμορραγία, οι αναστολείς COX-2 μερικές φορές μπορεί να επιφέρουν καρδιακά προβλήματα, η παρακεταμόλη μπορεί να βλάψει το συκώτι κ.ά.***Η ροπή στο κάπνισμα είναι κληρονομική;

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

Όχι μόνο το περιβάλλον ενός ανθρώπου, αλλά και τα γονίδιά του μπορεί να επηρεάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει το κάπνισμα, καθώς και τον αριθμό των τσιγάρων που θα καπνίζει καθημερινά. Στα συμπεράσματα αυτά κατέληξαν τρεις ξεχωριστές έρευνες ανάμεσα σε 140.000 άτομα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Nature Genetics».

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ευρέως διαδεδομένες αλλαγές στον κώδικα του DNA, σε αρκετά χρωμοσώματα, επηρεάζουν τις συνήθειες που σχετίζονται με το τσιγάρο. Έτσι, μια γονιδιακή ποικιλομορφία σε ένα γονίδιο στο χρωμόσωμα 11 φαίνεται να συνδέεται στενά με το ξεκίνημα του καπνίσματος, και μια άλλη στο χρωμόσωμα 9 με το κόψιμο του καπνίσματος.

Άνθρωποι με διαφορετικές γονιδιακές μεταλλάξεις στα χρωμοσώματα 8 και 19 φαίνεται ότι καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα (κατά μέσο όρο μισό τσιγάρο παραπάνω την μέρα), και παράλληλα διατρέχουν κατά 10% αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο των πνευμόνων σε σχέση με τους μη καπνιστές.

Οι νέες έρευνες διευκολύνουν στην ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, οι οποίες θα βοηθήσουν στον εντοπισμό εκείνων των ατόμων που ίσως έχουν κληρονομήσει υψηλότερο κίνδυνο που σχετίζεται με το τσιγάρο. Πάντως, σύμφωνα με τους ερευνητές, παραμένει άγνωστος ο τρόπος που τα συγκεκριμένα γονίδια «μεταφέρουν» τον αυξημένο αυτό κίνδυνο και επηρεάζουν ανάλογα τον οργανισμό.

Οι πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται στο τσιγάρο αναμένεται να αυξηθούν στα 6,4 εκατ. το 2015 και στα 8,3 εκατ. το 2030, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2007, στο ιατρικό περιοδικό «PLoS Medicine».-

** ** ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ :

*Ο/Η Anastasiadis Antonis έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΣΩΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ.

Anastasiadis AntonisApril 27, 2010 at 7:18pm
Θέμα: Μια άλλη Ελλάδα
Μια άλλη Ελλάδα.
«Κύριοι, ζητήσατε να σας απαντήσω σε χίλια δυο πράγματα, κανείς σας όμως δεν θέλησε να μάθει ποιος ήταν ο δάσκαλός μου, ποιος μου έδειξε και μου άνοιξε τον δρόμο προς την ανώτερη μαθηματική επιστήμη, σκέψη και έρευνα. Και για να μην σας κουράσω, σας το λέω έτσι απλά, χωρίς λεπτομέρειες, ότι μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπέραστος Έλληνας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής, στον οποίο, εγώ προσωπικά, αλλά και η μαθηματική επιστήμη, η φυσική, η σοφία του αιώνα μας, χρωστάμε τα πάντα» (Albert Einstein).
Για τον Καραθεοδωρή δεν μας μίλησε κανείς στο σχολείο, δεν μας μιλάει κανείς στα ΜΜΕ. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια να ξεχνά τέτοιους Έλληνες...
Αφού η πολιτεία αδιαφορεί, ίσως και να την βολεύει, ας αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι την ευθύνη. Ας διαλέξουμε εμείς ποια Ελλάδα θέλουμε και με ποια Ελλάδα θα ασχολούμαστε. Ίσως τότε να ξαναγίνουμε περήφανοι, ίσως τότε ξανανιώσουμε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να νοιώσουμε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Ίσως τότε σταματήσουμε να λέμε «…οι αρχαίοι ημών πρόγονοι…».
Υπάρχει η Ελλάδα του Καραθεοδωρή, του Παπανικολάου, του Εl Greco, του Αξελού, του Καστοριάδη και δεκάδων άλλων Ελλήνων που δεν βρήκαν θέση στα σχολικά βιβλία.
Υπάρχει ακόμα και η Ελλάδα του «άγνωστου Έλληνα», που παρά τα συνεχή κονταροχτυπήματα της καθημερινότητας με την οικονομική εξαθλίωση και τον πολιτισμικό εκπεσμό, προσπαθεί και καταφέρνει να μείνει όρθιος και καθαρός.
Δεν υπάρχει λοιπόν μόνο η Ελλάδα της τσόντας, του κυρακατιναριού, των κενών ανθρώπινων σκευών, της πολιτικής και κοινωνικοπολιτισμικής αφασίας και των λοιπών...
Ας σκεφθούμε με ποιους θα ασχολούμαστε, ας αναλογιστούμε ποιους πρέπει να μνημονεύουμε, ας αποφασίσουμε για ποιους θα συζητάμε.
Αντώνης
Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1352997316414&mid=2410c6fG3dd6e022G13b3e2bG0&n_m=snstam%40gmail.com .-

*Milan PapasApril 27, 2010 at 3:13pm
Θέμα: Οι αγωνιστές του “Μίδας 614″ μιλούν για τη δράση τους
Αγωνιστές της οργάνωσης Μίδας 614 του Ιωάννη Τσιγάντε μιλούν για τη δράση τους στην εκπομπή της ΕΤ-1 “Μαρτυρίες” σχεδόν 20 χρόνια πριν.

http://www.facebook.com/l/eceb3;blackblogofcommunism.com/2010/04/27/%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-614-%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1352154415675&mid=240d2b5G3dd6e022G13b1d66G0&n_m=snstam%40gmail.com .-

** [blowback] GAIA AND FOURTHREICHIANS Εισερχόμενα X
Απάντηση
blowbacknow προς blowback
προβολή λεπτομερειών 5:21 μ.μ. (Πριν από 2 ώρες)
Οι εικόνες δεν εμφανίζονται.
Προβολή εικόνων παρακάτω - Να γίνεται πάντοτε προβολή εικόνων από τον χρήστη blowbacknow@yahoo.com

Basil Venitis asserts the best way to save the environment is vasectomy. Deadly viruses are Gaia's antibiotics against the cancer of overpopulation. Environment Eurocommissar Janez Potocnik points out half billion Fourthreichians, aka Europeans, are putting unprecedented pressure on our environment. Part of the answer lies in changing our behaviour, as consumers and as producers. And that means using our markets to work in ways which put the proper value on the resources we use. This is one important part of building a resource efficient economy.

