ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .- 
Τρίτη  24 Δεκεμβρίου 2019  .-
 Παραμονή Χριστουγέννων Ορθοδοξίας !
~
~**  Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την οικογένειά σας. !

~** Κάθε αστέρι που πέφτει είναι και μία παιδική ευχή.

 Φέτος ας γίνουν όλες πραγματικότητα…

~*  Με ,... Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία, Όνειρα, Χαμόγελα, 

Δημιουργικότητα, Επιτυχίες… είναι μερικές μόνο από τις

 ευχές μας για τα φετινά Χριστούγεννα και τη νέα Χρονιά

 που πλησιάζει

Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!  

~**  Αγια Ευγενία – Γιορτή σήμερα 24 Δεκεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
*  : Τη μνήμη της Αγίας και Οσιοπαρθενομάρτυρος Ευγενίας τιμά σήμερα, 24 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας.
~  Η Αγία Ευγενία έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Καταγόταν από τη Ρώμη και οι γονείς της ονομάζονταν Φίλιππος και Κλαυδία. Επίσης, είχε και δύο άλλα αδέλφια, τον Αβίτα και το Σέργιο. Λόγω της δουλειάς του πατέρα της, όπου την εποχή εκείνη είχε διοριστεί στην Αλεξάνδρεια, πήγε εκεί με όλη της την οικογένεια.

Εκεί η Ευγενία σπούδασε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έμαθε άριστα την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία.  Όταν τελείωσε τις σπουδές της, ψάχνοντας για περισσότερη γνώση πήρε στα χέρια της από μια χριστιανή κόρη τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου.  Όταν τις διάβασε, εντυπωσιάστηκε πολύ. Εκεί μέσα δεν υπήρχαν θεωρίες και φιλοσοφικές δοξασίες. Οι γραμμές τους ενέπνεαν ζωή και ελπίδα. Εκείνη την περίοδο, οι γονείς της ήθελαν να τη δώσουν σύζυγο σε κάποιον Ρωμαίο αξιωματούχο, τον Ακυλίνα. Τότε η Ευγενία, αρνούμενη να δεχτεί αυτή την πρόταση των γονέων της, κάποια νύχτα ντύθηκε ανδρικά και έφυγε σε άλλη πόλη.  Εκεί κατηχήθηκε, βαπτίστηκε χριστιανή και έλαβε το μοναχικό σχήμα. Μετά από χρόνια, επέστρεψε στο σπίτι της και η αναγνώριση από τους γονείς της έγινε μέσα σε δάκρυα και μεγάλη χαρά. Δεν πέρασε πολύς καιρός και όλοι στο σπίτι της Ευγενίας δέχτηκαν το χριστιανισμό. Από μίσος τότε οι ειδωλολάτρες σκότωσαν τον πατέρα της. Και όταν η Ευγενία επέστρεψε στη Ρώμη, επειδή δε θυσίαζε στα είδωλα, την αποκεφάλισαν. Έτσι παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο.  Ανάλυση ονόματος:  ΕΥΓΕΝΙΟΣ: (ευ + γένος) = ο έχων καλή καταγωγή και αισθήματα.  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ – ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ : Αχμέτ, Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη  Aπολυτίκιο:  Θείου Πνεύματος τη υμνωδία, φως προσέλαβες θεογνωσίας, Ευγενία Χριστού καλλιπάρθενε, και εν οσίων χορεία εκλάμψασα, αθλητικώς τον εχθρόν εθριάμβευσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.   
~** Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου 2019 – Αγία Ευγενία
*   
~   – Κατά Λουκάν (2: 1-20): Αγία Ευγενία
Λουκ. 2,1  Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.
*  Λουκ. 2,1 Κατά τας ημέρας εκείνας, μετά την γέννησιν του Ιωάννου, εξεδόθη ένα διάταγμα από τον Αύγουστον Καίσαρα, να γίνη απογραφή όλων των κατοίκων του κόσμου, που ευρίσκετο υπό την κυριαρχίαν της Ρωμης.

Λουκ. 2,2 αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.                          Λουκ. 2,2 Αυτή η απογραφή ήτο η πρώτη που έγινεν, όταν ηγεμών της Συρίας ήτο ο Κυρήνιος.

Λουκ. 2,3 καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Λουκ. 2,3 Και επήγαιναν όλοι να απογραφούν, ο καθένας εις την πόλιν από την οποίαν κατήγετο.

Λουκ. 2,4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως Ναζαρὲτ εἰς τὴν Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυΐδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ,

Λουκ. 2,4 Ανέβηκε δε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ της Γαλιλαίας εις την Ιουδαίαν, εις την πόλιν τον Δαυΐδ, η οποία ωνομάζετο Βηθλεέμ, επειδή κατήγετο από το γένος και την οικογένειαν του Δαυΐδ.

Λουκ. 2,5 ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί, οὔσῃ ἐγκύῳ.

Λουκ. 2,5 Επήγε δε να απογραφή μαζή με την Μαριάμ, την μνηστευομένην με αυτόν γυναίκα, η οποία ήτο έγκυος.

Λουκ. 2,6 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν,

Λουκ. 2,6 Συνέβη δε όταν αυτοί ήσαν εκεί, συνεπληρώθησαν αι ημέραι, δια να γεννήση αυτή.

Λουκ. 2,7 καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

Λουκ. 2,7 Και εγέννησε τον πρώτον και μόνον υιόν της και τον εσπαργάνωσε και τον έβαλεν εις φάτνην, διότι δεν υπήρχε δι’ αυτούς τόπος στο πανδοχείον να παραμείνουν (επειδή τούτο είχε καταληφθή ενωρίτερα από τους Ιουδαίους, που κατήγοντο από την Βηθλεέμ και είχαν έλθει εκεί να απογραφούν. Και έτσι από αυτήν ακόμη την νηπιακήν του ηλικίαν ο Κυριος δεν είχέ που να κλίνη την κεφαλήν).

Λουκ. 2,8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.

Λουκ. 2,8 Και ήσαν μερικοί ποιμένες εις την περιοχήν αυτήν, που έμεναν στους αγρούς και με την σειράν των κατά το διάστημα της νυκτός εφύλατταν άγρυπνοι το ποίμνιον των.

Λουκ. 2,9 καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.

Λουκ. 2,9 Και ιδού ένας άγγελος Κυρίου παρουσιάσθη έξαφνα εις αυτούς και φως ολόλαμπρον, θείον και υπερφυσικόν, τους περιεκύκλωσε και εφοβήθησαν παρά πολύ δι’ αυτά, που αντίκρυσαν.

Λουκ. 2,10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος· μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ,

Λουκ. 2,10 Και είπεν εις αυτούς ο άγγελος· “μη φοβείσθε, διότι σας αναγγέλλω χαρμόσυνον είδησιν, χαράν μεγάλην, η οποία θα είναι χαρά δι’ όλον τον λαόν του Θεού.

Λουκ. 2,11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ.

Λουκ. 2,11 Σας αναγγέλω, ότι εγεννήθη σήμερον για σας Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Μεσσίας, ο Κυριος και Θεός. Και εγεννήθη εις την πόλιν του Δαυίδ την Βηθλεέμ, σύμφωνα με τας προφητείας της Γραφής.  
Λουκ. 2,12 καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν φάτνῃ.

Λουκ. 2,12 Και αυτό θα είναι για σας σημείον, με το οποίον θα αναγνωρίσετε τον γεννηθέντα Σωτήρα· θα βρήτε ένα βρέφος απλοϊκά σπαργανωμένον, βαλμένο εις την φάτνην.

Λουκ. 2,13 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν Θεὸν καὶ λεγόντων·

Λουκ. 2,13 Και έξαφνα πλήθος στρατιάς αγγέλων από τον ουρανόν ενώθηκε με τον άγγελον και όλοι μαζή εδοξολογούσαν τον Θεόν και έλεγαν·

Λουκ. 2,14 δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Λουκ. 2,14 “Δοξα ας είναι στον Θεόν στους ουρανούς και εις ολόκληρον την γην ειρήνη, θεία εύνοια και ευλογία στους ανθρώπους”.

Λουκ. 2,15 καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους· διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.

Λουκ. 2,15 Οταν δε οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανόν, τότε οι ποιμένες είπαν μεταξύ των· “ας περάσωμεν λοιπόν έως εις την Βηθλεέμ, δια να ίδωμεν αυτό που έγινε και το οποίον μας εγνωστοποίησε δια του αγγέλου ο Κυριος”.

Λουκ. 2,16 καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.

Λουκ. 2,16 Και ήλθαν όσον ημπορούσαν γρηγορώτερα και αφού έψαξαν ευρήκαν και την Μαρίαν και τον Ιωσήφ και το βρέφος τοποθετημένο εις την φάτνην.

Λουκ. 2,17 ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου·

Λουκ. 2,17 Οταν δε είδον αυτά, εγνωστοποίησαν τότε με λεπτομέρειαν όλα όσα είχεν είπει εις αυτούς ο άγγελος δια το παιδίον αυτό. (Οι απλοϊκοί και πιστοί ποιμένες, ως εάν ήσαν πνευματικοί ποιμένες και απόστολοι, ηξιώθησαν να γίνουν μεταξύ των ανθρώπων οι πρώτοι κήρυκες του Χριστού).

Λουκ. 2,18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς.

Λουκ. 2,18 Και όλοι όσοι ήκουσαν, εθαύμασαν δι’ όσα τους είχον είπει οι ποιμένες.

Λουκ. 2,19 ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.

Λουκ. 2,19 Η δε Μαριάμ έβαλεν εις την καρδίαν της και εκρατούσε εις την μνήμην της όλους αυτούς τους λόγους και τους συνέκρινε με εκείνα, τα οποία κατά την ώρα του ευαγγελισμού της είχεν είπει ο άγγελος.

Λουκ. 2,20 καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.

Λουκ. 2,20 Και επέστρεψαν οι ποιμένες στο ποίμνιόν των, δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεόν δι’ όλα όσα ήκουσαν και είδαν και τα οποία ήσαν ακριβώς όπως τους τα είπε ο άγγελος.
~**  Μεσσηνίας: «Συμπεριφερόμαστε σα να μην κατανοούμε το μήνυμα της Γεννήσεως του Χριστού»
Να μην απομακρυνόμαστε από το μήνυμα της που εγκυμονεί κινδύνους για τον άνθρωπο, σημειώνει μεταξύ άλλων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο .
~  Αγαπητά μου παιδιά

Σε καιρούς κρίσιμων αποφάσεων, ποικίλων αντιφάσεων και έντονων ανισοτήτων, πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να μην κατανοούμε εμπειρικά και πραγματικά το μήνυμα της Γεννήσεως του Χριστού, του Λυτρωτού και Σωτήρα του κόσμου. Το μήνυμα της Γεννήσεως του Χριστού είναι το μήνυμα της ελπίδας, της αγάπης, της χαράς και της ειρήνης. Είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να κατευθύνει τη ζωή του κάθε ανθρώπου προς τον αδελφό του, ο οποίος δοκιμάζεται, γιατί «η ελπίς ου καταισχύνει» όταν «η αγάπη του Θεού εκκέχυται εν ταίς καρδίαις ημών» (Ρωμ. ε΄, 5).    Η απομάκρυνση από το μήνυμα αυτό της Γεννήσεως του Χριστού επιταχύνει την εδραίωση μεταξύ των ανθρώπων κάθε ατομοκεντρικής και ευδαιμονι κης τάσης, με αποτέλεσμα να εξαφανίζεται το αισθητήριο για τη διάσταση του βάθους και της αλήθειας των πραγ μα των και μειώνεται η αξία της ανθρώπινης ζωής. Με τον ενστερνισμό του μηνύματος της Γεννή σεως του Χριστού αντλούμε δύναμη για τον αγώνα μας και διακη ρυτ τουμε «εν έργω και λόγω» ότι ο Θεός της αγάπης και της κοινω νίας είναι «μεθ’ ημών» και «υπέρ ημών» ενώ «ει ο Θεός υπέρ ημών, τις καθ’ ημών;» (Ρωμ.η΄, 31). Μόνο τότε το μυστήριο της Γεννήσεως του Χριστού καθίσταται γεγονός σωτηρίας και λύτρωσης του ανθρωπίνου γένους. Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο το νέον έτος 2020.  Με πατρικές ευχές και ευλογίες  † Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
~**  Ο Χριστός γεννιέται για να του δώσουμε τις αμαρτίες μας
*  Λίγο αργότερα από την εποχή του μεγάλου Κωνσταντίνου, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ξεκίνη­σε από την Ρώμη και πήγε στη Βηθλεέμ. Έφτιαξε εκεί το κατάλυμά του και ζούσε δίπλα στο σπή­λαιο που γεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς .
~  Πρόκειται για τον περίφημο άγιο, τον σοφό άγιο Ιερώνυμο, αυτόν που μετέφρασε στα λατινικά όλη την Αγία Γραφή και έγραψε πολλά θαυμάσια βι­βλία, όλα για την δόξα του Χριστού και για την σωτηρία των ανθρώπων.

Κάθε τόσο, ο άγιος Ιερώνυμος πήγαινε και γονάτιζε μπροστά στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός και Τον παρακαλούσε και Τον ικέτευε για την αιώνια ζωή. Μια μέρα, Χριστούγεννα, – το έχει γράψει ο ίδιος αυτό το γεγονός – ενώ προσευχόταν, βλέπει τον Χριστό μπροστά του να του λέει:  Ιερώνυμε, σήμερα είναι η γιορτή μου. Σή­μερα είναι η επέτειος της καθόδου μου στη γη, που γεννήθηκα στο σπήλαιο αυτό. Τί δώρο θα μου κάνεις;  Απαντάει ο άγιος:  Υιέ του Θεού, για Σένα άφησα την πρωτεύ­ουσα του κόσμου, την Ρώμη, και όλα τα πλούτη που είχα εκεί. Ήλθα εδώ και ζω φτωχός κοντά Σου. Τί δώρο θέλεις να σου κάνω; Τί έχω πια Χρι­στέ μου, να σου δώσω;  Κάτι έχεις ακόμη. Και θέλω να μου το δώ­σεις.  μου, είχα σοφία. Μόρφωση απέραντη. Την είχα αποκτήσει με τις μελέτες μου. Μα και αυτή την έκανα θυσία μπροστά Σου. Την θε­ώρησα σκόνη και στάχτη. Τώρα πια, ασχολούμαι μόνο με τον λόγο Σου. Τί άλλο να σου δώσω;  Κάτι έχεις ακόμη, Ιερώνυμε. Θέλω να μου δώσεις και από αυτό.  Χριστέ μου, είχα δυνάμεις σώματος και έχω δυνάμεις πνεύματος. Τα άφησα όλα στα πό­δια Σου. Δεν θυμάμαι να έχω τίποτε άλλο να Σου δώσω.  Και όμως, κάτι έχεις ακόμη.    Ποιό Χριστέ μου, πες το μου. Και αμέσως θα Σου το προσφέρω.  Του λέει ο Χριστός:   Τις αμαρτίες σου! Αυτές θέλω να μου τις δώσεις!  Χριστέ μου, τί να τις κάνεις τις αμαρτίες μου, το βόθρο της ψυχής μου; Τί τον θέλεις;  Να τον πάρω εγώ. Να φύγει από εσένα. Να σου τον συγχωρήσω. Και να μείνεις εσύ καθαρός, με την χάρη μου και με την αγάπη που έχεις για μένα.
* * *
Γι’ αυτό ήλθε ο Χριστός στον κόσμο.   Μας άπλωσε το χέρι, για να απλώσουμε και εμείς το δικό μας, και να Του βάλουμε στο χέρι τις αμαρτίες μας. Όχι με το χέρι μας, αλλά ΜΕ την καρδιά μας. Και ΑΠΟ την καρδιά μας.  Ήλθε λυ­τρωτής. Ελευθερωτής από την δουλεία της αμαρ­τίας και από τον κίνδυνο να βρεθούμε – εξ αιτίας του χωρισμού που φέρνει στον άνθρωπο η αμαρτία μακρυά από τον Θεό. Μακρυά από την Βασιλεία Του. Μακρυά από την αιώνια ζωή. Μακρυά και έξω από τον Παράδεισο. Να βρεθούμε στον σκουπιδοτενεκέ της αιώνιας ζωής, που είναι η Κόλαση.  Για να μη καταντήσουμε εκεί – γιατί εκεί πη­γαίναμε με τα στραβά βήματά μας – ήλθε ο Χρι­στός, ο Ελεήμων και Εύσπλαγχνος, κοντά μας.  Άφησε την τιμή Του, την υπόληψή Του, το μεγαλείο Του και ταπεινώθηκε και ήλθε στη γη, για μας. Για να μας πάρει κοντά Του. Γιατί ο Θεός μας, είναι αγάπη, καλωσύνη, ευσπλαγχνία. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Όποιος χάνεται, χάνεται μόνο από δική του υπαιτιότητα.  Ας Τον δοξολογήσουμε. Ας Τον ευχαριστή­σουμε. Ας Τον προσκυνήσουμε. Ας Τον τιμήσουμε. Και ας Του πούμε:  Κύριε Ιησού Χριστέ, όπως αξίωσες τους αποστόλους Σου να είναι κοντά Σου, όπως αξίωσες τον ληστή πάνω στο Σταυρό, να μπει μαζί Σου στην Βασιλεία Σου, όπως αξίωσες τόσα εκατομμύρια παιδιών Σου να τους πάρεις κοντά Σου και να τους ελε­ήσεις, αξίωσε και εμάς της αγάπης Σου, της ευσπλαγχνίας Σου, της συγχωρήσεώς Σου. Και κράτα μας κοντά Σου. Αμήν. (+Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου, Ο Θεός επί γης, Έκδ. Ι. Μ. Προφήτου Ηλιού, Πρέβεζα 2015, σ. 13-18)


***   
Ο πραγματικά Σοφός άνθρωπος  
 
είναι το να ζει κανείς με ευαγγελική «ευ­ταξία», με ευαγγελική «ακρίβεια».   

Αφροσύνη πάλι εί­ναι το να ζει κάποιος διασκεδάζοντας ατάκτως, ανα­λώνοντας την ψυχή του σε αμαρτίες και πάθη. Σοφός εκείνος πού χτίζει το οικοδόμημα της ψυχής του στην τήρηση των ιερών εντολών του Ευαγγελίου. Άφρων είναι εκείνος πού πράττει το αντίθετο. Γιατί όλα όσα οικοδομούνται επάνω στον Ιησού Χριστό αντέχουν σε όλες τις καταιγίδες και φουρτούνες και στα δεινά των πειρασμών, της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου. Ότι πάλι οικοδομείται δίχως Χριστό και ερήμην του Χριστού και ενάντια στον Χριστό, εύκο­λα καταρρέει και συντρίβεται μόλις φανούν οι φουρτούνες των πειρασμών, των αμαρτιών και των παθών, μα κυρίως όταν φανούν ο άνεμος του θανάτου και του δαιμονισμού.  Για μάς τούς Χριστιανούς, τούς φωτισμένους και διαφωτισμένους εν Χριστώ, τα πάντα σε αυτό τον κόσμο έχουν νόημα και αξία εφόσον αποτελούν μέ­σον και οδό προς την αιωνιότητα. Επειδή εμείς, βλέ­πουμε εκείνο πού δεν φαίνεται και ατενίζουμε το αό­ρατο. Ρυθμίζουμε όλη μας την ζωή μέσα στον χρόνο με βάση εκείνο πού είναι αιώνιο, το ανθρώπινο με βά­ση το Θεανθρώπινο. Όσο υπάρχει κάτι το αιώνιο μέ­σα στα όρια του χρονικού, συντηρούμαστε με αυτό. Όταν όμως αυτό εκλείπει, το αναζητούμε πέρα από τον χρόνο, στο Βασίλειο του ατελεύτητου και αορά­του. Ατενίζουμε τα πάντα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, δηλ. υπό το πρίσμα του Χριστού, αφού Εκεί­νος είναι ό αιώνιος Θεός και Κύριος.   Ό αγώνας μας είναι ενάντια στους εχθρούς της αιωνιότητας και της αθανασίας μας. Αυτοί είναι: οι α­μαρτίες μας, τα πάθη μας, οι πόθοι μας, τα πνευματικά της πονηρίας (Έφ. 6, 12). Κάθε αμαρτία κλέβει και λί­γη από την αιωνιότητα μας και απονεκρώνει την αθα­νασία μας. Ας μη γελιόμαστε: ή φιλία με την αμαρτία είναι έχθρα με τον Θεό, έχθρα με τον Κύριο και Χρι­στό. Δίχως την πίστη στον Κύριο και Χριστό, δίχως την αναγέννηση εν Χριστώ τω Κύριο, δίχως την ζωή εν Χριστώ τω Κυρίω ό είναι και παραμένει εργαστήριο δαιμόνων.  Πώς μπορεί ό άνθρωπος να αποδείξει πώς σήμε­ρα είναι του Χριστού ενώ μέχρι χτές δεν ήταν δικός Του; Δίχως αμφιβολία, με καινές σκέψεις στην θέση των παλαιών, με καινά αισθήματα στην θέση των πα­λαιών, με καινές επιθυμίες στην θέση των παλαιών, με μια λέξη: με καινή ζωή στην θέση της παλαιάς και μάλιστα ζωή ευαγγελική και Θεανθρώπινη.  Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

***   Άγκυρα: «Ισραηλινές ειδικές δυνάμεις εκπαίδευσαν Έλληνες στρατιωτικούς στην Κύπρο – Έστειλαν UAV»… (ΒΙΝΤΕΟ)
~  Σάλος προκλήθηκε στην Τουρκία μετά από την δημοσιοποίηση βίντεο από ασκήσεις στο Ισραήλ όπου φαίνεται να εκπαιδεύονται Έλληνες στρατιώτες της Κύπρου. 
Η τουρκική ιστοσελίδα Yeni Akit αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “ισραηλινοί στρατιώτες προσέφεραν στρατιωτική εκπαίδευση στους Ελληνοκυπρίους στη νότια Κύπρο” (σ.σ. έτσι αναφέρεται η Κύπρος στο τουρκική δημοσίευμα).