Basil Venitis, twitter.com/Venitis, has proven that climate change is heliogenic, not anthropogenic. Nevertheless, carbonmonger kleptocrats, using buzzwords like carbon footprint and clean energy, are growing a socialist movement that won't actually benefit Gaia, but will make our lives miserable, spread by the cancer of socialism. Temperature fluctuations are only due to Sun cycles, but are used as an antivenitist instrument, not a real object of interest for socialists who camouflage the environmental game.

Potocnik notes resource efficiency is about managing our resources sustainably, throughout their life cycle, to reduce the environmental impact of their use. It is a means to help us live, produce and consume within our planet's natural limits. It's not rocket science, in fact it is nothing more than a common sense revolution.

It's not only about energy either. Energy is only one of the natural resources we are using on this Earth. Both our material resources and our natural systems and biodiversity have to be cherished and used carefully.

Some think that resource efficiency is just a way of promoting growth in the eco-innovation sector. This is not true. Sure resource efficiency needs eco-innovation, but we need to look further, to green the whole economy.

Venitis points out Climategate began in November 2009 with the Internet leak of thousands of emails and other documents hacked from the University of East Anglia's Climatic Research Unit(CRU). The emails proved that climate scientists manipulated data, withheld scientific information, and tried to prevent dissenting scientific papers from being published. A coalition of interests has promoted the greenhouse myth; scientists needed funds, the media a story, green business windfall profits, and kleptocrats a cause to present themselves as Moses.

Think of the waste issue. We can find ways to avoid producing more waste than is absolutely inevitable, but a resource efficient outlook would mean looking at new practices and new business models, which could make the best use of and recover value from the waste we can't avoid producing. It is about recovering reusable products, materials and energy while minimizing the amount of final disposal.

So yes to eco-innovation, but also yes to a broader meaning of eco-innovation which would mean cleaner industry in general, rather than just cleaning-up industries. As Oscar Wilde might have said, wee want to be the unstoppable in pursuit of the re-usable.

Venitis asserts that climate scaremongers ask for an unprecedented socialistic control of our lives. Socialism camouflaged as environmentalism! Those who accept the alarmist view of anthropogenic climate change are marionettes of antivenitist pullpeddlers, socialist kleptocrats, producers of green technologies, agribusiness producing ethanol, and trading firms dealing in carbon emission rights. Climate scare is the main threat to freedom and prosperity we are facing today.

Potocnik asserts that we must make resource efficiency a central priority. We made this more concrete through EU2020, which focuses on sustainable growth: promoting a more resource efficient, greener and more competitive economy.

Venitis muses that kleptocrats selling pollution permits to industry reminds us of the Catholic Church selling indulgences to sinners! Cap-and-Trade spreads the cancer of socialism and thus stifles innovation. We also know that strong economies innovate better than weak ones, but cap and trade weakens economies.

Potocnik points out EU2020 has Resource efficiency as one of its seven flagship initiatives. Its stated objective is to decouple economic growth from the use of resources, support the shift towards a low carbon economy, increase the use of renewable energy sources, modernise our transport sector and promote energy efficiency.

This decoupling idea is at the core of resource efficiency, continued economic growth alongside the sustainable management of our resources. And it makes sense at every level, environmentally, economically, commercially, and geo-politically.

But it won't happen on its own. We need everyone who can to help bend our collective European will towards making it happen. And this will mean drawing in a lot of different people, because resource efficiency is a truly cross-cutting affair. If you need an image, think of it as an umbrella, reaching across and over existing polices.

Venitist economies innovate better than antivenitist ones, especially for something like energy where the investments often run into the billions of dollars and the payoffs play out over decades. But cap and trade adds a significant element of antivenitism, with wild swings in the price of carbon allowances, and energy companies less interested in long-term investment and more interested in short-term gaming of the system. That's why Global Tax Revolt fights cap and trade.

Potocnik will have to work closely with colleagues at European level, particularly those Commissioners responsible for energy, transport, industry, trade, agriculture, fisheries, regional policy and research. We have a decent track record so far with many good initiatives at European level, the Sustainable Production and Consumption and Sustainable Industrial Policy Action Plan, the Raw Materials Initiative, the Resource and Recycling Strategies, and the Energy and Climate Package.

Cap-and-Trade does not cap environmental sin but merely trades a self-serving socialist agenda for economic misery. Environmental health and longevity has a shrine in venitism. This shrine, free from the yoke of excessive regulation, protects and rewards the good steward of conservation. It nurtures the economy, promotes venitist policies that ensure environmental immortality, and persecutes those who abuse our natural resources.

Potocnik will need the slave States to buy-into the concept too as well as the regions and municipalities. And of course Potocnik will need the private sector, who understand better than most the need to get "less in – more out", which is what resource efficiency really means. And Potocnik will need to change the behaviour of European consumers. To work on people's awareness, and to influence their habits.

But the arguments are changing and becoming more difficult to ignore. The recent report on the Economics of Ecosystems and Biodiversity(TEEB) tells us that ignoring biodiversity loss would be an expensive mistake, and could cost us 7 % of global GDP by 2050.

We need to take the heat off our natural resources. To do this we must change relative prices of different inputs in the economy to reflect the real value of those resources. The only other alternative is more regulation, but even policies need to be resource efficient. Having said that we have a duty to ensure that remaining legislation adopted during recent years – on air, waste, chemicals - is properly and effectively implemented. Potocnik has much work to do in this area and he will continue to prevent breaches where he can, and build a state of trust with regard to implementation and compliance with slave States.

But if we don't make the changes in relative prices, innovation on its own will not deliver the changes we need in the balance of economic inputs. Take for example energy efficiency. Innovation can help, but as our energy output becomes more efficient demand for it increases, causing the rebound effect. Looked at economy-wide, this effect can mean energy use remains more or less the same, even if we are more energy efficient. The story holds for other resources. If you get better at making something, it is likely that more people will want it!

The changes – which will need true 21st Century economic tools - have to be made at the heart of our fiscal policies, which may have to shift their aims beyond raising revenue. And Potocnik will be looking closely at the expertise that the slave States can contribute in this respect.

Subsidies will also figure. Inefficient technologies and business structures are sometimes protected by subsidies, which can cause more harm than good to the environment. Potocnik needs to unlock this cycle.

The flip side of this is the demand side. Potocnik wants to encourage greener public procurement, which accounts for 16% of GDP. Consider that if all public authorities across the EU were to opt for water efficient toilets and taps in public buildings, their water consumption would be reduced by 200 million cubic meters, that's the same volume as China's annual timber demand.

Basil Venitis asserts that anthropogenic global warming is the hottest hoax ever perpetrated on a global scale. Rather than being wary of venitism's ability to shepherd good energy and environmental policy, we should protect our flocks from promises of false profits made by antivenitist pseudoprophets. Climate scaremongers endanger the freedom and prosperity of homo sapiens.

Government is the greatest polluter. This polluter literally gets away with murder because of sovereign immunity. We should make government as responsible for its actions as everyone else is expected to be. Venitists protect the environment by first abolishing sovereign immunity. By turning to government for environmental protection, we've placed the fox in charge of the hen house! Governments control over 40% of land mass. Unfortunately, government's stewardship over our land is gradually destroying it.

Today's plat du jour is resource efficiency. We give you a clear description of what is on the menu and an idea of the ingredients which make it up. Potocnik believes in changing behaviour through enterprise, markets and prices, rather than through environmental legislation and sanctions. And as policy maker, Potocnik must use the power he has to engage and guide the wider society, as it is only by changing our collective behaviour that we will achieve sustainable growth.

__._,_.___
Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
Messages in this topic (1)
RECENT ACTIVITY: New

** athenians] ANTITRUST TERRORISM Εισερχόμενα X
Απάντηση
hrh.david προς athenians
προβολή λεπτομερειών 4:08 μ.μ. (Πριν από 4 ώρες)
Οι εικόνες δεν εμφανίζονται.
Προβολή εικόνων παρακάτω - Να γίνεται πάντοτε προβολή εικόνων από τον χρήστη hrh.david@yahoo.com

Antitrust Eurocommissar Joaquin Almunia points out these are challenging times for us all: our economies have been badly affected by the crisis and history has shown that this is precisely when we have to be more determined to maintain the effectiveness of our competition rules. But Basil Venitis asserts there is only one culprit in Fourth Reich antitrust, and that's Fourth Reich itself, which does not allow VAT competition, fixing 15% floor of VAT and 25% ceiling of VAT!

Venitis, twitter.com/Venitis, points out Eurokleptocracy, gigaregulation, Antitrust Armageddon, and gigataxation, especially VAT, are the real causes of the European financial meltdown. Democracy in Fourth Reich(EU) has deteriorated to kleptocracy, and Fourthreichians, aka Europeans, are mad as hell. Eurokleptocracy thrives on waste, fraud, abuse,and kickbacks. European Union(EU), aka Fourth Reich, an illegal unvoted confederation, condones the European Commission(EC), aka Eldorado of Corruption, the European Parliament(EP), aka Eldorado of Prostitutes, and Graecokleptocrats, the most corrupt politicians on Earth.

Almunia strongly believes that effective competition in open markets is essential to overcome the crisis. His duty as competition authority is to ensure that efficient and innovative firms can compete on the merits in our markets, so as to deliver, at the best price, the best products and services to businesses and consumers. This is the only way of securing investments, growth, and jobs in the future.

By contrast, allowing less efficient firms to be protected from effective competition, either through state measures or private arrangements, is a recipe for failure. Almunia never gets tired of repeating this again and again.

Venitis asserts that EU antitrust has been transformed into a terrorist religion, which relies on pseudoeconomic theories that bestow a veneer of objectivity and credibility on EU law enforcement practices that actually rely on antivenitism, hunch, whim, and blackmail. On all EU antitrust cases, from mergers to price fixing, arbitrary antitrust laws lead to ill-informed juries and bureaucratic abuse. Those laws also create a perverse incentive for entrepreneurs to hold down sales volume, stop innovation, and avoid improvements in price, quality, and service; otherwise, such entrepreneurs could become the next targets of the antitrust terrorists.

Almunia has used his powers to review state subsidies, which are an integral part of our competition policy toolbox, in order to minimize the distortions of competition between companies that could result from the bail out measures decided by the different European governments.

Galileo muttered the phrase Eppur si muove, And yet it moves, after being forced to recant in 1633, before the Inquisition, his belief that the Earth moves around the Sun. Similarly the new inquisition of regulators force executives to admit something they did not do, in order to get smaller penalties. Eppur si muove!

Venitis claims that European antitrust laws lead to huge corruption, because government officials ask for kickbacks in order to erase the alleged violation. The standard kickback in EU is 10% of the erased penalty! Many Greek officials were caught on tape asking for the corrupt tithe! Many European political parties make up their election expenses from kickbacks on antitrust cases! This is the worst possible blackmail, where tiptop ethical companies are held hostage by European kleptocrats. Eppur si muove!

Almunia has actively pursue cartels and other anticompetitive practices, with the same clear message: the crisis cannot be a justification for firms to protect their home markets from more efficient ones, or to forego price competition, as this is detrimental to the whole economy.

For the same reasons, Almunia has used our merger control instruments with the sole objective of maintaining effective competition in the EU, whatever the origin of the firms involved. Preserving competition must be the key test when assessing a merger. And if we want markets to remain open so as to foster investments and growth, competition authorities must make sure that merger control is not used as a protectionist tool against transactions that do not raise competition issues.

These preliminary remarks on the decisive role of competition policy in the current context of global crisis naturally leads Almunia to underline the parallel importance of achieving convergent competition policies between our respective jurisdictions.