~ “Τις τελευταίες ημέρες, 4 ισραηλινά UAV που αναπτύχθηκαν στο ελληνικό τμήμα τράβηξαν την προσοχή” καταλήγει το άρθρο.  Δείτε παρακάτω το βίντεο:

Το περίεργο της υποθέσεως είναι ότι οι συγκεκριμένες κοινές ασκήσεις Κύπρου και Ισραήλ δεν είναι άγνωστες ούτε κρυφές. Αυτή τη φορά όμως η Τουρκία σπεύδει να εκμεταλλευθεί το βίντεο ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού καθώς θέλει να στρέψει την τουρκική κοινή γνώμη κατά της μεγαλονήσου.
***  ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ ΟΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ! Ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα…

Η Αλβανική κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια αυθάδεια, να παραμελεί και να καταπατά τα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας που ζει στην επικράτεια της. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών, αποδεικνύεται πως παρόλο που η Αλβανία έχει κάθε πόρο και δυνατότητα να εξασφαλίσει τα δικαιώματα όλων των εθνικών μειονοτήτων που κατοικούν στην επικράτεια της, πάσχει από ανεπάρκεια πολιτικής βούλησης να πράξει ως εξής.  Υπολογίζεται πως σχεδόν το 46% των προβλεπόμενων νόμων για τις εθνικές μειονότητες της Αλβανίας, δεν έχει καταφέρει να φτάσει ακόμα σε σημείο υλοποίησης.  
Παράλληλα, ο προϋπολογισμός του Αλβανικού κράτους για το έτος του 2020, δεν περιλαμβάνει κανένα συνιστάμενο ταμείο προορισμένο για αυτές. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή που το ζήτημα της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη ανοιχτό, δείχνοντας την τεράστια υποκρισία των υποστηρικτών του συγκεκριμένου εγχειρήματος . Στην Ελλάδα κανένας δεν αντιδράει ενάντια στον πολιτικό εκφοβισμό που δέχεται ο Ελληνισμός της Βόρειας Ηπείρου, εκτός από την Ελληνική Λύση, η οποία κατέθεσε πρόσφατα πρόσφατα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την επίσημη απογραφή των Ελλήνων κατοίκων της.  Με πληροφορίες από Βαλκανικό Περισκόπιο
***   Γιατί ο Ιανουάριος είναι κρίσιμος για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις…
~  Ο Ιανουάριος αναδεικνύεται σε μήνα ορόσημο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις  
Όχι λόγω της φημολογίας περί πρόκλησης θερμού επεισοδίου που καλλιεργεί η επίμονη τουρκική προκλητικότητα, αλλά γιατί αφενός 25 Ιανουάριου 1996 σημειώθηκε η σοβαρότερη μεταπολιτευτικά κρίση, των Ιμίων, που ανέδειξε τη τουρκική θεωρία των «γκρίζων ζωνών» την οποία φρόντισε να υπενθυμίσει χθες δεικτικά ο Ταγίπ Ερντογάν, αφετέρου τη νέα χρονιά, στις 7 Ιανουαρίου, πραγματοποιούνται δύο  σημαντικές συναντήσεις που αναμένονται να είναι καθοριστικές για την περεταίρω στάση της Τουρκίας και την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και την ίδια μέρα ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν συναντά στο Κρεμλίνο τον πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών σε Μόσχα και Ουάσιγκτον, με δεδομένο ότι οι ελληνοτουρκικές διάφορες επανέρχονται στο προσκήνιο ως θέμα προς επίλυση, ένεκα του υπό διαμόρφωση ενεργειακού χάρτη στη νοτιανατολική Μεσόγειο.  Ο αγωγός East Med   Η ενσωμάτωση του «EastMed Act» και η πρόσφατη ψήφιση του στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης των ΗΠΑ φανερώνει την κινητικότητα και το αμερικανικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τη προώθηση ενός άλλου ενεργειακού άξονα που θα διαφοροποιήσει ενεργειακά την Ευρώπη, βάζοντας τέλος στην εξάρτηση από τη Ρωσία.  Επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του μηνός ορόσημου, στις  2 Ιανουαρίου, υπογράφεται επίσης η Διακρατική Συμφωνία για τον ενεργειακό αγωγό East Med, από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.  
Η Ελλάδα, η  Κύπρος, και το Ισραήλ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό, γεγονός που δυσανασχετεί την Τουρκία που θέλει να έχει λόγο και μερίδιο δυσανάλογο από αυτό που της αντιστοιχεί στα ενεργειακά κοιτάσματα, γι αυτό και αντιδρά. Επιδεικνύοντας τη στρατιωτική της ισχύ προβάλλει αξιώσεις που παραβιάζουν τις αρχές του Δικαίου και της καλής γειτονίας, αναζητώντας παράλληλα συμμάχους που θα τις δώσουν περιφερειακό ρόλο στην περιοχή.  Υπό αυτό το πρίσμα, οι συναντήσεις Μητσοτάκη και Ερντογάν σε Ουάσιγκτον και Μόσχα αντίστοιχα, την ίδια ημέρα θεωρούνται σημαντικές καθώς φέρνουν σε πρώτο πλάνο τα ελληνοτουρκικά ειδικά μετά τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη.  Σύμφωνα με ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών η σπουδή της Τουρκίας να συνάψει μνημόνια συνεργασίας με την εύθραυστη κυβέρνηση της Τρίπολης φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει τη Μόσχα που στηρίζει τους αντιφρονούντες του στρατηγού Χαφταρ ενώ, όπως εκτιμούν διπλωματικοί κύκλοι, η επικείμενη επέλαση των δυνάμεων των αντιφρονούντων στη Λιβυκή πρωτεύουσα, έχει βάλει σε δεύτερες σκέψεις την Ουάσιγκτον που μέχρι σήμερα παρέχει στήριξη στην κυβέρνηση της Τρίπολης.  Ταξίδι αστραπή Δένδια σε Βεγγάζη και Κάιρο  Ενισχυτικό αυτών των εκτιμήσεων ενδεχομένως είναι και το ξαφνικό χθεσινό ταξίδι αστραπή του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια στη Βεγγάζη. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Δένδιας μετέβη στο Κάιρο όπου συναντήθηκε με τον ομόλογο του, Σαμέχ Σούκρι.  Η έντονη κινητικότητα της ελληνικής διπλωματίας τις τελευταίες εβδομάδες με σκοπό, όπως έχει γράψει το OnAlert, την οικοδόμηση συμμαχιών και την αποτροπή της εφαρμογής των μνημονίων συνεργασίας της Τουρκίας με τη Λιβύη, συνηγορεί στην εκτίμηση ότι ο ερχόμενος Ιανουάριος θα είναι κρίσιμος για τα ελληνοτουρκικά.  Του Κώστα Αλατζά  onalert
***  “ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ” στη Νέα Δημοκρατία! Ποιος πολιτευτής “ΣΤΟΛΙΣΕ” τον Κ. Μητσοτάκη…
«Άστραψε και βρόντηξε» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ο πολιτευτής της ΝΔ από τη Λάρισα, Γιώργος Αδαμούλης. 
Σε ανάρτησή στο Facebook τονίζει ότι ο πρωθυπουργός τους σύστηνε στις τοπικές κοινωνίες ως τις καλύτερες επιλογές και τώρα τους χαρακτηρίζει ως «αποτυχημένους».
Υπογραμμίζει δε πως «κάποιοι από τους αποτυχημένους» βρέθηκαν σε κυβερνητικές θέσεις και εξαπολύει ευθείες βολές κατά των επιλογών του κ. Μητσοτάκη. «Αντί ευχαριστώ, σε όλους εμάς που δώσαμε την μάχη στην πρώτη γραμμή, μας στιγματίσατε σαν «αποτυχημένους», τονίζει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του το «γαλάζιο» στέλεχος και προσθέτει με νόημα: «Δεν μπορώ να αποδεχτώ, ότι στην Ελλάδα της αναγέννησης έχουν προτεραιότητα οι επαγγελματίες γυρολόγοι, που αλλάζουν τα «πιστεύω» τους, αν έχουν «πιστεύω» σαν τα πουκάμισα».  Αναλυτικά η ανάρτηση του «γαλάζιου» πολιτευτή: ΌΧΙ κ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ Όχι κ πρωθυπουργέ, δεν είναι «αποτυχημένοι», όσοι δεν εξελέγησαν βουλευτές στις τελευταίες εκλογές. Ειλικρινά, πως μετατράπηκαν ξαφνικά απο ικανά στελέχη, ικανά να δώσουν την μάχη της αυτοδυναμίας, ικανά να σάς κάνουν αυτοδύναμο πρωθυπουργό, σε αποτυχημένα στελέχη την επόμενη των εκλογών κ βάρος στην διακυβέρνηση; Εκατοντάδες στελέχη σε ολη την ελλαδα ξοδέψαμε, ιδρωσαμε μαζεύοντας μια-μια τις ψηφους πηγαίνοντας κ στο «τελευταίο» χωριό, μπαίνοντας μέσα στα σπίτια, κουραστήκαμε, παρατησαμε τα παντα για μηνες, για να κάνουμε εσας αυτοδύναμο πρωθυπουργό. Εσεις μας συστησατε στην κοινωνία σαν τις καλύτερες επιλογές, εσείς μιλήσατε για τα καλύτερα ψηφοδέλτια ανά νομο. 