Venitis asserts that European antitrust law is wielded most often by favor-seeking businessmen and their kleptocrat allies. Instead of focusing on new and better products, disgruntled rivals try to exploit the law by consorting with kleptocrats. EU officials routinely direct antitrust regulators to bend the rules in pursuit of political ends. In reality, the threat of abusive EC power is far larger than the threat of oligopoly. Eppur si muove!

It is clear to Almunia that, at the beginning of the 21st century, we cannot afford to operate, to enforce our competition laws, in national or regional silos. We must not remain isolated from what happens in other jurisdictions.

Even if markets often remain regional or national in terms of competitive assessment, fostering global convergence in our legal and economic analysis is essential to ensuring effectiveness of our enforcement and creating a level playing field for businesses across our jurisdictions.

Venitis claims there is an Antitrust Armageddon in Europe between tiptop companies and the Eldorado of Underworld(EU). Eurokleptocrats are willing to do anything in order to get kickbacks from industry leaders. The European antitrust laws have the unfortunate consequence of harming Europeans by chilling innovation and discouraging competition. Instead of protecting competition, EU laws protect competitors who give kickbacks to kleptocrats! Kickback is the lubricant that allows a European industry to run smoothly! No European machinery can run without lubricant! Eppur si muove!

From Almunia's perspective as enforcer, he needs to be able to bring cases which involve companies and behaviours that cut across multiple jurisdictions. This requires practical cooperation between our agencies but also a degree of convergence between our policies.

And it is also true from the perspective of businesses: cooperation and convergence contribute to a level playing field across jurisdictions, increase legal predictability by reducing the risk of incoherent intervention, and ultimately facilitate cross-border trade and investments to the benefit of our economies.

Of course, we all necessarily operate in the context of our own market conditions, our own competition laws and our own procedures. The parameters of our cooperation are defined by this fact.

In terms of substantive assessment, we have to recognise that each case is necessarily shaped by these specificities, but this should not stop us working towards common principles, built upon a sound economic analysis.

More specifically, Almunia believes there is a case for considering convergence on substantive antitrust issues such as unilateral conduct. On procedure, each of our systems has its own rules. This is logical, not least because these procedures are often a reflection of our different legal systems. All systems, based on either administrative or judicial decision-making procedures, can deliver good results, as long as rights of defence and effective judicial scrutiny are ensured.

Almunia notes that keeping this fundamental principle in mind, what matters is that our different procedures do not put obstacles in the way of cooperation and effective enforcement. In recent years for instance, increased cooperation between competition enforcement agencies and convergence in procedures has facilitated merger control and helped speed up the approval process for business. Business has played its part in many cases by granting waivers allowing enforcement agencies to exchange information. If we now want to improve the fight against global cartels, such cooperation is also warranted, notably to preserve the effectiveness of leniency programmes.

Almunia also attaches a particular importance to competition advocacy and to the transparency of his decisions. Almunia believes that business and consumers need to understand what he is doing and why he is doing it. This is something on which Almunia must be particularly active at EU level given his position as a supranational enforcement person. When Almunia reviews a merger, for instance, he must issue reasoned decisions, whether positive or negative, as this is a way of ensuring consistency, predictability, and to provide the guarantee that we are not favouring one company or one Member State over another.

__._,_.___
Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic
Messages in this topic (1)
RECENT ACTIVITY: New Members 90
Visit Your Group

*** Ο/Η Nikolakis Lezas έστειλε μήνυμα στα μέλη του ORIENTAL...tsiftetelia LEZASSSSSSSSS.

Nikolakis LezasApril 27, 2010 at 2:09pm
Θέμα: xasou apo mprosta mou-lezas-skorpideas
http://www.facebook.com/l/eceb3;www.youtube.com/watch?v=Kjyuc6hViXk
Για να απαντήσετε σε αυτό το μήνυμα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.facebook.com/n/?inbox%2Freadmessage.php&t=1409991817343&mid=240c408G3dd6e022G13b1783G0&n_m=snstam%40gmail.com .-

*

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ¬> ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕισερχόμεναX

Απάντηση

NICHOLAS GEORGANTZAS

προς Kostas, bcc: Εμένα
προβολή λεπτομερειών 24 Απρ (Πριν από4 ημέρες)

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ¬> ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Χαίρε Κώστα,Όλες οι πραγματικές Ελληνίδες και όλοι οι αληθινοί Έλληνες έχουμε να
προσφέρουμε κάτι στην πατρίδα. Πρέπει να συνάξεις και εσύ και όλοι οι άλλοι
όσους μπορείται γιά έναν ανοικτό διάλογο επί του τί ακριβώς έχει και τι
ακριβώς μπορεί να προσφέρει το κάθε κίνημα και η κάθε παράταξη γιά την
μετάβαση της Ελλάδος σε πραγματική, αληθινή δημοκρατία.

Ο σκοπός μας είναι η επανάκτηση της καθολικής ελευθερίας της Ελλάδος γιά
όλους τους πολίτες του ελληνικού λαού. Το δύσκολο είναι συμφωνούμε όλοι,
χωρίς βία, ειρηνικά και με βαθειά πίστη στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

Αν όμως ο στόχος είναι κοινός, τότε γιατί αρπαζόμαστε γιά το γάλα, ενώ
ακόμη δεν έχουμε την αγελάδα? Δεν είναι σωστό.

Η αγελάδα είναι η πραγματική, η αληθινή δημοκρατία. Και το γάλα είναι η
καθολική ελευθερία που επιφέρει η δημοκρατία: προσωπική ελευθερία,
κοινωνική ελευθερία και πολιτική ελευθερία.

Όλοι λοιπόν στο ‘παχνί’ της ΠΝΥΚΑΣ (ΘΗΣΕΙΟ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ), το Σάββατο
1 Μαΐου 2010, στις 10:00 π.μ. Ο τρόπος γιά την δημιουργία της δημοκρατίας
πρέπει να βρεθεί από λοινού με όλους, με τις αληθιές αρχές και διαστάσεις
της αληθινής δημοκρατίας· σωστά?Νίκος
Nicholas C. GEORGANTZAS
FORDHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOLS
New York, NY 10023-7484, U.S.A.
___________________________________________________________________

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ, Η "ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
Type: Meetings - Club/Group Meeting
Date: Saturday, May 1, 2010
Time: 10:00am - 8:00pm
Location: ΠΝΥΚΑ (ΘΗΣΕΙΟ) ΕΝΑΝΤΙ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Description: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.500 ΧΡΟΝΙΑ.

ΘΕΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η "ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ" ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ= ΣΕΙΩ ΤΟ ΑΧΘΟΣ= ΣΗΚΩΝΩ ΤΟ ΒΑΡΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ Ο ΣΟΛΩΝ ΧΑΡΙΣΕ ΤΑ ΧΡΕΗ
ΜΕ ΝΟΜΟ ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΝ ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΛΙΓΑΡΓΙΚΟΥΣ , ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥΣ , ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤ`ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟ "ΕΚΛΕΓΕΙΝ" ΚΑΙ "ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ", ΚΑΙ ΣΤΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ , ΕΝΩ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΘΑΨΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΝΤΟΥΛΑΠΟΥ , ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΝ. ΚΑΛΟΥΝΤΕ ΠΑΛΙ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ, ΜΕ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΛΙΚΟΙ ΤΟΥΣ.
ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΩΝ , ΕΝΩ ΜΕΙΩΝΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΦΤΩΧΟ ΛΑΟ!! ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟΔΥΚΝΕΙΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΙΣ
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ.

Source: http://www.facebook.com/event.php?eid=115165075168962 .-

*Συμπλήρωσε σήμερα το προφίλ σου στο Zoosk!

This email was sent by Zoosk.

Γεια σου,

Χάνεις ένα σωρό φλερτ επειδή το προφίλ σου δεν είναι συμπληρωμένο στο Zoosk. Οι Zooskers με συμπληρωμένα προφίλ λαμβάνουν 65% περισσότερες απαντήσεις στα φλερτ τους.

Κάνε κλικ εδώ για να συμπληρώσεις το προφίλ σου. Τα ταίρια θέλουν πραγματικά να μάθουν περισσότερα για σένα.

Copyright © 2007-2010 Zoosk, 475 Sansome St, San Francisco, CA 94111 USA.
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων .-

***

[euroliberty] MYRIAD CLERGY SCANDALS
ΕισερχόμεναX

Απάντηση

euroliberty

προς euroliberty
προβολή λεπτομερειών 24 Απρ (Πριν από3 ημέρες)
Οι εικόνες δεν εμφανίζονται.
Προβολή εικόνων παρακάτω - Να γίνεται πάντοτε προβολή εικόνων από τον χρήστη euroliberty@yahoo.com

Basil Venitis asserts that bishops and politicians are the most corrupt people on Earth. In the latest in a series of myriad sex scandals dogging churches worldwide, Belgium's bishop of Bruges has resigned after admitting he sexually abused a boy early in his career. Roger Vangheluwe said in a statement that the abuse happened while he was still a priest over twenty years ago but continued after he became a bishop. Vatican said Pope Benedict XVI had accepted the resignation. The 73-year-old is the first bishop to resign in Belgium since the wave of scandals involving priests first hit the headlines in November 2009.

Venitis notes that Christian churches have lost millions of clients and billions of euros, because of the myriad scandals of clergy. With congregations leaving churches in their droves and a decreasing number of faithful wanting to join the clergy, the Pope is facing growing pressure over his handling of myriad crimes involving pedophile priests.

Friday's announcement followed the resignation of another bishop in Ireland, 73-year-old James Moriarty, a day earlier. Moriarty was named in a damning report that found bishops in the Dublin archdiocese concealed abuse of children by priests for decades. Moriarty was the fourth bishop to be allowed to resign over the scandals in Ireland. There are also mounting calls for the country's top prelate, Cardinal Sean Brady, to leave because of his handling of the case.

The most corrupt bishop on Earth was Archbishop Christodoulos of Athens(17 January 1939 – 28 January 2008), aka ayatollah Christollah. Christollah's civil name was Christos Paraskevaidis. Christollah walked on dead bodies to become archbishop. He was the godfather of the Golden Source(Chryssi Pigi), a gay Christian mafia, which terrorized all Greeks.

Christollah organized myriad scandals and orgies, manipulated Greek justice, manipulated the election of the Patriarch of Jerusalem, tried to manipulate Greek politics, and tried to impose the religion identity on IDs. Christollah asked students whether they wanted to be mince meat or meat, explaining that foreigners want to turn Greeks into the meat-grinder, while meat is a solid thing! Christollah frequently criticized the principles and values of what he characterized "the atheist Enlightenment", and which he contrasted to Christian values!

After the September 11, 2001 attacks on the World Trade Center, Greeks were shocked to hear Christollah attribute the attacks to despondent men who acted out of despair caused by the injustices of the Great Powers! In 2004 he criticized globalization as a bulldozer that is out to demolish everything, on account of those who want to rule the world without resistance or obstacles! In 2003, he fell out with Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople, and Christollah' name was stricken off the Diptych of the Orthodox Church as a punishment.

The Holy Light is a hoax that occurs every year at the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem on Holy Saturday, the day preceding Orthodox Easter. Criticism dates at least to the days of Islamic rule of Jerusalem, but the hoax is encouraged by Israel, because of the significant revenue it brings to Jerusalem. The culrpit, Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, recites a specific prayer, puts off his robes and enters alone into the sepulcher to perform the chemical hoax. The congregants subsequently chant Kyrie eleison(Lord, have mercy) until the 33 sensitive candles tied together ignite chemically inside the alleged tomb chamber of Jesus.

Venitist Matt Nisbet traveled to Toronto to investigate a weeping icon at a Greek Orthodox church. In front of a dozen television, newspaper, and radio reporters, Nickell collected samples of the tears for Toronto police lab analysis. The police termed the icon a fraud and concluded that the substance of the tears was olive oil. Last fall, over 20,000 people visited the church to witness the pseudomiracle, donating an estimated two million dollars. The priest of the church has been accused of perpetrating the hoax and stealing the money from the church's coffers.

The Shroud of Turin had first appeared in about 1355 at a small church in Lirey, France. According to a bishop's report written in 1389 to the Avignon pope, Clement VII, an artist ad mitted he had cunningly painted the image of the crucified Christ on the cloth. Stylistic and iconographic elements corroborate a medieval artistic origin. So do modern carbon-14 tests, which yielded a date range of circa 1260—1390, consistent with the time of the reported forger's confession. Famed microanalyst Walter C. McCrone had previously determined that the image had been rendered by an artist using red ocher and vermilion tempera paint.

Venitis points out Charlatan Saint Padre Pio's stigmata started with carbolic-acid misuse! Pio and some of the other friars at San Giovanni Rotondo were administering injections to boys who were ill with influenza. Alcohol not being available, an exhausted doctor left carbolic acid to be used for sterilizing needles and injection sites, while neglecteing to tell the friars it had to be diluted. As a result, Pio and another friar were left with angry red spots on their hands. Not only Padre Pio continued inducing his stigmata with acid, he also misused funds and had sex with female parishioners in the confessional. The founder of the Catholic university hospital in Rome branded Pio an ignorant and self-mutilating psychopath who exploited people's credulity.

The Fatima pseudomiracle has been described in many very different ways. Some claimed that the sun spun pinwheel-like with colored streamers, while others maintained that it danced. Most likely, there was a combination of factors, including optical effects and meteorological phenomena, such as the sun being seen through thin clouds, causing it to appear as a silver disc. Other possibilities include an alteration in the density of the passing clouds, causing the sun's image to alternately brighten and dim and so seem to advance and recede, and dust or moisture droplets in the atmosphere refracting the sunlight and thus imparting a variety of colors. The effects of suggestion were also likely involved, since devout spectators had come to the site fully expecting some miraculous event, had their gaze dramatically directed at the sun by Lucia, and excitedly discussed and compared their perceptions in a way almost certain to foster psychological contagion. Even Lucia's own mother declared that her precocious daughter was nothing but a fake who was leading half the world astray with pseudomiracles and pseudoapparitions of Virgin Mary!

Venitis asserts that Magdalene, Jesus's wife, is the most important person of Christianity. She was the smartest and best apostle. She was the only apostle who could understand Jesus completely, and that's why all other twelve apostles were jealous of her. Magdalene is the first bishop of Christianity. Nevertheless, misogynist gay bishops of the Catholic Church and the Orthodox Church defamed Magdalene in order to restrict hierarchs to males, transforming church leadership to a gay club.

In June 326, Great Constantine had his eldest son Crispus, by Minervina, put to death by cold poison. In July, Constantine had his wife, the Empress Fausta, killed at the behest of his mother, Helena. Fausta was left to die in an overheated bath. Nevertheless, Constantine and Helen, the most sinister apes of planet Earth, are the most popular saints of the Church of Greece, the most corrupt Church on Earth!

This sinister Church is established by the stupid constitution as the official religion of Greece, the most corrupt country on Earth! The clergy's salaries are being paid by the stupid government. All students in primary and secondary schools in Greece are required to be brainwashed with religulous propaganda. Liaisons between the sinister church and stupid government are handled by the stupid Ministry of Education. There is even a religulous party in the Greek Parliament for stupid citizens, which gets 6% of the popular vote!

Mount Athos in Greek Macedonia is known as the Autonomous Monastic State of the Holy Mountain. This religulous World Heritage Site is home to twenty Orthodox wealthy monasteries and forms a self-governed monastic State within the sovereignty of Greece. Venitis points out Mount Athos, considered the foremost Academy of Homosexuality, got involved in myriad financial scandals in cahoots with the government of Greece, the most corrupt government on Earth. The Vatopaidi Monastery, built during the second half of the 10th century, is considered the richest and the most corrupt monastery on Earth, infamous for grabbing lands! Renown Arianna Huffington once sent her billionaire hubby to visit Mount Athos, and he came back an elightened gay!

Stung by myriad charges of clergy sexual abuse, corruption, orgies, and coverup that reach the pope, patriarchs, and archbishops, churches face a crisis of empty pews and empty coffers. Churches need to address their own failures, acknowledge their own guilt, ask for forgiveness, and heal as a family. Those leaving Christianity outnumber converts by four-to-one.

__._,_.___
RECENT ACTIVITY:

***

[globaltaxrevolt] THE HOTTEST GLOBAL HOAX !
ΕισερχόμεναX

Απάντηση

globaltaxrevolt

προς globaltaxrevolt
προβολή λεπτομερειών 24 Απρ (Πριν από3 ημέρες)
Οι εικόνες δεν εμφανίζονται.
Προβολή εικόνων παρακάτω - Να γίνεται πάντοτε προβολή εικόνων από τον χρήστη globaltaxrevolt@yahoo.com

The United Nations' first significant global warming meeting since last December's Copenhagen summit just wrapped up in Bonn, with no progress toward a new international treaty to replace the Kyoto Protocol. This meeting was supposed to help lay the groundwork for an agreement at the next major conference scheduled for Cancun, Mexico, in December. However, none of the issues that doomed negotiations in Copenhagen have been resolved, and it looks very unlikely that the process will be fixed this year.

Anything that originates from the Universal Nudnik goes wrong! Basil Venitis points out the United Nations(UN), aka Universal Nudnik, is a very corrupt organization, headed by the Secretary General, aka Civil Pope. At an Independent Inquiry into the Universal Nudnik Oil-for-Food Program, 3,000 companies from 70 countries paid bribes totalling about two billion dollars in exchange for contracts for delivery of goods to meet humanitarian needs. There were another 150 companies from 40 countries that reportedly paid illicit surcharges on oil purchases from Iraq. Civil Pope Kofi Anan himself got kickbacks!

Venitist Ben Lieberman points out what is bad news for the U.N. climate treaty negotiators is good news for the rest of the world, as a new treaty would be an economically ruinous solution to what is increasingly looking like a non-problem. The treaty negotiators continue to try to sell the world on a costly new agreement in the midst of an ongoing global recession, the very reason for it, global warming, is proving to be less and less of a threat.

Venitis muses that kleptocrats selling pollution permits to industry reminds us of the Catholic Church selling indulgences to sinners! Cap-and-Trade spreads the cancer of socialism and thus stifles innovation. We also know that strong economies innovate better than weak ones, but cap and trade weakens economies.

Although U.N. bureaucrats in Bonn ignored growing doubts about the scientific justification for their actions, just as they did in Copenhagen—waning public support is reaching a level where it cannot be ignored. In the U.S., recent surveys show concern over global warming dropping, one poll showed it finishing 20th out of 20 issues in terms of importance, while another had it finishing eighth out of eight environmental issues.