Κ ολοι εμείς οδηγησαμε σε μια μεγάλη νίκη την ΝΔ ! Αντί ευχαριστώ, σε όλους εμάς που δώσαμε την μάχη στην πρώτη γραμμή, μας στιγματισατε σαν «αποτυχημενους». Ως καθηγητής φροντιστής τριάντα πέντε χρόνια αξιώθηκα να βγάλω χιλιάδες επιστήμονες που διαπρέπουν στην Ελλάδα, αλλά κ στο εξωτερικό σε κορυφαία πανεπιστήμια! Όμως η αλήθεια όσο επώδυνη κ αν είναι πρέπει να λέγεται κ η αλήθεια είναι ότι κάποιοι απο τους «αποτυχημενους» βρέθηκαν την επόμενη των εκλογών σε κυβερνητικές θέσεις, σε θέσεις ευθύνης. Γιατί εκτός απο τον ιδιότυπο ρατσισμό του «αποτυχημένου» εφαρμόζεται διαφορετικά μετρα κ σταθμά;   Επιλέχθηκαν καποιοι που δεν ξοδεψαν, δεν κοπιασαν, δεν αγωνιστηκαν ισως δε και δεν σας ψηφισαν! Γιατί;Ειναι πιο ικανοι, είναι πιο εντιμοι απο τούς δικους μας; Αν ναι τοτε γιατι τους βάλατε στο ψηφοδελτιο ; Ειναι πιο ικανοι απο εμάς;Τοτε γιατι εσείς βαλατε τους ανικανους μπροστα ; Δεν μπορω να αποδεχτώ ότι, οι πολιτευτες της ΝΔ είναι παρεισακτοι.  Δεν μπορώ να αποδεχτώ, οτι στην Ελλάδα της αναγέννησης έχουν προτεραιότητα οι επαγγελματίες γυρολογοι, που αλλάζουν τα «πιστεύω» τους ,αν έχουν «πιστεύω» σαν τα πουκάμισα.  Δεν μπορώ να φανταστώ, ότι η ΝΔ είναι ενα καράβι εξουσίας που μαζεύει τον καθε ναυαγό ,αγνοώντας αυτούς που την κρατησαν όρθια στα δύσκολα. Είμαι απεναντι στην λογική κ στην φιλοσοφία του μονοκομματικου κράτους, ομως η πολιτικη οφειλει να εχει ηθικη, χρεος , προπαντός να αναγνωρίζεις κ όχι να στιγματιζεις!!!» Εμαι απεναντι στην λογική κ στην φιλοσοφία του μονοκομματικου κράτους, ομως η πολιτικη οφειλει να εχει ηθικη, χρεος, προπαντός να αναγνωρίζεις κ όχι να στιγματιζεις!!!.
*** Τουρκικό «τσουνάμι» – Αδύναμο το ελληνικό πολιτικό προσωπικό να σηκώσει το ιστορικό βάρος…
~  «Το λυπηρό παράδοξο σε ακροσφαλείς ιστορικές καταστάσεις συνοδευόμενες από διάχυτα παρακμιακά φαινόμενα είναι ότι η στρατηγική σκέψη θολώνει, όσο εντονότερα τη χρειάζεται ένα έθνος. Όπως ο βαριά άρρωστος δεν αναρωτιέται τι θα κάμει σε δέκα χρόνια, αλλά αν θα βγάλει τη νύχτα, έτσι ο ιστορικά ανίσχυρος χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μακρόπνοων συλλήψεων και την προσήλωση στα άμεσα δεδομένα».  
Ίσως δεν υπάρχει πιο ακριβής περιγραφή για την τρέχουσα κατάσταση της χώρας σε σχέση (και)με τα ελληνοτουρκικά από την παραπάνω παράγραφο η οποία διατυπώθηκε δυο δεκαετίες πριν από τον (Π. Κονδύλης στο επίμετρο του βιβλίου του «Θεωρία Πολέμου» με τίτλο «Ελληνοτουρκικός Πόλεμος». Θεμέλιο 1997).
Όταν ο Παναγιώτης Κονδύλης διαπίστωνε μια εικοσαετία πριν το οδυνηρό σημερινό παρόν μας, ήταν η εποχή μετά την κρίση των Ιμίων. Τότε δηλαδή που ο «εκσυγχρονισμός» της κυβέρνησης Σημίτη πουλούσε το παραμύθι της «ισχυρής Ελλάδας» και ότι ο εξευρωπαισμός της Τουρκίας με την ταυτόχρονη εμβάθυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο επίπεδο της οικονομίας θα οδηγούσε στην επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο. Αυτό ακριβώς υπήρξε το «δόγμα» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής παρά το γεγονός ότι ακόμη και στο σημείο της θεωρητικής του τεκμηρίωσης ήταν εξόχως αδύναμο: Ο Παναγιώτης Κονδύλης σχετικά μ αυτό έγραφε: «Η ιδεολογική πίστη ότι η οικονομική συνεργασία ή διαπλοκή οδηγεί αναγκαία σε άμβλυνση των γεωπολιτικών και πολιτικών αντιθέσεων δεν έχει κανένα ιστορικό στήριγμα». Και τεκμηρίωνε την άποψή του ως εξής: «Αναφέρω ένα ιδιαίτερα αδρό παράδειγμα. Ανάμεσα στα 1900 και στα 1914 το γαλλογερμανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 137%, το γερμανορωσικό κατά 121% και το γερμανοβρετανικό κατά 100%, ενώ περισσότερα από τα τοτινά διεθνή καρτέλ παραγωγής αποτελούσαν κοινή γερμανοβρετανική ιδιοκτησία (ένα από αυτά μάλιστα παρήγε εκρηκτικές ύλες). Όλοι αυτοί οι εντυπωσιακοί ανοδικοί δείκτες δεν εμπόδισαν τις παραπάνω χώρες να εμπλακούν σε έναν από τους φονικότερους πολέμους από καταβολής κόσμου». «Η οικονομική συνεργασία» –συνεχίζει ο Κονδύλης– «γεννιέται καθ’ εαυτήν από οικονομικές ανάγκες και αναγκαιότητες που δεν έχουν αναγκαστική σχέση με φιλικές ή εχθρικές προθέσεις από πολιτική άποψη. Συνιστά ένδειξη καλών πολιτικών σχέσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λυθεί οι τυχόν γεωπολιτικές εκκρεμότητες, δηλαδή το ζήτημα ποιος δικαιούται να εκδιπλώνεται κυρίαρχα πάνω σε ποιον χώρο». Το τέλος των ψευδαισθήσεων  Είναι, έχουμε την εντύπωση ολοφάνεροι οι λόγοι για τους οποίους θυμηθήκαμε τον Παναγιώτη Κονδύλη, καθώς υπήρξε από του πρώτους που χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου προκειμένου να προειδοποιήσει για όλα όσα ζούμε σήμερα. Ολοφάνερο πια, ελπίζουμε, είναι επίσης και το τι ακριβώς ζούμε:  Την διάλυση ακόμη και των ψευδαισθήσεων ύπαρξης κάποιας ελληνικής «εθνικής» στρατηγικής αντιμετώπισης των τουρκικών σαφέστατων και διακηρυγμένων επιδιώξεων και στόχων. Βασικές παράμετροι του ελληνικού δόγματος εξωτερικής πολιτικής ήταν πρώτον ότι η προώθηση της Τουρκίας στην ΕΕ θα εκτονώσει τα ελληνοτουρκικά και δεύτερον ότι οι στενές ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το ΝΑΤΟ θα προστατεύουν τα ελληνικά συμφέροντα.  
Του Περικλή Δανόπουλου
 Είναι σαφές ότι όσοι κυβέρνησαν, κυβερνούν και επιθυμούν να (ξανα)κυβερνήσουν τη χώρα είναι θαμμένοι σήμερα κάτω από τα συντρίμμια του χάρτινου πύργου του «δόγματος» εξωτερικής πολιτικής που υπηρέτησαν για δεκαετίες. Τώρα εμφανίζονται ως «αθώες περιστερές», πολιτικές καρικατούρες, να αρθρογραφούν, να συζητούν σε εκδηλώσεις, και σε τηλεοπτικά πάνελ για την προφανή αδυναμία της χώρας να αντιμετωπίσει αυτό που αυτοί οι ίδιοι με τις επιλογές τους προκάλεσαν.
Έχοντας επίγνωση των ευθυνών τους για την διαμόρφωση αυτής της οδυνηρή πραγματικότητα σε βάρος της χώρας οι εν λόγω πολιτικοί ταγοί και οι «λαγοί» τους στο χώρο των media καλλιεργούν το έδαφος για την αποδοχή από την ελληνική κοινωνία της επερχόμενης τεράστιας διπλωματικής (άραγε μόνο;) ήττας.  Η Τουρκία ανακοινώνει…  Όσο η ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα το πολιτικό σύστημα αναζητά «στρατηγική» για την αντιμετώπιση του πιθανότατου σεναρίου τουρκικά γεωτρύπανα να εγκατασταθούν έξω από το Καστελόριζο, την Κάρπαθο, τη Ρόδο, ή την Κρήτη, η Άγκυρα ξεκαθαρίζει πως όλες αυτές οι περιοχές βρίσκονται πλέον στην δικαιοδοσία της αδιαφορώντας αν αυτό συνάδει ή όχι με το διεθνές δίκαιο. Ο Ερντογάν, προφανώς γνωρίζει πολύ καλύτερα από τους εγχώριους ηγέτες μας πως «δίκαιο» είναι αυτό που μπορεί κάποιος να επιβάλλει. Άλλωστε τα τουρκικά γεωτρύπανα έχουν ήδη τρυπήσει χωρίς να «ανοίξει μύτη» σε «ευρωπαϊκά» υποτίθεται, θαλάσσια οικόπεδα, όπως είναι αυτά της Κυπριακής ΑΟΖ.  Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις ότι το τουρκικό ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην ανατολική Μεσόγειο οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις υπενθυμίζουν καθημερινά την παρουσία τους δίπλα και πάνω, ακόμη και, από κατοικημένα ελληνικά νησιά. Είναι χαρακτηριστική η δέσμευση περιοχής που «αγγίζει» τη Ν. Μύκονο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά από το τουρκικό ναυτικό, όπως επίσης και οι πτήσεις τουρκικών μαχητικών σε ύψος 150 μέτρων την περασμένη Τετάρτη πάνω από τις Οινούσες…  Κοιτώντας την καθημερινή δραστηριότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο Αιγαίο, και ακούγοντας με προσοχή τα όσα δημοσίως προαναγγέλλει η τουρκική ηγεσία το λογικό και βάσιμο συμπέρασμα στο οποίο μπορεί να καταλήξει κάποιος είναι πως βρισκόμαστε ήδη στο ξεδίπλωμα μιας επιχείρησης (η οποία περιλαμβάνει επίδειξη αποφασιστικότητας για χρήση στρατιωτικής ισχύος) αναδιαμόρφωσης της συνοριακής κατάστασης στην περιοχή.  Απέναντι σε αυτή τη σαφή τουρκική επιδίωξη το ελληνικό πολιτικό προσωπικό μοιάζει, όπως καταγράφεται τουλάχιστον από τις δημόσιες τοποθετήσει, αμήχανο, άφωνο και «θολωμένο», για να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά τα όσα είπε ο Παναγιώτης Κονδύλης 20 χρόνια πριν…  Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
***   Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση κτηρίων στην Καλαμάτα  
Μια βόλτα με το βλέμμα… ψηλά
Μια βόλτα χθες το πρωί από την πλατεία Υπαπαντής μέχρι χαμηλά την Αριστομένους και από την Αθηνών ως τις παλιές εργατικές κατοικίες της Αγίας Τριάδος…
Για να «ανακαλύψουμε» με το φακό του Στασινού τις χριστουγεννιάτικες εξωτερικές διακοσμήσεις κατοικιών…
Μερικές από αυτές σας τις παρουσιάζουμε…
Τα μπορντό παντζούρια μισάνοιχτα, η πράσινη γιρλάντα με το αλεξανδρινό και η κατακόκκινη μπουκαμβίλια, συνθέτουν μια πανέμορφη αισθητικά εικόνα…
Πλατεία 23ης Μαρτίου

Λιτά και πανέμορφα στολισμένο το νεοκλασικό κτήριο…
Οδός Σφακτηρίας…

Το μικρό μπαλκονάκι του νεοκλασικού σπιτιού κρυμμένο σχεδόν από τον περίτεχνο χριστουγεννιάτικο στολισμό του…
Οδός Αριστομένους

Περίτεχνο νεοκλασικό μπαλκόνι…
Δεν χρειάζεται για το στολισμό του τίποτα περισσότερο από το στεφάνι με τα αλεξανδρινά λουλούδια…
Οδός Αθηνών