Venitist economies innovate better than antivenitist ones, especially for something like energy where the investments often run into the billions of dollars and the payoffs play out over decades. But cap and trade adds a significant element of antivenitism, with wild swings in the price of carbon allowances, and energy companies less interested in long-term investment and more interested in short-term gaming of the system. That's why Global Tax Revolt fights cap and trade.

Those same surveys show the economy and jobs to be the top priorities, which is precisely what a new global warming agreement would jeopardize. A Lieberman analysis of the Waxman–Markey cap-and-trade bill, which passed the House last June, found gross domestic product losses of over $9.4 trillion by 2035, over a million net job losses, and household energy cost increases exceeding $1,000 per year. A global treaty with similarly stringent provisions would impose comparable burdens.

Basil Venitis, twitter.com/Venitis, has proven that climate change is heliogenic, not anthropogenic. Nevertheless, carbonmonger kleptocrats, using buzzwords like carbon footprint and clean energy, are growing a socialist movement that won't actually benefit Gaia, but will make our lives miserable, spread by the cancer of socialism. Temperature fluctuations are only due to Sun cycles, but are used as an antivenitist instrument, not a real object of interest for socialists who camouflage the environmental game.

Lieberman points out the skepticism is spreading around the globe. For example, the climategate scandal, evidencing gross exaggeration and possibly outright fraud in the very U.N. scientific report that forms the basis of treaty negotiations—has been far more aggressively reported in Europe than in America and has impacted opinion there. Developing nations have also signaled their lack of any real concern over global warming by their unwillingness to undertake any sacrifices, even small ones, in the name of addressing it.

Beyond questions about the seriousness of global warming are questions about whether an international treaty would do any good. The Kyoto Protocol has thus far harmed the economies of European and other developed nation signatories but has not reduced emissions. In other words, a new global warming treaty is shaping up to be much more trouble than it is worth and is increasingly becoming a heavy lift politically.

Venitis points out Climategate began in November 2009 with the Internet leak of thousands of emails and other documents hacked from the University of East Anglia's Climatic Research Unit (CRU). The emails proved that climate scientists manipulated data, withheld scientific information, and tried to prevent dissenting scientific papers from being published. A coalition of interests has promoted the greenhouse myth; scientists needed funds, the media a story, green business windfall profits, and kleptocrats a cause to present themselves as Moses.

Lieberman notes that reality is creeping into the U.N. climate negotiations, the reality that China and other rapidly developing nations are unwilling to check their growing emissions and that the public does not see global warming as a serious threat justifying costly action. This reality is not going to go away by December. In fact, it may intensify into 2011.

Venitis asserts that climate scaremongers ask for an unprecedented socialistic control of our lives. Socialism camouflaged as environmentalism! Those who accept the alarmist view of anthropogenic climate change are marionettes of antivenitist pullpeddlers, socialist kleptocrats, producers of green technologies, agribusiness producing ethanol, and trading firms dealing in carbon emission rights. Climate scare is the main threat to freedom and prosperity we are facing today.

Cap-and-Trade does not cap environmental sin but merely trades a self-serving socialist agenda for economic misery. Environmental health and longevity has a shrine in venitism. This shrine, free from the yoke of excessive regulation, protects and rewards the good steward of conservation. It nurtures the economy, promotes venitist policies that ensure environmental immortality, and persecutes those who abuse our natural resources.

Basil Venitis asserts that anthropogenic global warming is the hottest hoax ever perpetrated on a global scale. Rather than being wary of venitism's ability to shepherd good energy and environmental policy, we should protect our flocks from promises of false profits made by antivenitist pseudoprophets. Climate scaremongers endanger the freedom and prosperity of homo sapiens.

Government is the greatest polluter. This polluter literally gets away with murder because of sovereign immunity. We should make government as responsible for its actions as everyone else is expected to be. Venitists protect the environment by first abolishing sovereign immunity. By turning to government for environmental protection, we've placed the fox in charge of the hen house! Governments control over 40% of land mass. Unfortunately, government's stewardship over our land is gradually destroying it.

__._,_.___
RECENT ACTIVITY:

*** Ο/Η ΠΕΝΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έστειλε μήνυμα στα μέλη του ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΝΤ 4.
ΠΕΝΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΝΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣApril 25, 2010 at 12:18am
Θέμα: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ....ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ
Μας οδηγούν σε βιολογική εξόντωση. Ολα τα ανθελληνικά, δολοφονικά μέτρα έχουν σαν στόχο την ελληνική οικογένεια.
Αδέρφια μου Ελληνες
Η χειρότερη σκλαβιά των τελευταίων 2000 χρόνων άρχισε επίσημα χθές. Μοιάζει με την σκλαβιά που μας επέβαλλαν οι Ρωμαίοι. Κι αυτοί όταν κατέλαβαν την Ελλάδα έδωσαν μια μορφή αυτονομίας στους Ελληνες και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που δεν υπήρχαν σε πολλές ελληνικές πόλεις καν ρωμαϊκές φρουρές. Ετσι κόντεψε να χαθεί το ελληνικό πνεύμα. Να εκλατινιστεί η ψυχή του Ελληνα. Κι αν δεν εμφανιζόταν το κοσμοσωτήριο ευαγγέλιο του Χριστιανισμού που στηρίχθηκε πάνω στο ελληνικό πνεύμα και στην γλώσσα για να εξαπλωθεί, δεν επρόκειτο να εμφανιστεί η Βυζαντινή - Ελληνική αυτοκρατορία και να επανακάμψει ο Ελληνισμός.

Ετσι και σήμερα μπαίνουμε σε μια σκλαβιά που ο τρόπος που επιβλήθηκε υποδηλώνει ότι έχει σαν σκοπό την εξαφάνιση του Ελληνα. Μονο με μια διαφορά. Οι Ρωμαίοι προσπάθησαν την εξαφάνιση του Ελληνα μέσω του εκλατινισμού. Η σύγχρονη Νέα Παγκόσμια Τάξη προσπαθεί να εξαφανίσει τον Ελληνα και με βιολογικό τρόπο. Μιλάμε πλεόν για φυσική εξόντωση.