Ο Άη Βασίλης έφθασε σχεδόν στο στόχο του…
Στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου…
Λίγο ακόμη και θα μπει στο σπίτι…
Εργατικές κατοικίες Αγ. Τριάδος

Οι κατακόκκινες καμπανούλες υποδέχονται τους ένοικους του σπιτιού και τους επισκέπτες…
Φωτό: Στασινός Μουτσούλας

***  Αντιπαράθεση στο Δ.Σ. Μεσσήνης για την «έδρα» του καταφύγιου αδέσποτων Καλαμάτας και Μεσσήνης  
«Ότι δε θέλει η Καλαμάτα έρχεται στη Μεσσήνη» είπε η αντιπολίτευση
 Για «σκυλοφοβικούς» & «Καλαματοφοβικούς» μίλησε η Δημοτική αρχή
  Νέος κύκλος αντιπαράθεσης που αφορά τη δημιουργία Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης για τα αδέσποτα ζώα αλλά και την κατασκευή σύγχρονου «καταφυγίου», ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο Δ.Σ. Μεσσήνης.
 «Τρέχοντας» η δημοτική αρχή να προλάβει την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», επανέφερε το θέμα στο Σώμα προς ψήφιση. Μαζί, συμπληρωματικά για την αρτιότητα της υποβολής φακέλου της πρότασης, όπως υποστήριξε ο αντιδήμαρχος Τάσος Παπαγεωργίου που ήταν εισηγητής του θέματος, ήρθε και η ψήφιση για την «Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων συντροφιάς».  Το 2ο αυτό θέμα, που «συμπλήρωνε» ουσιαστικά το «φάκελο» της πρότασης στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ήταν αυτό που έφερε σε αντιπαράθεση τη δημοτική αρχή με την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας.
 Θέση μειοψηφίας
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Νίκος Κοτταρίδης, Τάσος Τσερπές και Νίκος Ξενόγιαννης  «βομβάρδισαν» τον Τάσο Παπαγεωργίου με ερωτήσεις, για το αν και η Καλαμάτα έχει κινήσει ανάλογες διαδικασίες, γιατί η Μεσσήνη ανέλαβε την πρόταση στο πρόγραμμα αλλά το κυριότερο, ρωτώντας ευθέως για το αν πρόκειται το καταφύγιο αυτό να δημιουργηθεί στο Δήμο Μεσσήνης. Τους «τόνους» της αντιπαράθεσης τους ανέβασε ακόμα περισσότερο ο πρώην πρόεδρος τους Δ.Σ. Μεσσήνης Χρήστος Χριστόπουλος, που έλαβε και πήρε τον λόγο ως απλός πολίτης. Ο κ. Χριστόπουλος μίλησε για «φήμες» που κάνουν λόγο για το εάν το εν λόγω καταφύγιο πρόκειται να δημιουργηθεί σε  απόσταση «αναπνοής» από την πόλη, πίσω από το Νεκροταφείο, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει μεγάλη όχληση από τα «γαυγίσματα», έθεσε όμως και θέμα επικινδυνότητας, λόγω μόλυνσης του ρύακα της Μεσσήνης που περνά από εκεί και διασχίζει όλη την πόλη. Ουσιαστικά, από το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας της μείζονος μειοψηφίας «πέρασε» η άποψη που είχε εκφράσει στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ο πρώην Δήμαρχος Γιώργος Τσώνης (ο οποίος μόνος τότε καταψήφισε την πρόταση), ότι δηλαδή, «δεν επιθυμεί η Καλαμάτα το παίρνει η Μεσσήνη», υποβαθμίζοντας περαιτέρω την περιοχή.
 Η άποψη της δημοτικής αρχής
Από την πλευρά του, ο Τάσος Παπαγεωργίου απαντώντας στις αιτιάσεις και τις φήμες από πλευράς αντιπολίτευσης τόνισε, ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει που πρόκειται να γίνει, και ότι η εν λόγω ψήφιση στο Σώμα έρχεται μόνο και μόνο για να είναι πλήρης ο φάκελος, και αποτελεί στην ουσία «τυπική» διαδικασία. Επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο για το πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα που έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, σημειώνοντας ότι είναι καθημερινά πλέον τα κρούσματα επιθέσεων από αδέσποτα, ενώ τόνισε, ότι δεκάδες είναι και τα σκυλιά με την ασθένεια «Καλαζάρ», που μεταφέρεται και στον άνθρωπο, τα οποία κυκλοφορούν ακόμα και στο κέντρο της Μεσσήνης. Κλείνοντας, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι αποφάσισαν να ασκήσουν αντιπολίτευση σε λάθος θέμα, ζητώντας τους παράλληλα να μην είναι «Καλαματοφοβικοί» και «Σκυλοφοβικοί».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτηση του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου, που έκλεισε τη συζήτηση. Ο κ. Αθανασόπουλος τόνισε ότι ψηφίζουν για το αν επιθυμούν τη δημιουργία καταφυγίου και την υποβολή φακέλου, και όχι πού θα γίνει, ρωτώντας ευθέως την αντιπολίτευση αν είναι υπέρ η κατά. Στη συνέχεια σημείωσε ότι το ζήτημα παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, οι Δήμου από το 2014 είναι υπεύθυνοι για τα αδέσποτα και ο ίδιος αποφάσισε να μην περιμένει με «σταυρωμένα» χέρια να σέρνεται στα δικαστήρια, αλλά να δράσει για να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα. Τόνισε, ότι το καταφύγιο θα είναι σύγχρονο και ένα πραγματικό «στολίδι» το οποίο θα τιμά κάθε περιοχή που θα το έχει στο δήμο της, ενώ αναφορικά με τη συνεργασία επί του θέματος με το Δήμο Καλαμάτας, τη χαρακτήρισε πολύ συμφέρουσα για το Δήμο Μεσσήνης, ενώ ρώτησε τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, ο Δήμος Μεσσήνης δεν θα προχωρούσε μόνος του σε κατασκευή καταφυγίου; Τότε, αυτό πού θα γινόταν; Σε ποιά περιοχή;
Κλείνοντας, ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας να υπερψηφίσουν την πρόταση της δημοτικής αρχής. Τελικά, το δεύτερο θέμα που αφορούσε την αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου, πέρασε με σχετική πλειοψηφία, καθώς οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας το καταψήφισαν. Ωστόσο, υπήρχαν «διαρροές» και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, καθώς ο κ. Κανελλόπουλος και ο κ. Γρουσουζάκος ψήφισαν υπέρ της πρότασης, όπως και οι δημοτικοί σύμβουλοι των άλλων παρατάξεων, ο Χρήστος Θεοδωρακόπουλος και ο Γιάννης Λάσκαρης.   Του Κώστα Γαζούλη

***  «Καμουφλαρισμένοι» τροχονόμοι σε συμβατικά οχήματα στους δρόμους της Μεσσηνίας  
Η εικόνα του γνωστού μας περιπολικού, είναι – δυστυχώς - για την συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών, το αυτόματο φρένο στην οδηγική τους συμπεριφορά και την τήρηση με ευλάβεια του ΚΟΚ, τουλάχιστον για όσο το βλέπουν.
Πλέον, αρκετοί στη Μεσσηνία θα ξαφνιαστούν όταν θα συνειδητοποιήσουν ότι δίπλα τους μπορεί να σταματήσει ένα συμβατικό αυτοκίνητο, από το οποίο θα κατέβουν τροχονόμοι για να βεβαιώσουν τυχόν παράβαση που έχουν διαπράξει.
Το μέτρο αυτό έχει ξεκινήσει ήδη να εφαρμόζεται τις τελευταίες ημέρες από την Τροχαία Καλαμάτας και θα ενταθεί τις ημέρες των εορτών, όπου όλα τα μέτρα και οι έλεγχοι της τροχαίας θα είναι αυξημένα.
Μέτρα για τις γιορτές
Σύμφωνα με τον Διοικητή της Τροχαίας Καλαμάτας Κώστα Νικολετζέα, τα ειδικά μέτρα της Τροχαίας για την εορταστική περίοδο έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται από την Παρασκευή και θα ισχύσουν έως και της 7 Ιανουαρίου.
Στόχος είναι η διευκόλυνση όλων όσοι θα μετακινηθούν στην πόλη της Καλαμάτας, αλλά και στην περιφέρεια της Μεσσηνίας.
«Μεγάλη βαρύτητα θα δώσουμε σε ελέγχους που αφορούν παραβάσεις που ευθύνονται για τα τροχαία ατυχήματα. Όλη η δύναμη του Τμήματος της Τροχαίας θα βρίσκεται στους δρόμους αυτές τις ημέρες. Θα υπάρχουν πεζοί τροχονόμοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η περιπολία στην πόλη της Καλαμάτας θα ενισχυθεί και με δίκυκλο για πιο άμεση επέμβαση. Στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, καθημερινά, όλη αυτή την περίοδο θα υπάρχει περιπολία που θα εστιάζει στις επικίνδυνες παραβάσεις», σημείωσε ο κ. Νικολετζέας.
«Μυστικοί» τροχονόμοι
Επίσης, ένα άλλο μέτρο που ανακοίνωσε ο Διοικητής της Τροχαίας, είναι ότι ένστολοι τροχονόμοι με πολιτικό (συμβατικό) αυτοκίνητο έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν περιπολίες και βεβαιώνουν επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση, αντικανονικό προσπέρασμα, επικίνδυνοι ελιγμοί, κ.ά.
Ο κ. Νικολετζέας, μαζί με τον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Ηλία Αξιοτόπουλο, έδωσαν τις καλύτερες ευχές τους για τις ημέρες που έρχονται και συμβούλεψαν τους οδηγούς:
Όσοι θα ταξιδέψουν να ελέγξουν το όχημά τους πριν ξεκινήσουν.
Να ενημερώνονται για τυχόν απαγορεύσεις ή επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Να τηρούν τους κανόνες του ΚΟΚ.
Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις, είτε μόνιμες, είτε προσωρινές.
Να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.
Να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κι άλλες συσκευές όπως GPS κ.λπ., οι οποίες αποσπούν την προσοχή κατά την οδήγηση.
Ο οδηγός να έχει ιδιαίτερη  μέριμνα για το παιδικό κάθισμα και να χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας και κράνος οι δικυκλιστές.
Να μην οδηγούν έχοντας καταναλώσει οινόπνευμα.
Τέλος, με αφορμή το κλείσιμο του 2019, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κοινοποιηθεί όλη τη χρονιά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, τα τροχαία ατυχήματα στη Μεσσηνία παρουσιάζουν εμφανή μείωση.
Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, ο μέσος όρος ήταν 10-12 ανά έτος, το 2018 καταγράφηκαν 10 ενώ φέτος, το 2019, έχουν συμβεί 4 θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στο νομό μας.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Μέγαρο Χορού: Εικαστικά και χορός χθες, συνέχεια σήμερα με το φιλανθρωπικό γκαλά (φωτογραφίες)  
Κι χθες το βράδυ το Μέγαρο Χορού βρισκόταν στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων της Φάρις, αφού εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεση των μαθητών της Σχολής Εικαστικών που έχει στηθεί στο φουαγιέ του κτηρίου.
Έπειτα ακολούθησε η εκδήλωση της Δημοτικής Σχολής Χορού Καλαμάτας με τους μαθητές να εντυπωσιάζουν το κοινό.
Απόψε ακολουθεί στο Μέγαρο το φιλανθρωπικό γκαλά όπου θα συμμετάσχουν μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας που θα ξεκινήσει στις 9, με τα έσοδα αυτού, να δίδονται στα Παιδικά Χωριά SOS.
Φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας 


~
***  «Αγροτικά φωτοβολταϊκά» σε άγονα χωράφια, αλλά με προσοχή  
«Καλλιέργειες ήλιου» έως 500 KW με επιδότηση 40%
 Με το Νόμο 4643/2019, που πήρε ΦΕΚ στις 3 του μηνός, δόθηκε η  ευκαιρία και στους αγρότες να κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα έως 500KW, με εξαιρέσεις για τις υψηλής παραγωγικότητας εκτάσεις.
Το προηγούμενο πλαίσιο περιόριζε τη μέγιστη ισχύ των αγροτικών φωτοβολταϊκών στα 100 KW, χωρίς εξαιρέσεις για τις υψηλής παραγωγικότητας εκτάσεις.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ανοίγει δρόμους στην αγορά των αγροτικών φωτοβολταϊκών, τα οποία προικοδοτεί με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις ενεργειακές κοινότητες (συνεταιρισμούς, όχι απαραίτητα αγροτών, περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το Ν. 4513/2018).
 ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
-Αυξημένη κατά 10%, όπως προβλέπεται για τις ενεργειακές κοινότητες, θα είναι η τιμή της κιλοβατώρας για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Τα συμβόλαια θα είναι εικοσαετή.
-Κατά 5% θα είναι αυξημένη η τιμή της κιλοβατώρας για τους μικρούς παραγωγούς.
-Το δικαίωμα εγκατάστασης αγροτικών φωτοβολταϊκών δίνεται σε όλους τους αγρότες.
-Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ύψους 25 εκ. ευρώ (αναμένεται), στο οποίο θα ενταχθούν και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, θα επιδοτεί με 40%.
 ΠΡΟΣΟΧΗ
•Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, ο παραγωγός αυτός που θα κάνει νέο πάρκο θα έχει σταθερή τιμή απορρόφησης για το ρεύμα έως τα 400KW, αλλά για το πλεονάζον (100KW) προβλέπεται διακύμανση της τιμής. Το όριο αυτό μετά το 2026 αναμένεται να πέσει στα 200KW.
•Μια άλλη πτυχή του ζητήματος αυτού είναι η πρόβλεψη να αντιμετωπίζεται φορολογικά ο αγρότης ως κατ' επάγγελμα μόνο αν το φωτοβολταϊκό του πάρκο έχει δυναμικότητα έως 100KW. Πρόκειται για μια σημαντική παράμετρο, η οποία αν δεν προσεχθεί μπορεί να οδηγήσει αγρότες, που ενδιαφέρονται να κάνουν έργα άνω των 100KW, να χάσουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παραδείγματος χάριν εάν ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι Νέος Γεωργός θα πρέπει να επιστρέψει ενισχύσεις κ.λπ. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ήδη ο Π.Σ.Α.Φ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών), ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, μήπως και αλλάξει η νομοθεσία, σε συνεργασία με ΥπΑΑΤ και Οικονομικών.
 ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
Πριν από λίγο διάστημα η κυβέρνηση πέρασε στη Βουλή ένα μεικτό σύστημα πώλησης και συμψηφισμού ρεύματος για τους αγρότες, γεγονός το οποίο, όπως ανέφερε και το ΥπΑΑΤ, βοηθά τους αγρότες να μειώσουν τα κόστη παραγωγής. Συγκεκριμένα, προώθησε την αύξηση του ποσοστού της πλεονάζουσας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοπαραγωγή (Net Metering) από φωτοβολταϊκά, που μπορεί να διοχετευθεί στο δίκτυο προς πώληση, από 20% σε 75%.
 50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΛΕΙ Ο ΠΣΑΦ
Πάντως, ο ΠΣΑΦ αναφέρει στην ιστοσελίδα του για το προσιτό φωτοβολταϊκό των 500KW: «Σε ένα τέτοιου μεγέθους φωτοβολταϊκό (500KW) οι 185.000 KWh θα πάνε για συμψηφισμό ή... δωρεά στο σύστημα και 555.000 KWh για πώληση. Βάσει των αριθμητικών συσχετισμών, μόνη λύση είναι η κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας να επιδοτηθεί με 50%. Πόσοι είναι οι αγρότες που ξοδεύουν 185.000 KWh το έτος; Πότε θα γίνει απόσβεση;».

***   Η παλιά Καλαμάτα μέσα από το φωτογραφικό φακό  
Ο φωτογραφικός μας φακός, που ασταμάτητα συνεχίζει να ξεναγεί τους φίλους της παλιάς Καλαμάτας, έχει σταθεί σήμερα σ’ ένα άγνωστο – για πολλούς Καλαματιανούς – κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας.
Αλήθεια, πόσοι συμπατριώτες μας, κυρίως νέοι, γνωρίζουν ότι υπήρξε στον τόπο μας (δυτική παραλία) ένα κτίσμα, πιστή απομίμηση των Ενετικών Πύργων!
Πρόκειται για έναν πύργο που χτίστηκε πριν 110 χρόνια από το δικηγόρο Διονύση Αριστ. Πανταζόπουλο (1861 – 1938). Κτίστηκε με μεράκι και κέφι και βέβαια με αρκετή δαπάνη, δεδομένου ότι χρειάστηκαν ακριβά υλικά για την κατασκευή του. Χρησιμοποιήθηκαν: νταμαρίσια πέτρα, πελεκητή και συγκολλητικά «μπορζελάνας» που τότε κόστιζαν πολλά χρήματα.
Ο πύργος είχε δύο πατώματα με εσωτερική σκάλα. Στον πρώτο  όροφο ήταν η υποδοχή, σαλόνι, κ.λπ., και στο δεύτερο τα υπνοδωμάτια. Και οι δύο όροφοι ήταν ντυμένοι με βελούδα, πίνακες και ακριβά έπιπλα, που έδειχναν τον πλούτο και την ευμάρεια του ιδιοκτήτη.
Υπήρχε ακόμη και εσωτερικό τηλέφωνο, που επικοινωνούσε με το υπηρετικό προσωπικό, το οποίο βρισκόταν σε μικρό πλαϊνό κτίσμα. Εκεί βρίσκονταν οι βοηθητικοί χώροι – μαγειρεία, πλυσταριά, κ.λπ.). Το τηλέφωνο της εποχής εκείνης ήταν με σωλήνες και χοάνες.
Σύμφωνα με ομολογίες παλαιών Καλαματιανών, ο πύργος γνώρισε μεγάλες δόξες.
Ο Πανταζόπουλος, γόνος και πλούσιας αρχοντικής οικογένειας, κοσμικός και δανδής της εποχής εκείνης, προσκαλούσε στον πύργο την αφρόκρεμα της πόλης μας και εκεί γινόντουσαν χοροί και συνεστιάσεις που είχαν αφήσει εποχή.
Εκεί φιλοξενήθηκαν ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και άλλα υψηλά πρόσωπα της εποχής εκείνης.
Οι επάλξεις ήταν θεματικές και θεωρείτο από τα ψηλότερα κτήρια. Από εκεί μπορούσες να θαυμάσεις τις ομορφιές του μεσσηνιακού κόλπου, την οροσειρά του Ταϋγέτου μέχρι το ακρωτήρι και ακόμα τον ποταμό Νέδοντα που χώριζε την Καλαμάτα στα δύο και σχημάτιζε τριγύρω βάλτους με άφθονους ορυζώνες.
Στις εθνικές επετείους ο Πανταζόπουλος ύψωνε τη μεγάλη ελληνική σημαία της θαλάσσης, ψηλά στις επάλξεις, και όλοι θαύμαζαν και καμάρωναν τον όμορφο πύργο, που ήταν το στολίδι της περιοχής.
Γύρω του υπήρχε μικρό δάσος από διάφορα δένδρα – κυπαρίσσια, φοίνικες, μπανανιές και λεύκες – που τον έπνιγαν στο πράσινο.
Όμως ήρθε το 1940 και οι κατακτητές Ιταλο-γερμανοί έκοψαν τα δέντρα, για να κάνουν διάφορες δικές τους κατασκευές, και ο πύργος γυμνώθηκε εξωτερικά.
Με το πέρασμα των χρόνων ο πύργος άλλαξε ιδιοκτήτη. Τον αγόρασε ο Κώστας Ηλιόπουλος, γνωστός τότε μεγάλος ρυζέμπορος με τεράστιες εκτάσεις ορυζοκαλλιέργειας κυρίως στη Μεσσήνη. Λίγο αργότερα, άλλαξε και πάλι ιδιοκτήτη.
Ήρθε στην ιδιοκτησία των αδελφών Παναγιώτη και Σταύρου Μαστρογιαννόπουλου, τότε ληξιάρχου του Δήμου Καλαμάτας, μαζί με οικοπεδική μεγάλη έκταση γύρω.
Σήμερα είναι στην ιδιοκτησία των κληρονόμων του ζεύγους Παναγιώτη και Έλλης Μαστρογιαννοπούλου, το γένος Τζανετουλέα.
Στα χρόνια της κατοχής, αλλά και μετέπειτα, όταν ο πύργος ήταν ακατοίκητος και εγκαταλελειμμένος, οι περίοικοι είχαν βγάλει τη φήμη ότι… ο πύργος ήταν στοιχειωμένος. Είχε βέβαια διαδοθεί σκόπιμα για να μην πηγαίνουν τα παιδιά εκεί και συμβεί κάποιο δυστύχημα.
Άδικα τον κατηγόρησαν όμως, γιατί αυτός δεν είχε καμία σχέση με τους πύργους της Μεσαιωνικής εποχής, όπου διαβάζουμε ότι συνέβαιναν τόσα και τόσα!
Αυτή είναι η ιστορία του πύργου, σύμφωνα με αφηγήσεις παλαιών Καλαματιανών και μάλιστα από επιζώντες, οι οποίοι ως προσκαλεσμένοι στα κοσμικά γλέντια του Πανταζόπουλου, παραβρέθηκαν εκεί.
Σήμερα, αυτός ο υπέροχος και μοναδικός πύργος της πόλης μας, που γνώρισε μεγαλεία και δόξες, εξακολουθεί να ορθώνει το μεγαλόπρεπο ανάστημά του, προσπαθώντας να κρύψει τα σημάδια του χρόνου από τους σεισμούς και των εγκατάλειψη.
Χρησιμοποιώ τη λέξη «εγκατάλειψη», γιατί το κτίσμα αυτό έχει χαρακτηρισθεί «διατηρητέο» και είναι κι αυτό μέσα στην πλειάδα των τόσων άλλων εγκαταλελειμμένων κτισμάτων στην Καλαμάτα μας, τα οποία έχει καταδικάσει το Υπουργείο Πολιτισμού στη φθορά του χρόνου.
Έχουν περάσει 33 χρόνια από τους σεισμούς του 1986 που εδόθησαν οι χαρακτηρισμοί και μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει κανένας αποχαρακτηρισμός, στερώντας τις περιουσίες των πολιτών συμπατριωτών μας.
Για την ιστορία της πόλης     Βασίλης Ι. Μανιάτης    

*** Ο καιρός  σήμερα Τρίτη στην Καλαμάτα  
Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για  σήμερα Τρίτη 24/12/2019 προβλέπεται αρχικά άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Τις πρωινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-90%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 4-5 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ και το βράδυ θα εξασθενίσουν, στα 3-4 μποφόρ, ενώ οι ριπές ανέμου ενδέχεται να αγγίζουν τα 5 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr

***   Καλαμάτα: Στις ίδιες τιμές με πέρυσι η γαλοπούλα – Σήμερα η κορύφωση της κίνησης  
Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με τη γαλοπούλα. Βέβαια, αυτό δεν ίσχυε πάντα, καθώς μπήκε στο εορταστικό τραπέζι στις αρχές του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε την τιμητική του είχε το
χοιρινό, είτε στο φούρνο είτε με σέλινο, κάτι που πολλοί ακόμα τηρούν.
Εμείς, λοιπόν, βρεθήκαμε στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας και ειδικότερα στο Τμήμα Κρεάτων, που σήμερα αναμένεται να κατακλυστεί από κόσμο, όπως και τα περισσότερα κρεοπωλεία της πόλης.
Να σημειωθεί ότι όσα χρόνια κάνουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αυτό που ακούμε και βλέπουμε είναι ότι οι τιμές στη γαλοπούλα παραμένουν ίδιες. Η μόνη διαφοροποίηση σε τιμές αφορά στο χοιρινό, που τους τελευταίες μήνες έχει πάρει την ανιούσα.
 Κρεοπωλείο Μπατάγιας
Ο Νίκος Μπατάγιας δήλωσε ικανοποιημένος με τη μέχρι στιγμής κίνηση, ενώ περιμένει να κορυφωθεί σήμερα.
Όπως είπε, και φέτος υπάρχουν αρκετές κρατήσεις, με τον κόσμο βέβαια να είναι λίγο συγκρατημένος, κάτι που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Όσο για τις τιμές, είπε ότι η ελληνική γαλοπούλα φτάνει μέχρι τα 8,5 ευρώ, τιμή ίδια με την περσινή δηλαδή.
Σχετικά με τις τιμές των υπόλοιπων κρεάτων, σημείωσε ότι υπάρχει μια ελάχιστη αύξηση σε χοιρινό και αρνί, αλλά ο κόσμος ψωνίζει, ενώ όσοι αγοράζουν γαλοπούλα, παίρνουν συνήθως όλο το σώμα. Όσο για το βάρος μιας
γαλοπούλας, μας είπε ότι ξεκινά από 3.8 και φτάνει τα 5 κιλά.
Τέλος, συνέστησε στον κόσμο να προσέχει από πού ψωνίζει και να προτιμά τοπικά κρεοπωλεία, αφού η αγορά κρέατος απαιτεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και κρεοπώλη.
 Κρεοπωλείο Παναγιωτόπουλος
Καλή είναι η μέχρι στιγμής κίνηση, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, με τις τιμές να είναι εξίσου καλές και, μάλιστα, στη γαλόπουλα να είναι λίγο μειωμένες, ενώ λίγο αυξημένες είναι στο χοιρινό.
Ο κόσμος, όπως μας είπε, είτε ψωνίζει ολόκληρη τη γαλοπούλα είτε σε μερίδες, για να τη συνδυάσει με σούπα.
 Κρεοπωλείο Χριστόπουλος
Το Σάββατο ξεκίνησε η κίνηση σύμφωνα με τον Παναγιώτη Χριστόπουλο. Ο κόσμος, παρατήρησε, είναι μαζεμένος αρκετά και αυτό φαίνεται από τις ποσότητες κρέατος που αγοράζει, όμως δείχνει ότι έχει διάθεση να
ψωνίσει.
Οι τιμές, πρόσθεσε ο κ. Χριστόπουλος, είναι λίγο ακριβότερες σε σχέση με πέρυσι, με τη γαλοπούλα βέβαια να παραμένει σταθερή.
 Κρεοπωλείο Κουκουβίνος
Ο Γρηγόρης Ζέλης δήλωσε ότι η κίνηση είναι ικανοποιητική, ενώ ξεκίνησε δειλά δειλά την Πέμπτη και σήμερα αναμένεται να φτάσει στο ζενίθ της.
Οι τιμές, όπως είπε, παραμένουν ίδιες τα τελευταία χρόνια και στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
 Κρεοπωλείο Κατσίρα
Ελπίζουμε αύριο (σ.σ. σήμερα) να αυξηθεί η κίνηση, είπε η Βασιλική Μάλαμα, ενώ σημαντικό στοιχείο κατά την ίδια είναι και η βελτίωση του καιρού. Το Σάββατο, πρόσθεσε, υπήρξε κάποια κίνηση, όμως η κατάσταση την Κυριακή ήταν απελπιστική.
Όσο για τις κρατήσεις, είπε ότι υπάρχουν, από πελάτες όμως που ψωνίζουν από το κρεοπωλείο της χρόνια.
Τέλος, για τις τιμές σχολίασε ότι παραμένουν ίδιες σε γαλοπούλες και κοκόρια, ενώ στο αρνί και το κατσίκι υπάρχει μια αύξηση και κοστίζουν 10.50 το κιλό. Μεγαλύτερη, δε, αύξηση είναι αυτή στο χοιρινό, «αυξήσεις που», όπως είπε, «δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν οι κρεοπώλες, αφού είναι μεγάλες».
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

***   Όχι «τα ’παν άλλοι»  
Ημέρα που μικροί περιμέναμε πώς και πώς ήταν η σημερινή, όπως και η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε βγαίναμε στους δρόμους και από πόρτα σε πόρτα λέγαμε τα κάλαντα.
Πλέον τα παιδιά που βγαίνουν είναι ελάχιστα, όμως είναι κρίμα να τους «ρίχνουμε πόρτα». Σκεφτείτε πώς εσείς αισθανόσασταν όταν ακούγατε το… «τα ’παν άλλοι».
Όσο για εκείνους που ενοχλούνται από το χτύπημα των κουδουνιών, δύο φορές το χρόνο είναι, για μερικές ώρες… υπομονή!  Π.Μπ. 

***  “Πλημμύρισε” από κόσμο και Χριστουγεννιάτικες μελωδίες η Καλαμάτα (φωτογραφίες)  
Με “σύμμαχο” τον αίθριο, αλλά με ελαφρύ κρύο, καιρό, χιλιάδες ήταν οι Καλαματιανοί αλλά και επισκέπτες της πόλης που ξεχύθηκαν από νωρίς σε κεντρικές οδούς για τα τελευταία ψώνια των Χριστουγέννων. Από νωρίς το πρωί οι δρόμοι είχαν γεμίσει από μικρά παιδιά που έψαλαν τα “Κάλαντα” δίνοντας μια ξεχωριστή Χριστουγεννιάτικη νότα στο κέντρο της πόλης.
φωτογραφίες: Στασινός Μουτσούλας 


Το “Θάρρος” σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα με υγεία!  

~
***   Ο καιρός αύριο Χριστούγεννα στην Καλαμάτα  
O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Τετάρτη 25/12/2019 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.                 
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις πρώτες πρωινές ώρες ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Από τις πρωινές έως και τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα, ενώ υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με λίγες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 50-80%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΔ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα και μετά θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ.
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr
Η ομάδα του μετεωρολογικού σταθμού Καλαμάτας σας εύχεται Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα.

***  Είπαν τα κάλαντα στο Δήμαρχο Καλαμάτας  
Παιδικές φωνές αντήχησαν στο γραφείο του Δημάρχου και σε όλο το Δημαρχείο, σήμερα Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019. Ομάδες παιδιών είπαν τα κάλαντα στο Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία μελών της οικογένειάς του. Ο Δήμαρχος έδωσε τις προσήκουσες ευχές στους καλαντιστές και σε όλα τα παιδιά προσφέρθηκαν κεράσματα και δωράκια.
Κάλαντα από τη Χορωδία της Β΄ Λέσχης Φιλίας του Δήμου Καλαμάτας
Πολυμελής χορωδία από τη Β΄ Λέσχη Φιλίας (πρώην ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλαμάτας, συνοδεία οργάνων, είπε τα κάλαντα στο Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία αιρετών του Δήμου Καλαμάτας, σήμερα Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους χορωδούς και τους οργανοπαίκτες, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας είναι ο συνδετικός κρίκος που κρατάει τις ελληνικές οικογένειες. Επεσήμανε δε ότι η μέριμνα του Δήμου γι’ αυτούς θα συνεχισθεί και θα ενταθεί.
Σε όλους τους επισκέπτες προσφέρθηκαν κεράσματα και αναμνηστικά.
Κάλαντα Χριστουγέννων από τις Ένοπλες Δυνάμεις
Σήμερα Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2019, μεικτή χορωδία, αποτελούμενη από οπλίτες του 9ου Συντάγματος Πεζικού και σμηνίτες της 120 ΠΕΑ, έψαλε τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, παρουσία αιρετών του Δήμου. Η χορωδία απέδωσε, επίσης, επίκαιρα τραγούδια της εποχής, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Οδυσσέα Ξηρόκωστα.
Ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα στα μέλη της χορωδίας και στον μαέστρο, ενώ επίσης έδωσε, κατ’ αναλογίαν, τις ευχές «καλή θητεία» και «καλοί πολίτες» στους στρατευμένους νέους, προς τους οποίους προσφέρθηκαν κεράσματα. Τόνισε, δε, πως όπως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το ίδιο και η τωρινή βρίσκεται δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις. ~
***   Christmas Night Run στη Μεσσήνη  
Ξεπέρασε κάθε προσδοκία ο 1ος νυχτερινός αγώνας δρόμου Μεσσήνης (Christmas Night Run) που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ενώ η κεντρική πλατεία γέμισε με δρομείς κάθε ηλικίας που φορώντας τα κόκκινα σκουφάκια τους, έδωσαν μια χαρούμενη εορταστική νότα στην πόλη. 
Την απόσταση των 4 γύρων περιμετρικά του πάρκου και της κεντρικής πλατείας κάλυψαν με μεγάλη ευκολία μικροί και μεγάλοι δρομείς, τρέχοντας ή περπατώντας.
«Επιτυχημένες εκδηλώσεις όπως αυτή, με μεγάλη συμμετοχή από όλες τις ηλικίες, που φέρνουν κόσμο στην πόλη και προσφέρουν διασκέδαση και χαρά σε όλους, δεν μπορεί παρά να στηρίζονται για να επαναληφθούν», δήλωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος.
Σημειώνεται ότι τη διοργάνωση είχε ο Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης.
Στους δε συμμετέχοντες προσφέρθηκαν σκουφιά του Αϊ- Βασίλη και αναμνηστικά μετάλλια.
Αμέσως μετά ακολούθησαν κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη χορωδία «Οι τροβαδούροι της Μεσσήνης», μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία.
Η βραδιά έκλεισε με ωραίες μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια από τη μαθητική συναυλία του Ωδείου Μεσσήνης στον ίδιο χώρο.   
 


~
*** Απεριόριστα data δωρεάν για όλους τους συνδρομητές κινητής φέρνει η COSMOTE φέτος τα Χριστούγεννα
-Δωρεάν απεριόριστα data για 10 ημέρες, από τη στιγμή ενεργοποίησης της προσφοράς
-Για όλους τους πελάτες συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής
-Ενεργοποίηση στις εφαρμογές: My COSMOTE & WHAT’S UP
 Απεριόριστα data εντελώς δωρεάν, για δέκα ημέρες, προσφέρει για πρώτη φορά η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της αυτά τα Χριστούγεννα.
Από το απόγευμα (18.00) της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 2 Ιανουαρίου 2020, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν, όποια στιγμή το επιθυμούν, τη χριστουγεννιάτικη προσφορά, ώστε να απολαμβάνουν από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για δέκα ημέρες απεριόριστα data στο κινητό τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιλέξουν τη χρονική περίοδο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους σε data. Η ενεργοποίηση του πακέτου πραγματοποιείται μέσα από το My COSMOTE app (App Store & Google Play) και το WHAT’S UP app (App Store & Google Play).
Με τη χριστουγεννιάτικη προσφορά όλοι οι συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου -οικιακοί και εταιρικοί-, καθώς και οι πελάτες COSMOΚΑΡΤΑ και WHAT’S UP , έχουν τη δυνατότητα να σερφάρουν ξέγνοιαστα, να κάνουν streaming, να μοιράζονται τις εμπειρίες των διακοπών με τους φίλους τους, αλλά και να μη χάνουν την επαφή με τους συνεργάτες τους, έχοντας απεριόριστα GB στο κινητό, το tablet ή το laptop τους, για ένα ολόκληρο δεκαήμερο.
Οι συνδρομητές COSMOTE θα απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες mobile Internet, σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκονται, και φέτος τα Χριστούγεννα, έχοντας στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στη χώρα με πληθυσμιακή κάλυψη 98%.
Το δίκτυο της COSMOTE έλαβε για 6η συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων Umlaut (πρώην P3 Communications).
Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες του 4G δικτύου της και απαντώντας στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, η COSMOTE κάνει πράξη την υπόσχεσή της, ότι με την τεχνολογία δημιουργεί ένα κόσμο καλύτερο για όλους.
Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά στο site Cosmote.gr.

***  Εορτασμός Χριστουγέννων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας   
Με κάθε λαμπρότητα θα εορτασθεί αύριο Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, η Δεσποτική Εορτή των Χριστουγέννων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.
Ο σεβ. μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος σήμερα Τρίτη, παραμονή της εορτής και ώρα 6.00 μ.μ., θα χοροστατήσει του Πανηγυρικού Εσπερινού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας.
Την επομένη θα τελέσει τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στον ως άνω Ιερό Ναό (από ώρα 6.00-9.00 π.μ.).
 Λειτουργία Γραφείων
Στο μεταξύ, τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό 25 με 29 Δεκεμβρίου 2019 και 1 με 7 Ιανουαρίου 2020.~ ** Αθλητική ενημέρωση :

~ ΧΘΕΣ  ,.. Δευτέρα 23/12/2019 :

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου  201

18:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – Ατρόμητος (PAOK TV)  5-1  .- ^ 
{13΄ Βιερίνια , 34΄Ινγκασόν , 41΄ Ινγκασόν , 53΄ Σφιντέρσκι ,  56΄ Ουγκράι ,  83΄Μίσιτς .}.- ^
~**  Δευτέρα 23/12/2019:

Εργοτέλης – Χανιά (17.00)  1-0 .- ^ {90+4΄ Ροβύθης .}.- ^

***  Eπ' αόριστον αποχή από πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδας αποφάσισαν οι διαιτητές  
Πράξη έκαναν την απόφαση για αποχή τους από τους αγώνες της Σούπερ Λιγκ και μάλιστα άμεσα, για την οποία είχε γράψει το SDNA, αλλά και από το Κύπελλο Ελλάδας, οι διαιτητές της Σούπερ Λιγκ.
Μετά το 76/76 «ναι» οι διαιτητές αποφάσισαν το απόγευμα της Δευτέρας (23/12) η αποχή να ξεκινήσει από την 17η και όχι από την 18η όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, μετά τα κρούσματα των μηνύσεων από τον Αχιλλέα Μπέο, και όχι μόνο, αλλά και της επίθεσης στο σπίτι του Άγγελου Ευαγγέλου και να είναι επ' αόριστον.
Μέχρι το βράδυ οι διαιτητές αναμένεται να στείλουν επιστολή στη Σούπερ Λιγκ και την ΕΠΟ, και να κάνουν, και επίσημα γνωστή, την απόφαση τους.

***  ΕΠΟ: « Να απομονωθούν όσοι επενδύουν, μέσω τραμπουκισμών και τρομοκράτησης των ανθρώπων του ποδοσφαίρου»…
~  Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΟ, με την οποία καταδικάζει το περιστατικό της επίθεσης εις βάρος διαιτητή της Superleague χαρακτηρίζοντάς το «έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αθλιοτήτων, μέσω των οποίων κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τη θέλησή τους στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο». 
Η Ομοσπονδία εξέφρασε ακόμα τη στήριξή της στο σύνολο της Ελληνικής διαιτησίας και κάλεσε όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου να απομονώσεις όσους επενδύουν σε «τραμπουκισμούς, τρομοκράτηση και αποσταθεροποίηση» του θεσμικού ρόλου της Ομοσπονδίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:  «Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την νέα, μαφιόζικου τύπου, επίθεση εις βάρος διαιτητή της Super League. Πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αθλιοτήτων, μέσω των οποίων κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλουν τη θέλησή τους στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στο σύνολο της Ελληνικής Διαιτησίας και καλεί την Ποδοσφαιρική οικογένεια της χώρας να απομονώσει όσους επενδύουν, μέσω τραμπουκισμών και τρομοκράτησης των ανθρώπων του ποδοσφαίρου, στην αποσταθεροποίηση του θεσμικού ρόλου της Ομοσπονδίας και τη διάλυση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.»
*** Μήνυση του Ολυμπιακού σε όλο το διαιτητικό τιμ του Βόλος-Ολυμπιακός…
~  Τη δικαστική οδό θα πάρει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο, για τη 16η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας!  
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία στην ισοπαλία (0-0) με την ομάδα της Θεσσαλίας, με τον επίτιμο πρόεδρο της ΠΑΕ, Σάββα Θεοδωρίδη, να καταθέτει μήνυση κατά των Φωτιά, Σάββα και Φίλου, καθώς επίσης και των χειριστών του VAR Ευαγγέλου και Φωτόπουλου!
Συγκεκριμένα, η μήνυση του Σάββα Θεοδωρίδη είναι κατά των: 1) ΦΩΤΙΑ Βασιλείου,  2) ΣΑΒΒΑ Νικολάου  3) ΦΙΛΟΥ Δημήτριου  4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Άγγελου  5) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ανδρέα  Και κάθε άλλου τυχόν υπευθύνου συμμετόχου ή συναυτουργού των ανωτέρω  Το αδίκημα για το οποίο κατατέθηκε η μήνυση αφορά το ά. 132 παρ. 1, 4 του ν. 2725/1999 και συγκεκριμένα κακουργηματική αθέμιτη επιρροή σε αθλητικό αγώνα και επίτευξη αλλοίωσης αποτελέσματος αθλητικής συνάντησης, η οποία περαιτέρω συμπεριλαμβάνεται και σε στοιχηματική διοργάνωση. sport-fm.gr
***  ΠΑΕ Καλαμάτα: Αλλαγή ώρας διεξαγωγής του αγώνα κυπέλλου με τον Ολυμπιακό  
Ανακοίνωση εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η ΠΑΕ Καλαμάτα που κάνει γνωστό ότι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο Ελλάδος που έχει προγραμματιστεί για τις 8 Ιανουαρίου, θα γίνει τελικά μεσημέρι και ειδικότερα στις 15:00 και όχι στις 19:30 που αρχικά είχε αποφασιστεί.
Η ανακοίνωση:
Ύστερα από προσπάθειες της Διοίκησης, ο αγώνας κυπέλλου με τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα την Τετάρτη στις 8 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Στάδιο στις 15.00

~**

 
~* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή  01  Δεκεμβρίου  2019    Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..... ~  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους μας !:  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/01-2019.html    .-
2.- ARFARA NEWS  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Δευτέρα , Τρίτη ., Τετάρτη 02 , 03 . 04 Δεκεμβρίου  2019 .-  :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html   .-
3.-  ARFARA NEWS ,   Στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Αρφαρά Τα  Νέα  μας  Πεμπτη , Παρασκευή  , Σάββατο  05 , 06 ,07  Δεκεμβρίου  2019: https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/arfara-news-05-06-07-2019.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Σάββατο 07 Δεκεμβρίου  2019  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html  .-
5.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης.Κυριακή 08-Δεκεμβρίου 2019: https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .- 
6.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
7.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τρίτη  10  Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
8.- ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Από το Α -  το Ω ....!    Τρίτη  10  Δεκεμβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_10.html  .- 
9.-.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τετάρτη  11  Δεκεμβρίου  2019 : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .-
10.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Πέμπτη  12   Δεκεμβρίου  2019  :   https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .- 
11.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .-Παρασκευή  13  Δεκεμβρίου 2019 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post.html .-
12.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  14  Δεκεμβρίου  2019 : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/14-2019.html    .-
13.-ΑΡΦΑΡΑ  -2-   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  14  Δεκεμβρίου  2019   :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/2-14-2019.html   .- 
14.-.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ΚΥΡΙΑΚΗ  15  Δεκεμβρίου  2019 :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/15-2019.html .- 
15.-  .-  ARFARA  -2- NEWS  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .ΚΥΡΙΑΚΗ  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 .  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/arfara-2-news.html  .- 
16 .ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  , Δευτέρα  16 Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/16-2019.html  .-
17.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τρίτη  17  Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post_16.html  .-
18.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019:  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_17.html  .-
19.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης -Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post_19.html
 20.- .-   ΑΡΦΑΡΑ   - 2-  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . 
ΠΕΜΠΤΗ19ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019:  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/2.html  .- 
21.-  Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή  20  Δεκεμβρίου  2019  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
22.- ΑΡΦΑΡΑ   -2-  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Παρασκευή  20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/2.html .-
23.- Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Σάββατο  21  Δεκεμβρίου  2019  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/blog-post.html      
24 .- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Κυριακή  22 Δεκεμβρίου  2019 : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .
25.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Δευτέρα  23  Δεκεμβρίου  2019 :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .- 
26.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .- Τρίτη  24 Δεκεμβρίου 2019 :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_23.html .-                                       27.-

~