Μην αυταπατάσθε αδέρφια. Προσπαθούν να μας εξαφανίσουν με μια ιδιόρυθμη άλλα το ίδιο σκληρή σκλαβιά κι ας κυματίζει η γαλανόλευκη στην Ακρόπολη και στον Λευκό Πύργο........
Εκεί έγκειται και το μεγάλο κόλπο. Ο Ελληνας πρέπει να μην καταλάβει την πορεία της εξαφάνισής του!!! Θα το πάνε σαν τον βάτραχο που αν τον βάλεις σε νερό που σιγά σιγά το ζεσταίνεις στο τέλος τον βράζεις ζωντανό!!!

Στην τουρκοκρατία, στην γερμανική κατοχή, και σε άλλες περιόδους που οι Ελληνες βρέθηκαν κάτω από τον ζυγό αλλόφυλων και αλλόθρησκων εχθρών υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Ξέραμε τον εχθρό και τις επιδιώξεις του. Γνωρίζαμε ότι στο τέλος πρέπει να αγωνιστούμε και να ελευθερωθούμε. Κι αυτό το συνάισθημα σε κρατάει ζωντανό. Σε κρατάει άγρυπνο.

Σήμερα το Γένος δείχνει να κοιμάται. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και εμείς τα παρακολουθούμε σχεδόν απαθείς. Διεφθαρμένοι πολιτικοί μας κλέβουν εν ψυχρώ. Τραπεζίτες, ως σύγρονοι τοκογλύφοι, μας εκβιάζουν. Οι πλούσιοι μας έκλεψαν τις οικονομίες στο χρηματιστήριο την στιγμή που μας δούλευε ακόμα κι ο τότε Υπουργός Οικονομικών!!! Η παιδεία αφελληνίζεται και αποχριστιανίζεται μέρα με την ημέρα. Αμφισβητούνται και απειλούνται πλέον τα εδάφη μας. Οι ξένοι ετοιμάζονται για το μεγάλο φαγοπότι επί του πτώματος της Ελλάδος εποφθαλμιώντας κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή του τόπου μας. Νόμοι μετατρέπουν σε μια νύκτα χιλιάδες αλλοδαπούς σε Ελληνες ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ!!!!!!

Αλλά το πιό σημαντικό κατά την γνώμη μου το οποίο και θα επιφέρει και την ολοκληρωτική και βιολογική εξαφάνιση του Γένους μας είναι το ύπουλο και θανατηφόρο χτύπημα στην ελληνική οικογένεια. Το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως είχαμε, σήμερα γιγαντώνεται και η μείωση πλέον του πληθυσμού θα είναι ραγδαία και αναπόφευκτη.

Σας παραθέτω λίγα στατιστικά στοιχεία τα οποία μάλιστα αφορούν την περίοδο 1980 - 2000 και δείχνουν το μέγεθος του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας. Σήμερα φυσικά τα πράγματα είναι πολύ πιο τραγικά.....

Το 1980 η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε γεννήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (148.134 ), ενώ το 1999 άγγιξε την τελευταία θέση (100.265 ).
Το 1999 οι θάνατοι (103.102 ) για πρώτη φορά υπερέβησαν τις γεννήσεις (100.265 ).
Από στοιχεία δύο από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας προκύπτει ότι το 33,28% των γεννήσεων που έγιναν εκεί, προέρχονται από αλλοδαπές γυναίκες.
Η συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό και Γυμνάσιο στα σχολεία των Αθηνών ανέρχεται σε 13.621, δηλαδή σε ποσοστό 18,57% των μαθητών.
Η απόδοση των Κλάσεων4 από το έτος 2000 (83.000 ) έως στο 2013 (53.000 ) παρουσιάζει μία υστέρηση 30.000 στρατευσίμων, με τεράστια σημασία και ανυπολόγιστές επιπτώσεις στην άμυνα της Χώρας.
Ο πληθυσμός της Ελλάδος το 2025 έχει υπολογισθεί ότι θα διαμορφωθεί στα 13.5 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι Έλληνες δεν θα ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια και από αυτούς το 20% θα είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών.
Στη χώρα μας έχουμε 100.000 γεννήσεις ετησίως και 200.000 αμβλώσεις. Το 1997 οι γυναίκες που τεκνοποίησαν είχαν σε ποσοστό 45.4% ένα παιδί και το 39% δύο παιδιά, οι δε λοιπές κάτι περισσότερο των δύο.
Η προδοτική κυβέρνηση έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να πλήξει τον μεγάλο εχθρό της παγκοσμιοποίησης. Την ελληνική οικογένεια. Η φτώχεια και η ανεργία που μέρα με την μέρα αυξάνουν και θα αυξάνουν πλέον με ταχύτατους ρυθμούς αλλά και τα ανθελληνικά νομοσχέδια που πλήτουν την πολύτεκνη οικογένεια, θα οδηγήσουν πολύ σύντομα στην φυσική εξόντωσή μας.

Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πως σκέφτονται και λειτουργούν οι πουλημένοι πολιτικοί εφαρμόζοντας την πολιτική φυσικής εξόντωσης των Ελλήνων, που τους διατάζει η Νέα Τάξη.....
Το υπουργείο (ΜΗ ΕΘΝΙΚΗΣ) παιδείας στον νέο νόμο για το "νέο" σχολείο περικόπτει τα δικαιώματα των πολυτέκνων εκπαιδευτικών!!! Και μάλιστα με το τρελλό επιχείρημα που δείχνει και το μίσος κατά της ελληνικής πολύτεκνης οικογένειας της υπουργού ότι " το να είσαι πολύτεκνος δεν σημαίνει ότι είσαι και καλός καθηγητής"!! Να σας θυμίσω ότι μέχρι σήμερα ίσχυε ότι μια οικογένεια με 4 παιδιά και 2 γονείς εκπαιδευτικούς δεχόταν ως βοήθεια από το κράτος, τον διορισμό (εκτός ΑΣΕΠ) ΚΑΙ των 2 γονέων σε κοντινό σχολείο του τόπου κατοικίας τους.


Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

http://www.facebook.com/l/bf130;koukfamily.blogspot.com/2010/04/blog-post_5433.html

**

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου