ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΦΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη  25  Μαΐου  2017  :
~ Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ......
Εξωκλήσι Αγίου Δημητρίου στο Αρφαρά Μεσσηνίας  


Η πνευματική ζωή πρέπει να αρχίζει με την καρδιά και στις κρίσεις σας πάντοτε να βάζετε ένα ερωτηματικό.


25 Μαΐου
Μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Μαρτύρων Κελεστίνου (1) και Παγχαρίου. Οσίου Ολβιανού.
(1) Ο άγιος Κελεστίνος άνηκε στην ηρωική φάλαγγα της σταυρικής πορείας του Ιησού προς τον Γολγοθά. Βάδισε και ο ίδιος με θαυμαστή καρτερία το δρόμο του μαρτυρίου. Διακαής του πόθος, ήταν η επικράτηση της αληθινής θρησκείας. Ο πόθος του αυτός τον ώθησε να κηρύττει με παρρησία το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και να αγρεύει ψυχές. Οι διαρκείς αγώνες του ενάντια στο ψεύδος στις αιρέσεις και τα μιαρά είδωλα εξόργισαν τούς ιερείς των ειδώλων. Ομολόγησε με σθένος την πίστη του στον αρχηγό της ζωής και του θανάτου και υπέμεινε τα διάφορα βασανιστήρια με θαυμαστή καρτερία, ευχαριστώντας και δοξολογώντας το Θεό πού αξίωσε και εκείνον με το μαρτύριο. Εξοργισμένοι οι σκληροί βασανιστές, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεριζώσουν από την ψυχή του το Χριστό, τον θανάτωσαν με πυρακτωμένο σίδερο. ~
Σήμερα 25/05/2017 εορτάζουν:
Της Αναλήψεως, Μνήμη της Γ' ευρέσεως της τιμίας κεφαλής του προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Άγιος Κελεστίνος
~ ΤΗΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ  .... :
Η Ανάληψη του Κυρίου - Καρυές, Άγιον Όρος Η Ανάληψη του Κυρίου - δεύτερο μισό 15ου αιώνα μ.Χ., άγνωστος ζωγράφος του Χάνδακα Αντρέι Ρουμπλιόβ - Η Ανάληψη του Κυρίου, 1410 μ.Χ. Η Ανάληψη του Κυρίου
«Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῶ κόσμω, οἱ οὐρανοὶ ἡτοίμασαν τὸν θρόνον αὐτοῦ, νεφέλαι τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, Ἄγγελοι θαυμάζουσιν, ἄνθρωπον ὁρῶντες ὑπεράνω αὐτῶν, ὁ Πατὴρ ἐκδέχεται, ὃν ἐν κόλποις ἔχει συναϊδιον, Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον κελεύει πᾶσι τοὶς Ἀγγέλοις αὐτοῦ, Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν, Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χείρας. ὅτι ἀνέβη Χριστός, ὅπου ἣν τὸ πρότερον».
-  Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την λαμπροφόρο Ανάστασή Του από τους νεκρούς, δεν εγκατέλειψε αμέσως τον κόσμο, αλλά συνέχισε για σαράντα ημέρες να εμφανίζεται στους μαθητές Του (Πράξ.1,3). Αυτές οι μεταναστάσιμες εμφανίσεις Του προς αυτούς είχαν πολύ μεγάλη σημασία. Έπρεπε οι πρώην δύσπιστοι και φοβισμένοι μαθητές να βιώσουν το γεγονός της Αναστάσεως του Διδασκάλου τους και να αποβάλλουν κάθε δισταγμό και ψήγμα απιστίας για Εκείνον.
Η Ανάληψη του Κυρίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (http://www.panagialarisis.gr)  Η Ανάληψη του Κυρίου - Μιχαήλ Χατζημιχαήλ© www.michaelhadjimichael.com  Η Ανάληψη του Κυρίου Η Ανάληψη του Κυρίου - Ομώνυμον Ιβηριτικόν Κελλίον στις Καρυές
-  Την τεσσαρακοστή λοιπόν ημέρα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος τους μαθητές του «εξήγαγε έξω έως τη Βηθανία», στο όρος των Έλαιών όπου συνήθως προσηύχετο. «Και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε». (Λουκά 24,50) και «ευλογώντας τους, εχωρίσθηκε απ' αυτούς και εφέρετο πρός τα πάνω, στον ουρανό» μέχρι που τον έχασαν από τα μάτια τους. Και μετά αφού Τον προσκύνησαν επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη και έμεναν συνεχώς στο ναό υμνολογώντας και δοξολογώντας το Θεό.
-  Ο ευαγγελιστής Μάρκος, περιγράφοντας πιο λακωνικά το θαυμαστό και συνάμα συγκινητικό γεγονός, αναφέρει πως μετά από την ρητή αποστολή των μαθητών σε ολόκληρο τον κόσμο κηρύττοντας και βαπτίζοντας τα έθνη, «ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων» (Μαρκ.16,19-20).
-  Αυτή η ευλογία είναι πια η αρχή της Πεντηκοστής. Ο Κύριος ανέρχεται για να μας στείλει το παράκλητο Πνεύμα, όπως λέγει το τροπάριο της εορτής: «Ανυψώθηκες στη δόξα, Χριστέ Θεέ μας, αφού χαροποίησες τους μαθητές σου με την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και βεβαιώθηκαν από την ευλογία σου».
-  Η Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποτελεί αναμφίβολα το θριαμβευτικό πέρας της επί γης παρουσίας Του και του απολυτρωτικού έργου Του. «Ανελήφθη εν δόξη» για να επιβεβαιώσει την θεία ιδιότητά Του στους παριστάμενους μαθητές Του. Για να τους στηρίξει περισσότερο στον τιτάνιο πραγματικά αγώνα, που Εκείνος τους ανάθεσε, δηλαδή τη συνέχιση του σωτηριώδους έργου Του για το ανθρώπινο γένος.
-  Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ανήλθε στους ουρανούς, αλλά δεν εγκατέλειψε το ανθρώπινο γένος, για το οποίο έχυσε το τίμιο Αίμα Του. Μπορεί να κάθισε στα δεξιά του Θεού στους ένδοξους ουρανούς, όμως η παρουσία Του εκτείνεται ως τη γη και ως τα έσχατα της δημιουργίας. Άφησε στη γη την Εκκλησία Του, η οποία είναι το ίδιο το αναστημένο, αφθαρτοποιημένο και θεωμένο σώμα Του, για να είναι το μέσον της σωτηρίας όλων των ανθρωπίνων προσώπων, που θέλουν να σωθούν. Νοητή ψυχή του σώματός Του είναι ο Θεός Παράκλητος, «το Πνεύμα της αλήθείας» (Ιωάν. 15,26), ο Οποίος επεδήμησε κατά την αγία ημέρα της Πεντηκοστής σε αυτό, για να παραμείνει ως τη συντέλεια του κόσμου.
-  Η σωτηρία συντελείται με την οργανική συσσωμάτωση των πιστών στο θεανδρικό Σώμα του Χριστού. Αυτό εννοούσε, όταν υποσχόταν στους μαθητές Του: «ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.28,20).
Ευαγγελική περικοπή (Λουκά 24: 36-53)
«36 Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. 37 πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 38 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 39 ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41 ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 42 οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, 43 καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 εἶπε δὲ αὐτοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς, 46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 48 ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. 49 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. 50 Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. 51 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. 52 καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης, 53 καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν. Ἀμήν».
Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Πραξ. 1: 1-12)
«1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ Πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· 3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι' ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν Πνεύματι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 6 οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 7 εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 8 ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ' ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, 11 οἳ καὶ εἶπον· Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ'ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν.».
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

~ «Βλέπετε αυτή τη κοινή για μας εορτή και ευφροσύνη, την οποία ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός εχάρισε με την ανάσταση και ανάληψή του στους πιστούς; Επήγασε από θλίψη.
~ Βλέπετε αυτή τη ζωή, μάλλον δε την αθανασία; Επιφάνηκε σε μας από θάνατο.
-  Βλέπετε το ουράνιο ύψος, στο οποίο ανέβηκε κατά την ανύψωσή του ο Κύριος και την υπερδεδοξασμένη δόξα που δοξάσθηκε κατά σάρκα; Το πέτυχε με τη ταπείνωση και την αδοξία. Όπως λέγει ο απόστολος γι' αυτόν, «εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, και μάλιστα σταυρικού θανάτου, γι' αυτό κι' ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα ανώτερο από κάθε όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να καμφθεί κάθε γόνατο επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και να διακηρύξει κάθε γλώσσα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος σε δόξα Θεού Πατρός».(Φιλιπ. 2: 8-11).
-  Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε το Χριστό του για το λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάσθηκε, ότι πειράσθηκε, ότι υπέμεινε επονείδιστο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πως θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, αν δεν επιλέξωμε τη ταπείνωση, αν δεν δείξουμε τη προς τους ομοφύλους αγάπη, αν δεν ανακτήσωμε τις ψυχές μας δια της υπομονής των πειρασμών, αν δεν ακολουθούμε δια της στενής πύλης και οδού, που οδηγεί στην αιώνια ζωή, τον σωτηρίως καθοδηγήσαντα σ' αυτήν; «διότι, και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό (παράδειγμα), για να παρακολουθήσουμε τα ίχνη του». (Α' Πέτρ. 2:21).
-  Η ενυπόστατος Σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος Λόγος, που από φιλανθρωπία ενώθηκε μ' εμάς και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτως μια εορτή πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Γιατί τώρα γιορτάζουμε τη διάβαση, της σ' αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, αλλά από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του δεσπότη των πάντων.
-  Σήμερα ο Κύριος όχι μόνο στάθηκε, όπως μετά την ανάσταση, στο μέσο των μαθητών του, αλλά και αποχωρίσθηκε από αυτούς και, ενώ τον έβλεπαν, αναλήφθηκε στον ουρανό και εισήλθε στ' αληθινά άγια των αγίων «και εκάθησε στα δεξιά του Πατρός πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα και αξίωμα, που γνωρίζεται και ονομάζεται είτε στον παρόντα είτε στον μέλλοντα αιώνα».(Εφ. 1:20)
-  Γιατί λοιπόν στάθηκε στο μέσο τους κι' έπειτα τους συνόδευσε; «Τους εξήγαγε, λέγει, έξω έως τη Βηθανία», αλλά «και αφού σήκωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε». (Λουκά 24:50). Το έκαμε για να επιδείξει τον εαυτό του ολόκληρο σώο και αβλαβή, για να παρουσιάσει τα πόδια υγιή και βαδίζοντα σταθερά, αυτά που υπέστησαν τα τρυπήματα των καρφιών, τα ομοίως επί του σταυρού καρφωμένα χέρια, την ίδια τη λογχισμένη πλευρά, αν έφεραν πάνω τους, τους τύπους των πληγών, προς διαπίστωση του σωτηριώδους πάθους.
-  Εγώ δε νομίζω ότι δια του «στάθηκε στο μέσο των μαθητών» δεικνύεται και το ότι αυτοί στηρίχθηκαν στη πίστη προς αυτόν, με αυτή τη φανέρωση και ευλογία του. Γιατί δεν στάθηκε μόνο στο μέσο όλων αυτών, αλλά και στο μέσο της καρδιάς του καθενός, γιατί από εκείνη την ώρα οι απόστολοι του Κυρίου έγιναν σταθεροί και αμετακίνητοι.
-  Στάθηκε λοιπόν στο μέσο τους και τους λέγει, «ειρήνη σε σας», τούτη τη γλυκιά και σημαντική και συνηθισμένη του προσφώνηση. Την διπλή ειρήνη, προς το Θεό που είναι γέννημα της ευσέβειας και αυτή που έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Και καθώς τους είδε φοβισμένους και ταραγμένους από την ανέλπιστη και παράδοξη θέα, γιατί νόμισαν ότι βλέπουν πνεύμα - φάντασμα, αυτός τους ανέφερε πάλι τους διαλογισμούς της καρδιάς των, και αφού έδειξε ότι είναι αυτός ο ίδιος, πρότεινε τη διαβεβαίωση δια της εξετάσεως και ψηλαφήσεως. Ζήτησε φαγώσιμο, όχι γιατί είχε ανάγκη τροφής, αλλά για επιβεβαίωση της αναστάσεώς του.
-  Έφαγε δε μέρος ψητού ψαριού και μέλι από κηρύθρα, που είναι και αυτά σύμβολα του μυστηρίου του. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού ένωσε στον εαυτό του καθ' υπόσταση τη φύση μας, που σαν ιχθύς κολυμπούσε στην υγρότητα του ηδονικού και εμπαθούς βίου, και την καθάρισε με το απρόσιτο πυρ της Θεότητός του. Με κηρύθρα δε μελισσιού μοιάζει η φύση μας γιατί κατέχει το λογικό θησαυρό τοποθετημένο στο σώμα σαν μέλι στη κηρύθρα. Τρώγει από αυτά ευχαρίστως γιατί καθιστά φαγητό του τη σωτηρία του καθενός από τους μετέχοντας της φύσεως. Δεν τρώει ολόκληρο, αλλά μέρος «από κηρύθρα μέλι» επειδή δεν πίστευσαν όλοι και δεν το παίρνει μόνος του, αλλά προσφέρεται από τους μαθητές, γιατί του φέρνουν μόνο τους πιστεύοντες σ' αυτόν, χωρίζοντάς τους από τους απίστους.
-  Κατόπιν τους υπενθύμισε τους λόγους του πριν το πάθος, που όλοι πραγματοποιήθηκαν. Τους υποσχέθηκε να τους στείλει το άγιο Πνεύμα, τους είπε να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβουν δύναμη από ψηλά. Μετά τη συζήτηση ο Κύριος τους έβγαλε από το σπίτι και τους οδήγησε έως τη Βηθανία και αφού τους ευλόγησε, όπως αναφέραμε, αποχωρίσθηκε από αυτούς και ανυψώθηκε προς τον ουρανό, χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα και ανήλθε ενδόξως στους ουρανούς, στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Πατρός, καθιστώντας ομόθρονο το φύραμά μας.
-  Καθώς οι Απόστολοι δεν σταματούσαν να κοιτάζουν τον ουρανό, με τη φροντίδα των αγγέλων πληροφορούνται ότι έτσι θα έλθει πάλι από τον ουρανό και «θα τον ιδούν όλες οι φυλές της γης, να έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού». (Ματθ. 24: 30). Τότε οι μαθητές αφού προσκύνησαν από το Όρος των Ελαιών, από όπου αναλήφθηκε ο Κύριος, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ χαρούμενοι, αινώντας και ευλογώντας το Θεό και αναμένοντες την επιδημία του θείου Πνεύματος.
-  Όπως λοιπόν εκείνος έζησε και απεβίωσε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε, έτσι κι' εμείς ζούμε και πεθαίνουμε και θα αναστηθούμε όλοι. Την ανάληψη όμως δεν θα πετύχουμε όλοι, αλλά μόνο εκείνοι για τους οποίους ζωή είναι ο Χριστός και ο θάνατος είναι κέρδος, όσοι προ του θανάτου σταύρωσαν την αμαρτία δια της μετανοίας, μόνο αυτοί θα αναληφθούν μετά την κοινή ανάσταση σε νεφέλες προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. (Α' Θεσ. 4:17).
-  Ας έρθουμε στο υπερώο μας, στο νου μας προσευχόμενοι, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας για να πετύχουμε την επιδημία του Παρακλήτου και να προσκυνήσουμε Πατέρα και Υιό και άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο».
~
Άγιος Μώκιος ο Ιερομάρτυρας

Άγιος Μώκιος ο Ιερομάρτυρας
 
Μεσοπεντηκοστή

Μεσοπεντηκοστή
 
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης
 
Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπ....
 
Ζωοδόχος Πηγή

Ζωοδόχος Πηγή
 
Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συ....
 
ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
 
Μεγάλο Σάββατο - Η ταφή του Κυρίου

Μεγάλο Σάββατο - Η ταφή του Κυρίου
 
Μεγάλη Παρασκευή - Τα άγια πάθη του Κυρίου

Μεγάλη Παρασκευή - Τα άγια πάθη του Κυρίου
 
Μεγάλη Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος

Μεγάλη Πέμπτη - Ο Μυστικός Δείπνος
~* ΤΟ  ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ  σε  βίντεο  ...:
**   ARFARA KALAMATAS MESSINIAS 02/05/2016:

~ARFARA KALAMATAS MESSINIAS 02/05/2016 Το Αρφαρά Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας είναι ένα αρκετά όμορφο , φιλόξενο με εργατικούς και δημιουργικούς κατοίκους .- Σήμερα το χωριό έχει περισσότερους από 1500 μόνιμους κατοίκους .- Παλιότερα ως Δήμος αριθμούσε πλέον των 3500 χιλ. κατοίκους .- Στις παρυφές του χωριού Β-Δ βρίσκεσαι το μικρό ιστορικό χωριό Άγιος Φλώρος με τις πηγές του Παμίσου ποταμού και Ν-Α βρίσκεται το χωριό Πήδημα με τις πηγές του Άρη ποταμού και το εξοχικό κέντρο ¨Ο ΜΥΛΟΣ " .- Οι κάτοικοι κυρίως ασχολούνται με την Γεωργία και κτηνοτροφία. Κύριο προϊόν είναι το λάδι και τα κτηνοτροφικά προϊόντα .- Απέχει 16 χιλιόμετρα από την ΚΑΛΑΜΑΤΑ με πάρα πολύ τακτική συγκοινωνία .- .....
~* ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ στην Άγιο-Δημήτρη  Αρφαρών  για τον Εσπερινό ...  :
~* I.N. Aγίου Δημητρίου Θ.  Λειτουργία Αναλήψεως 25/05/2017:
https://youtu.be/IkxTIz98q0E   .-

  ~** Εκκλησάκι Αγίου Δημητρίου Αρφαρών 24/05/2017 Εσπερινός: https://youtu.be/IdSyNojfVu4  .-
~**Εξωκκλήσι Αγίου Δημητρίου Αρφαρά 24/05/2017  Εσπερινός:
~*Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αρφαρών Εσπερινός 24/05/2017:

~ ΄Ποιήμα  με τον Κώστα Σ.  Πολυχρόνη ... από Καναδά  .!:
Ένα ποίημα για τη σύγχρονη Ελλάδα
Σε όλον τον κόσμο ξακουστή περήφανη Ελλάδα
πες μου γι αυτους που σ΄ εκαναν
να γίνεις μία Ζητιάνα
...
  Ήλθαν εδω Οθωμανοί  βάρβαροι και Ρωμαίοι
κανέναν δεν φοβήθηκα Εκτός από τα χρέη
Αυτούς που ψήφισε ο λαός κι έδωσαν υποσχέσεις
με χρέωσαν με πούλησαν και μ΄ έκαναν κουρελι
   Όλοι μαζί τα φάγαμε, εγώ δεν το νομίζω
όλοι μαζί πληρώνουμε, αυτό εγώ γνωρίζω.
Δολίως στήσαν δανειστές, δολίως με πλεκτάνη
Τους έβαλαν και υπογράψαν με περισσό μελάνι
Τέσσερα χρόνια κατοχή είχαμε το σαράντα
ήρθαν ξανά οι Γερμανοί να μείνουνε για πάντα
Κ.Σ.Π. Guss  25/05/2017 

***  ΕΚΤΑΚΤΟ! Έκρηξη σε όχημα με τον Λουκά Παπαδήμο...

~ Έκρηξη σημειώθηκε στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρώην πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος, στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Μάρνη και Γ' Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κος Παπαδήμος άνοιξε φάκελο από την αλληλογραφία του την ώρα που βρισκόταν στο όχημα, ο οποίος περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό.
Ο κος Παπαδήμος και ο οδηγός του τραυματίστηκαν και μεταφέρονται στον Ευαγγελισμό. Επίσης τραυματίστηκε και τρίτο άτομο συνοδηγού ....
Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός έχει τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα και τα κάτω άκρα.
Περισσότερα σε λίγο.
  VIDEO :
~Τρομοκρατική επίθεση 1 25/05/2017:
~Τρομοκρατική επίθεση  2  25/05/2017:
~Τρομοκρατική επίθεση  3  25/05/2017:
~Τσίπρας Τράμπς 25/05/2017:
-------------
~Κυριάκος Βελόπουλος  25/05/2017:
~Αλήθειες  για όλους μας  2017:

***   Θάλασσες να… τις πιεις στο ποτήρι – Δείγματα από τη Μεσσηνία και όλη τη χώρα 
Πεντακάθαρες και με τη «βούλα» για ακόμη μία χρονιά οι ελληνικές θάλασσες. Όπως αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, το 97% των 1.542 σημείων που ελέγχθηκαν στη χώρα μας είχε εξαιρετική ποιότητα. Την πρώτη θέση πανευρωπαϊκά καταλαμβάνει... το Λουξεμβούργο, με μόλις 11 σημεία, προφανώς σε λίμνες.
Η φετινή έκθεση αντιπροσωπεύει τους ελέγχους που έγιναν κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 2016, σύμφωνα με ρεπορτάζ της "Καθημερινής". Έτσι, στη χώρα μας έγιναν δειγματοληψίες σε 1.542 σημεία (ελήφθησαν 9.567 δείγματα), εκ των οποίων 2 σε λίμνες, από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου.
Το ποσοστό της χώρας μας θα μπορούσε να προσεγγίζει το 100%, καθώς περίπου 2% των σημείων δε συμπεριελήφθη γιατί ελέγχθηκε για πρώτη φορά και δεν υπήρχαν επαρκή δείγματα. Μόλις 1 από τα 1.542 σημεία που ελέγχθηκαν (ποσοστό 0,1%) δεν είχε καλή ή εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα ήρθε φέτος στην τρίτη θέση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο και τη δεύτερη μοιράζονται Κύπρος και Μάλτα. Η χώρα μας, ωστόσο, έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό σημείων από τις υπόλοιπες: στο Λουξεμβούργο ελέγχθηκαν μόλις 11 σημεία, στην Κύπρο 113 και στη Μάλτα 87.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, η Ιταλία (με 5.518 σημεία) είχε εξαιρετική ποιότητα υδάτων στο 91%, η Ισπανία (με 2.191 σημεία) στο 85%, η Γαλλία (με 3.359 σημεία) στο 77%, η Κροατία (με 949 σημεία) στο 94%, η Σλοβενία (με 47 σημεία) στο 75% και η Αλβανία (που επίσης εξετάζεται στην έκθεση, με 92 σημεία ελέγχου) μόλις στο 37%.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τα 1.542 σημεία που ελέγχθηκαν στη χώρα μας (και αντιπροσωπεύουν το 7,1% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη) είναι ένας μάλλον μικρός αριθμός σε σχέση με τις διαθέσιμες για κολύμβηση ακτές (για παράδειγμα, σε όλη τη Τζια ελέγχονται μόλις 4 σημεία, στη Νάξο 6, στην Άνδρο 9). Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο αριθμός και η θέση των ακτών που ελέγχονται είναι επιλογή της αρμόδιας εθνικής αρχής (στη χώρα μας η Ειδική Γραμματεία Υδάτων). Σίγουρα, όμως, τα σημεία επιλέγονται ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά: δεν ελέγχονται, δηλαδή, απομακρυσμένες ακτές, καθώς θεωρείται ότι δεν υπάρχει λόγος (δεν υπάρχουν, δηλαδή, πιθανές πηγές ρύπανσης των υδάτων).

*** «Ο τάφος του πολεμιστή» στον Άνω Εγκλιανό της Χώρας αλλάζει τα δεδομένα της ιστορίας της περιοχής 
Κέντρο μετακίνησης πολιτισμών η «Αρχαία Πύλος» 
 Σπουδαία πολιτιστική εκδήλωση παρουσία του Τζακ Ντέιβις και της Σάρον Στόκερ το Σάββατο στη Χώρα
   Μέσα από μια ταινία οι ανασκαφείς Σάρον Στόκερ και Τζάκ Νέιβις παρουσιάζουν τα θαυμάσια και πασίγνωστα ευρήματα από τον ασύλητο τάφο που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 2015 στο λόφο του Εγκλιανού (Χώρα). Η ταινία θα παρουσιαστεί στην αγγλική γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, στην αίθουσα «REX» στον πεζόδρομο της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης οι διοργανωτές της, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χώρας και ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, παραχώρησαν χθες το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου. Η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, τόνισε ότι από το Μάιο του 2015 είναι γνωστές οι δημοσιεύσεις για τη σπουδαία ανακάλυψη στον Άνω Εγκλιανό της Χώρας. Μια είδηση που έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου και θεωρείται από τις πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις τα τελευταία χρόνια σ’ όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα.
IMG_6579.jpg
Πρόσθεσε, ότι ως Μεσσηνία θεωρούσαν ότι υπήρχε ένα κενό πάνω σ’ αυτό το θέμα και αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει η εκδήλωση του Σαββάτου στη Χώρα. Η εκδήλωση αυτή θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ενημερωθεί το αρχαιόφιλο κοινό, η επιστημονική κοινότητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί και πολιτιστικοί φορείς της Μεσσηνίας και γενικότερα το ευρύτερο κοινό γι’ αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη, τόνισε η αντιπεριφερειάρχης.
Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος της Περιφέρειας και της Π.Ε. Μεσσηνίας είναι πάντα ένας… «Η υποστήριξη του πολιτισμού, της ιστορίας και των δυνατοτήτων μας, μέσα από αυτούς τους τομείς, αφενός για να ενισχύσουμε και διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και ως Μεσσηνία, αλλά και για να πορευτούμε και στο μέλλον, αξιοποιώντας τα σπουδαία αυτά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Καλούμε, λοιπόν, όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πιστεύουμε ότι πραγματικά θα είναι πολύ πιο ξεχωριστή απ’ ό,τι είχε φανταστεί κάποιος σε σχέση με την ανακάλυψη αυτή».
Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χώρας, η πρόεδρος Ευγενία Κοκκέβη ευχαρίστησε ιδιαίτερα την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, γιατί από τον πέρυσι τον Αύγουστο προετοιμάζονται γι’ αυτήν την εκδήλωση. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο Τζακ Ντέιβις είχε ζητήσει πέρυσι να γίνει αυτή η εκδήλωση το Μάιο του 2017, λέγοντάς τότε θα είναι σε θέση να έχει ολοκληρώσει όλες τις πτυχές αυτής της σπουδαίας ανακάλυψης. Αυτή η ανακάλυψη είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς τα τελευταία 65 χρόνια δεν έχει βρεθεί άλλο αντικείμενο τόσο μεγάλης σημασίας, συμπλήρωσε η κα Κοκκέβη.
Τέλος, κάλεσε όλους τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν στην εκδήλωση στη Χώρα το βράδυ του Σαββάτου και να ακούσουν τις λεπτομέρειες της ανασκαφής από τους ίδιους τους ανθρώπους που έφεραν στο «φώς» αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη.
Τη συνέντευξη Τύπου έκλεισε, εκπροσωπώντας το Δήμο- Πύλου Νέστορος, ο αντιδήμαρχος κ. Πετρόπουλος. Ευχαριστώντας με τη σειρά του την Ελένη Αλειφέρη και την Ευγενία Κοκκέβη, για τη συνεργασία και την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης, τόνισε ότι η σπουδαία αυτή ανακάλυψη και η έρευνα που ολοκληρώθηκε πάνω στα κτερίσματα που βρέθηκαν στον ασύλητο τάφο του Πολεμιστή στον Άνω Εγλιανό της Χώρας έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα γι’ όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την ιστορία της περιοχής.
Τα κτερίσματα που βρέθηκαν μαζί με το νεκρό αποδεικνύουν στενές σχέσεις Μεσσηνίας και Κρήτης, γύρω στο 1450 π.Χ., στην αυγή του Μινωικού Πολιτισμού. Παράλληλα, έδειξαν κοινά ήθη και έθιμα και με άλλους μεσογειακούς λαούς, υπογραμμίζοντας ότι η «Αρχαία Πύλος» αποτελούσε πύλη και σταυροδρόμι πολιτισμών.   Του Κώστα Γαζούλη

***  Εντυπωσιακό και φέτος το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού 14-23 Ιουλίου στην Καλαμάτα 
ΜΕ 8 ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, 6 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 6 ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Η Καλαμάτα καταξιώνεται όλο και πιο πολύ ως ιδανικός τουριστικός προορισμός, αλλά το 10ήμερο 14-23 Ιουλίου ένα ξεχωριστό πολιτιστικό γεγονός δίνει επιπλέον σημαντικούς λόγους να την επισκεφθεί κανείς. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού θα πραγματοποιηθεί φέτος για 23η συνεχή χρονιά προσελκύοντας κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.
Οκτώ ξένες και τέσσερις ελληνικές ομάδες σύγχρονου χορού, ένα σεμινάριο, τρία εργαστήρια, δύο masterclass και έξι παράλληλες διοργανώσεις, σε είκοσι τέσσερις συνολικά εκδηλώσεις συγκροτούν ένα πλούσιο πρόγραμμα υψηλού όπως πάντα επιπέδου, που θα αγκαλιάσει όλη την πόλη και τους κατοίκους της, αφού επιπλέον έμφαση δίνεται στις ανοικτές και δωρεάν για το κοινό παραστάσεις.
Το μέγαρο χορού θα βρίσκεται στο επίκεντρο, εκπληρώνοντας στο έπακρο το ρόλο του, όμως εκτός από τις εντυπωσιακές παραστάσεις εκεί από επαγγελματικές χορευτικές ομάδες (από την Γαλλία, τη Νότια Αφρική, το Ισραήλ, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ελλάδα), δράσεις που περιλαμβάνουν εκτός από χορό, κινηματογραφικές προβολές ακόμα και ρεσιτάλ πιάνου θα εκτυλιχθούν στο Προαύλιο του Μεγάρου, στο Αμφιθέατρο του Κάστρου, ως πρωτοπορία εντός του αρχαιολογικού Μουσείου Καλαμάτα και ακόμα στην Παραλία, στην Κεντρική Πλατεία και στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο και στο Ζουμπούλειο.
Κοινός τόπος των φετινών παραστάσεων είναι ότι κινούνται με κεντρικούς και αλληλοσυμπληρούμενους άξονες την ανάγκη για αλλαγές και μετατροπές κοινωνικών συνθηκών και νοοτροπιών, άλλοτε μέσω δυναμικών συγκρούσεων και άλλοτε μέσω ειρηνικών αναζητήσεων, καθώς και στην εμβάθυνση του διαλόγου ανάμεσα στη σύγχρονη χορευτική γραφή και την παράδοση.
Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ της Καλαμάτας είναι αφιερωμένο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού χορού Ζουζού Νικολούδη, η οποία το στήριξε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του και με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της.
Χθες το μεσημέρι στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού στην Αθήνα οι διοργανωτές παρουσίασαν το αναλυτικό πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της φετινής διοργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην οποία παραβρέθηκε ο Καλαματιανός Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρος Χαρίτσης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Κατερίνα Κασιούμη στη 2η θητεία της, η πρόεδρος της Φάρις, Αναστασία Μπελογιάννη, ενώ λόγω απουσίας στο εξωτερικό απουσίαζε η Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, την οποία εκπροσώπησε η γενική γραμματέας του Υπουργείου Μαρία Ανδρεαδάκη–Βλαζάκη. Η ανταπόκριση από τα αθηναϊκά και μεσσηνιακά ΜΜΕ ήταν μεγάλη, ενώ παραβρέθηκαν ακόμη μεταξύ άλλων η Βουλευτής Μεσσηνίας Γιώτα Κοζομπόλη, ο καταγόμενος από τη Μεσσήνη πρόεδρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής κ. Θεοδωρόπουλος και ο Κορωναίος επιχειρηματίας κ. Μανιατάκης.
Η κοινή πεποίθηση ότι πρόκειται για μια διοργάνωση καταξιωμένη διεθνώς με πολυεπίπεδα οφέλη για την Καλαμάτα και γενικότερα τη χώρα μας είναι που έχει ενώσει τις προσπάθειες όλων ώστε το φεστιβάλ χορού της Καλαμάτας όχι μόνο να διεξάγεται, αλλά και να αναβαθμίζεται κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό καίρια είναι η απόφαση που ανακοίνωσε ο κ. Χαρίτσης ότι στο εξής θα υπάρξει σχεδιασμός 3ετίας, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την έγκαιρη εξασφάλιση χρηματοδότησης.
Το κόστος του 23ου Φεστιβάλ είναι στις 400.000 ευρώ, όσο και το περυσινό, με το μπάτζετ να καλύπτεται κατά 40% από την Πολιτεία και κατά 60% από το Δήμο, που φέτος πάντως κατόρθωσε να εξασφαλίσει αυξημένες χορηγίες.
«Το Φεστιβάλ έχει καταφέρει στα 23 χρόνια λειτουργίας του να καθιερωθεί και να κατοχυρώσει ένα ρόλο, που υπερβαίνει κατά πολύ τα σύνορα της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός και στόχος μας είναι να τον ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο.
Θα ήθελα να επισημάνω πως, για να μπορέσει το Φεστιβάλ τα επόμενα χρόνια να παίξει το ρόλο που του αρμόζει και να κατοχυρώσει την παρουσία του και στο διεθνές στερέωμα του χορού, πρέπει από κοινού να συζητήσουμε έναν πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό» ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο κ. Χαρίτσης, ενώ ευχαρίστησε το ΥΠΠΟ και το Δήμο Καλαμάτας για τη συνεργασία.
Η κ. Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη τόνισε ότι μέσα από το Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας επιβεβαιώνεται ότι ο πολιτισμός έχει μεγάλη σημασία για την χώρα μας και θα πρέπει να αποτελεί την κινητήρια δύναμη  ώστε να επιτευχθεί σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΥΠΠΟ «δίνει μεγάλο βάρος όχι μόνο στην πολιτιστική  κληρονομιά, αλλά και στο σύγχρονο πολιτισμό», όπου εντάσσεται και η σταθερή στήριξη της διοργάνωσης της Καλαμάτας, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα για την επιτυχία και του φετινού φεστιβάλ.
«Η Καλαμάτα αποτελεί ένα παράδειγμα μιας μεγάλης περιφερειακής πόλης, η οποία αγωνίζεται μέσα στην οικονομική κρίση, συνεργάζεται αρμονικά με την κυβέρνηση, προσπαθεί να λύνει προβλήματα και να διασφαλίζει προοπτικές.
Το φεστιβάλ είναι για εμάς ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο, ένα μεγάλο ανοικτό παράθυρο στην Ευρώπη και τον κόσμο που σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή πορεία της πόλης και της περιοχής και δεν ξεχνάμε ποτέ τους δημιουργούς του φεστιβάλ, με πρώτη την κα Μαραγκοπούλου, κι εγώ έχω την τιμή στα μισά σχεδόν φεστιβάλ να είμαι δήμαρχος σε αυτή την πόλη.
Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την καλή συνεργασία, την υπουργό την κα Κονιόρδου, την κα Βλαζάκη και ιδιαίτερα να σταθώ στον κ. Χαρίτση, ο οποίος είναι γέννημα-θρέμμα της Καλαμάτας και πάντα δίπλα μας» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Νίκας, ενώ διαβεβαίωσε ότι κάποια προβλήματα στην σκηνή του Μεγάρου χορού θα αντιμετωπιστούν εγκαίρως.
Με τη σειρά της η κα Κασιούμη ευχαρίστησε όλους για τη στήριξή τους στο φεστιβάλ και εν γένει στο χορό, χαρακτήρισε αποκαλυπτική και ενδιαφέρουσα τη 2η χρονιά της ως καλλιτεχνικής διευθύντρια, καθώς «υπήρχε περισσότερος χρόνος για να αναδυθεί και να αποκαλυφθεί η δύναμη και η ομορφιά, αλλά και οι δυσκολίες που κρύβει η διοργάνωση ενός τέτοιου θεσμού», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, με την παρουσίαση των σχημάτων και των δράσεων.
Ευχαρίστησε επιπλέον τις πρεσβείες της Γαλλίας, του Ισραήλ και της Ισπανίας για την υποστήριξη και «ανατροφοδότηση» του φεστιβάλ που αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μια στιγμή συγκίνησης έκρυβε η αναφορά της Κατερίνας Κασιούμη στην αείμνηστη Ζ. Νικολούδη, καθώς εκτός από την στήριξη στο φεστιβάλ μεταλαμπάδεψε και στην ίδια την αγάπη για το χορό, αλλά και την αρχή το «πόσο σημαντικό είναι να κάνεις με ποιότητα ό,τι κάνεις».
Τέλος, η κα Μπελογιάννη κάλεσε τον κόσμο να επισκεφθεί την Καλαμάτα τον Ιούλιο και να παρακολουθήσει το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού.
  Αρχαία Μεσσήνη, ανοικτό θέατρο Καλαμάτας, Δημόκριτος, φεστιβάλ χορωδιών
Από τις «ειδήσεις» που βγήκαν από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν η πλήρης ικανοποίηση και στήριξη που εξέφρασε ο κ. Νίκας στην κα Κασιούμη, η σύμβαση της οποίας θα ανανεωθεί και για του χρόνου τόσο στο Διεθνές Φεστιβάλ, όσο και ως Διευθύντριας της σχολής χορού της «Φάρις».
Ακόμη, ο Δήμαρχος Καλαμάτας μετέφερε ότι η επικείμενη μετακόμιση της σχολής χορού στο Μέγαρο Χορού θα επιτρέψει την παραχώρηση του Ζουμπούλειου για τη στέγαση του πρώτου περιφερειακού παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικων Επιστημών «Δημόκριτος».
Ο ίδιος ζήτησε από τα αθηναϊκά ΜΜΕ την αντίστοιχη προβολή μιας ακόμη διεθνούς διοργάνωσης που θα γίνει για 2η φορά τον Οκτώβριο στην Καλαμάτα, του Διεθνή Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών.
«Οι προκλήσεις και οι δυνατότητες της Μεσσηνίας σε σχέση με τον πολιτισμό είναι πολύ μεγάλες» τόνισε ο κ. Χαρίτσης, αναφερόμενος στην δρομολόγηση συνοδών έργων στην Αρχαία Μεσσήνη και την ένταξη στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ του ανοικτού θεάτρου της Καλαμάτας.
Το Πρόγραμμα
14 & 15.7 | 22:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
Rose-variation της Mathilde Monnier
Opal Loop/Cloud Installation #72503 της Trisha Brown
Sounddance του Merce Cunningham
ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΗΣ ΛΟΡΡΑΙΝΗΣ
 15.7 | 20:00 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
Tordre του Rachid Ouramdane
CCN2-ΕΘΝΙΚΟ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ
 16.7 | 20:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Ανύποπτος χρόνος της Αντιγόνης Γύρα
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
16.7 | 22:00 | ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Προβολή ταινίας Martha & Niki της Tora Mkandawire Mårtens
Διανομή CineDoc
   17.7 | 20:00 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
Αλάσκα της Ίριδας Καραγιάν
ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ ΖΗΤΑ
Χορηγός περιοδείας: Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
17.7 | 22:00 | ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Προβολή ταινίας Working Dancers
της Κωνσταντίνας Μπούσμπουρα και της Julia Martinez Heimann
Ακολουθεί συζήτηση με τη Σοφία Μαυραγάνη και την Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα
 18.7 | 22:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
Yama της Noa Wertheim
VERTIGO DANCE COMPANY
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
 19.7 | 20:00 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
απόγειος της Πωλίνας Κρεμαστά
ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ CREO
   19 & 23.7 | 22:00 | ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Προβολή ταινίας Mr. Gaga του Tomer Heymann
Διανομή CineDoc – Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
20.7 | 21:00 | ΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Παρουσίαση απογευματινού σεμιναρίου της Barbara Kane
   20.7 | 22:00 | ΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ρεσιτάλ πιάνου της Αλεξίας Μουζά
Μασκαρεμένες μάχες
σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας
 21.7 |12:00 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, στην Καλαμάτα
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ξενάγηση-Παρουσίαση πρωινού σεμιναρίου της Barbara Kane
   21 & 22.7 | 20:00 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Meeting You της Helena Franzén και του Ori Flomin
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
21.7 | 22:00 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
Romeo & Juliet / REBELLION & JOHANNESBURG της Jessica Nupen
MOVING INTO DANCE MOPHATONG
   22.7 (22:00) & 23.7 (20:30) | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
Three Times Rebel της Marina Mascarell
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα
 23.7 |11:00 | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
One One One του Γιάννη Μανταφούνη και της Aoife McAtamney
   23.7 | 19:00 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
It's Always Here του Adi Boutrous
SCARABEO, Angles and the Void του Andrea Costanzo Martini
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα
 Σεμινάρια - Εργαστήρια - Masterclass
  Οι Επαναστατικοί Χοροί της Ισιδώρας Ντάνκαν
Σεμινάριο χορού της Barbara Kaneμε τη Françoise Rageau και τη Σάντρα Βούλγαρη
14.7
10:00-12:00 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, στην Καλαμάτα
19:30-21:00 | ΚΑΣΤΡΟ
15-18.7
10:00-12:00 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, στην Καλαμάτα
17:00-19:00 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
19.7
9:30-11:30 | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, στην Καλαμάτα
19:30-21:30 | ΚΑΣΤΡΟ
 Working Bodies
Εργαστήρι χορού με τη Σοφία Μαυραγάνη
και την Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα
15-17.7  | 12:00-15:00 |ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
 Gaga
Εργαστήρι χορού με τον Andrea Costanzo Martini
19.7
12:00-13:30 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
20-22.7
10:00-11:30 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
  απόγειος
Masterclass χορού με την Πωλίνα Κρεμαστά
20.7
12:30-15:30 | ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ
  Αφρικανικός σύγχρονος χορός / Afrofusion
Εργαστήρι χορού των Μoving Into Dance Mophatong
με τον Sunnyboy Motau και τον Oscar Buthelezi
22.7
12:00-14:00 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
  Do You Speak Dance?
Masterclass λεκτικής επικοινωνίας της χορογραφικής έρευνας και δημιουργίας
με τον Χρήστο Πολυμενάκο
22.7 (16:00-19:00) & 23.7 (13:00-18:00) | ΖΟΥΜΠΟΥΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
 Τιμές εισιτηρίων
- Παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας-Κεντρική Αίθουσα: 15€ & 12€
  (φοιτητικό/ μειωμένο)
- Παραστάσεις στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας-Στούντιο : 12€ (Γενική είσοδος)
- Παραστάσεις στο Πνευματικό Κέντρο: 12€ (Γενική είσοδος)
- Ειδική τιμή για τους συμμετέχοντες στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα  του
    Φεστιβάλ: 10€
- Η είσοδος σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις και στην παράσταση «Ανύποπτος Χρόνος» της Αντιγόνης Γύρα με τον ΚΙΝΗΤΗΡΑ στην Κεντρική Πλατεία
    ελεύθερη.
  Προπώληση:
Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων :
Τετάρτη  5 Ιουλίου 2017
•Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας
             10:00-13:00 & 18:30-21:00 καθημερινά
•Πληροφορίες για εισιτήρια & αγορά μέσω πιστωτικών καρτών (Visa & Mastercard) καθημερινά εκτός απογεύματος Σαββάτου και Κυριακής
T: 27210 28193 & 27210 96753 F : 27210 89416
•    •Προπώληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά:  www.kalamatadancefestival.gr
  Της Χριστίνας Ελευθεράκη

*** ΠΑΣΠ και αποχή κέρδισαν στις φοιτητικές εκλογές στην Καλαμάτα 
Ημέρα φοιτητικών εκλογών η χθεσινή, με τις κάλπες να στήνονται σε όλες τις σχολές της χώρας. Στην Καλαμάτα η συμμετοχή συνέχισε την πτωτική της πορεία, αφού όσο περνούν τα χρόνια οι εκλογές αποδυναμώνονται, μιας και οι φοιτητές που φτάνουν στις κάλπες είναι όλο και λιγότεροι.

Συνολικά στήθηκαν πέντε κάλπες, ενώ οι παρατάξεις που διεκδικούσαν την ψήφο των φοιτητών ήταν τρεις. Μάλιστα, να σημειωθεί ότι στη Φιλολογία υπήρχε μόνο μία υποψηφιότητα, αυτή της ΠΑΣΠ.
Ξεχωριστό χρώμα σε αυτή τη διαδικασία έδωσαν και φέτος οι εκατοντάδες αφίσες που είχαν κρεμαστεί στα δύο Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πόλης. Εκείνη της ΠΑΣΠ ανέγραφε λόγια του Xαλίλ Γκιμπράν και ειδικότερα αποσπάσματα από «Το έθνος να λυπάστε...», ενώ αυτή της ΔΑΠ είχε ως κεντρικό σύνθημα το «Αξίζεις περισσότερα» και έγραφε: «Ανανέωση, Αριστεία, Αξιοκρατία, Αξιολόγηση». Τέλος, της ΠΚΣ είχε ως χαρακτηριστικό έναν παλμογράφο και ανέφερε: «Ο παλμός και η ελπίδα είναι στον αγώνα».

Στο πρακτικό κομμάτι, οι κάλπες του Πανεπιστημίου άνοιξαν στις 8.00 το πρωί και έκλεισαν στις 8.00 το βράδυ. Στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών υποψήφιες παρατάξεις ήταν η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ και η ΠΚΣ, ενώ σύμφωνα με τις λίστες, δικαίωμα ψήφου είχαν 900 φοιτητές.
Στο Τμήμα Φιλολογίας, όπως προαναφέραμε, υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο και ήταν αυτό της ΠΑΣΠ, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν 613 φοιτητές.

Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου είχαν στηθεί τρεις κάλπες, μία σε κάθε Σχολή. Ειδικότερα, η πρώτη στη Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, με τους φοιτητές να έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε ΔΑΠ, ΠΑΣΠ και ΠΚΣ, ενώ οι κάλπες άνοιξαν στις 8.30 το πρωί. Τα ίδια ακριβώς συνέβησαν και στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας.
Τέλος, στο Τμήμα Λογοθεραπείας, που πρέπει να θυμίσουμε ότι μέχρι πρότινος ήταν σε μεταβατικό στάδιο για τη μεταφορά του στην Πάτρα, στήθηκε κάλπη, αλλά η συμμετοχή ήταν πολύ μικρή, αφού αυτή τη στιγμή οι ενεργοί φοιτητές είναι ελάχιστοι (πέρυσι ψήφισαν 26).
  
Σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:
Τμήμα Φιλολογίας: Ψήφισαν 81, νικήτρια η ΠΑΣΠ
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών: Ψήφισαν 127, 4 έδρες η ΠΑΣΠ, 2 έδρες η ΔΑΠ, 1 έδρα η ΠΚΣ
 ΤΕΙ Πελοποννήσου:
Σχολή Διοίκησης Οικονομίας: 6 έδρες η ΠΑΣΠ, 1 έδρα η ΔΑΠ
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: 4 έδρες η ΠΑΣΠ, 2 έδρες η ΠΚΣ, 1 έδρα η ΔΑΠ
Τέλος στο Τμήμα Λογοθεραπείας ψήφισαν 11 και επικράτησε επίσης η ΠΑΣΠ).
Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση

 *** 25 Μάη: Απεργία courier, delivery, εξωτερικών 
ΔΕΝ παραγγέλλουμε, ΔΕΝ καλούμε courier
Η Συνέλευση Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλου, που εκπροσωπεί τους διανομείς/delivery, εξωτερικούς και κούριερ, έχει κηρύξει απεργία για σήμερα Πέμπτη 25 Μαΐου.
Οι εργαζόμενοι πάνω σε μηχανάκια διεκδικούν:
–Εταιρικά μηχανάκια: Μέχρι στιγμής οι εργοδότες είναι απαλλαγμένοι από την υποχρέωση να παρέχουν εταιρικά δίκυκλα στους εργαζομένους. Οι διανομείς χρησιμοποιούν τα δικά τους μηχανάκια και επωμίζονται οι ίδιοι τα έξοδα συντήρησης, ασφάλισης και βενζίνης.
–Μέσα ατομικής προστασίας: Οι περισσότερες εταιρείες δεν παρέχουν πλήρη εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Οι διανομείς διεκδικούν κράνος, φουλάρι λαιμού, μπουφάν-γάντια-παντελόνι-μπότες μηχανής, εξωσκελετό, αδιάβροχο/αντιανεμικό και ανακλαστήρες.
–Ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά: Παρά την επικινδυνότητά του, το επάγγελμα των διανομέων δεν είναι ακόμα ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι διανομείς εργάζονται κανονικά, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
–Ενιαία ειδικότητα με τον τίτλο «Οδηγός δικύκλου-Μεταφορέας» και συλλογική σύμβαση εργασίας.
  ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

***  Ολοκληρώνεται η αρχιτεκτονική μελέτη για την Πάνω Πλατεία της Μεσσήνης και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Στο περιθώριο των ανακοινώσεων για τις εκδηλώσεις της «Πράσινης Εβδομάδας», ο Γιώργος Τσώνης έκανε γνωστό ότι χθες, λίγο αργότερα από τη συνάντηση με τα ΜΜΕ, θα είχε στα χέρια του την ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης για τη μεγάλη (πάνω) πλατεία του Δήμου Μεσσήνης.
Σημείωσε, δε, ότι το μόνο που δε θα πειραχτεί θα είναι οι πλάκες που πρόσφατα είχαν αλλάξει, και ότι από την Εθνική Τράπεζα και πάνω θα υπάρχει «ριζική αναμόρφωση». Μεγάλες παρεμβάσεις θα γίνουν και στο φωτισμό, αλλά και στο Πάρκο. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι αν η αρχιτεκτονική μελέτη δεν έχει παρατηρήσεις από πλευρά της Δημοτικής Αρχής, θα πάει το συντομότερο προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος θα δοθεί το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης στην κάτω πλατεία.   Του Κώστα Γαζούλη

***  Λαογραφικό διήμερο αφιερωμένο στο μανιάτικο μοιρολόι 
Λαογραφικό διήμερο αφιερωμένο στο μανιάτικο μοιρολόι
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.
Στόχος είναι, όπως αναφέρεται σχετικά, «να ανανεώσουμε το λαογραφικό ενδιαφέρον στην περιοχή, πατρίδα του Νικολάου Πολίτη-πατέρα της Λαογραφίας. Θεωρούμε τα μανιάτικα μοιρολόγια ανεκτίμητους θησαυρούς του ποιητικού λόγου, διότι δεν αφορούν μόνο στο θάνατο συγκεκριμένων προσώπων ή συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά αναδεικνύουν τον τρόπο ζωής και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που τα δημιούργησαν».
Στην εκδήλωση θα παρουσιάσουν εισηγήσεις ο κ. Αριστείδης Δουλαβέρας, τ. αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η κα Σοφία Καπετανάκη, επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Σωκράτης Κουγέας, φιλόλογος-συγγραφέας και ο κ. Δημήτρης Γιαννημάρας, εκπαιδευτικός-συγγραφέας και τ. δήμαρχος δυτικής Μάνης.
Μοιρολόγια θα διαβάσει η συγγραφέας Γαρυφαλλιά Κατσαμπάνη– Τσαγκάρη, ενώ θα συμμετάσχουν μοιρολογίστρες από τη Δυτική Μάνη. Το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας με την καθηγήτρια παραδοσιακής μουσικής Ψαραδέλλη Γεωργία και ο κ. Κάτσος Παναγιώτης στη φλογέρα και το κλαρίνο θα πλαισιώσουν μουσικά την εκδήλωση.

 ***  Η Χαρά Παπαδοπούλου πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών Κυπαρισσίας 
Η Χαρά Παπαδοπούλου εξελέγη πρόεδρος στο Σύλλογο Γυναικών Κυπαρισσίας «ΓΑΙΑ», μετά τη συγκρότηση του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα προχθές το απόγευμα.
Η νέα πρόεδρος έχει διατελέσει, από τα προηγούμενα χρόνια, δραστήριο μέλος στο Σύλλογο, ενώ έχει θητεύσει ξανά και με επιτυχία στο αξίωμα της προέδρου!
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: πρόεδρος Χαρά Παπαδοπούλου, αντιπρόεδρος Μαρία Χανιώτη, γραμματέας Ελένη Καραγιώργου, β’ γραμματέας Μαριάννα Καλογιάννη, ταμίας Αθανασία Καραΐσκου, β’ ταμίας Μάρθα Σκοτάδη, έφορος Γεωργία Λυρή.
Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ήδη συζητούν για δράσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιήσουν και πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν, με πρώτη «εμφάνιση» και παρουσία στην 4η Λευκή Νύχτα Κυπαρισσίας το Σάββατο 3 Ιουνίου, στηρίζοντας και ενισχύοντας τη διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας.
  Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  270,6 εκατομμύρια ευρώ το… πανωπροίκι για το δρόμο του «Μορέα» 
Σύμφωνα με τον Γ.Γ. Υποδομών Γ. Δέδε
 Στα 6,98 δισ. ευρώ ανήλθε η τελική δαπάνη των πέντε αυτοκινητόδρομων (Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ιόνια Οδός, Ε65 και Μορέας), όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Δέδες, στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών που διεξάγεται στο αμφιθέατρο του υπουργείου.
Σύμφωνα με τον κ. Δέδε, η δαπάνη κατασκευής κατά την προσφορά των πέντε αυτοκινητόδρομων έφτασε τα 4,97 δισ. ευρώ και το τελικό κατασκευαστικό κόστος τα 6,27 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ επικαλούμενο τα όσα ανέφερε ο γενικός γραμματέας, οι εθνικοί πόροι που απαιτήθηκαν συμπληρωματικά για την ολοκλήρωση των έργων, εξαιτίας των καθυστερήσεων στα αρχικά χρονοδιαγράμματα, προσέγγισαν το 1,27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 579 εκατ. για την Ολυμπία Οδό, 24,4 εκατ. για τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, 243,3 εκατ. για τη Νέα Οδό, 55,4 εκατ. για τον Ε65 και 270,6 εκατ. για τον Μορέα.
«Συντελέστηκαν πολλά μικρά θαύματα με τη συμβολή του υπουργείου Υποδομών, ώστε να επιτευχθεί έγκαιρα ο εθνικός στόχος της παράδοσης των οδικών αξόνων, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κίνδυνο επιστροφής κοινοτικών κονδυλίων, ωστόσο το ελληνικό Δημόσιο πέτυχε την εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην επανεκκίνηση των έργων», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Υποδομών, σημειώνοντας ότι ενώ οι απαιτήσεις των παραχωρησιούχων και των κατασκευαστών ανέρχονταν στο 1,6 δισ. ευρώ, η τελική συμφωνία έκλεισε στα 676 εκατ.
Τέλος, ο κ. Δέδες αναγνώρισε την ανάγκη μόχλευσης πόρων από την ιδιωτική οικονομία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα γενιά έργων.

***  Σε εξέλιξη οι έρευνες της Ασφάλειας για τη ληστεία στο βενζινάδικο και τα 2 ΑΤΜ 
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, καθώς ύστερα από μεγάλη περίοδο πλήρους απραξίας σε υποθέσεις ληστείας και σημαντικών κλοπών, τώρα έχει να εξιχνιάσει τρία σοβαρά περιστατικά, που συνέβησαν σε διάστημα λίγων ημερών.
Το πρώτο χτύπημα ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα σε βενζινάδικο στη Νέα Είσοδο, λίγα μέτρα από το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, όπου τα μεσάνυχτα δύο άτομα λήστεψαν με καραμπίνα τον υπάλληλο του πρατηρίου, φεύγοντας με 700 ευρώ. Η εξέταση των στοιχείων που έχουν βρεθεί και το οπτικό υλικό από τις κάμερες αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την ανακάλυψη των δραστών.
Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με την απόπειρα διάρρηξης του ΑΤΜ στον Άγιο Ανδρέα, απ’ όπου και έχουν συλλεχθεί διάφορα στοιχεία που αξιολογούνται. Οι δράστες είχαν επιχειρήσει να κόψουν το μηχάνημα με οξυγόνο, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Αυτό, όμως, που δεν κατάφεραν στον Άγιο Ανδρέα (μιας και δεν αποκλείεται να πρόκειται για τους ίδιους δράστες), το κατάφεραν στο Κοπανάκι προχθές, οπότε με αέριο ανατίναξαν το ΑΤΜ, ισοπεδώνοντας ολόκληρο κατάστημα και καταφέρνοντας να αρπάξουν 40.000 ευρώ.
Από τη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεία, τα οποία αξιολογούν για να ανακαλύψουν την ταυτότητα των δραστών.  Β.Β.

*** Εξόρμηση στην κεντρική Μεσσηνία με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας 
Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας την ερχόμενη Κυριακή, 28 Μαΐου, θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στην κεντρική Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην περιοχή του χωριού Αριστομένη του Δήμου Μεσσήνης. Η πεζοπορία θα ξεκινήσει κοντά από το Αριστομένη, σε μονοπάτι δίπλα σε ποτάμι και θα συνεχιστεί σε δάσος μέχρι το χωριό Μάκραινα, όπου και ο τερματισμός.
Η αναχώρηση θα γίνει στις 8.00 το πρωί της Κυριακής από τα γραφεία του Ορειβατικού στο Ανατολικό Κέντρο.
Ώρες πορείας: 5.      Βαθμός δυσκολίας 1
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου (κάθε βράδυ μετά τις 9.00, τηλ. 27210 97733) και στο τηλ. 6942553154.

*** Η πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο είναι γεγονός
Κατά την πρωινή περιπολία των εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Μαΐου εντοπίστηκε η πρώτη φωλιά Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό κόλπο και συγκεκριμένα μπροστά από την τοποθεσία Βουνάκι.
Εδώ και 2 εβδομάδες, δεκάδες εθελοντές, έλληνες και ξένοι, έχουν καταφθάσει στις κυριότερες παραλίες ωοτοκίας για να προστατέψουν τις θαλάσσιες χελώνες μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων πεδίου του Συλλόγου. Στον Κυπαρισσιακό κόλπο, εκεί όπου βρίσκεται ένα από τα πιο εκτεταμένα αμμοθινικά οικοσυστήματα στην Ελλάδα, φιλοξενούνται κάθε χρόνο πάνω από 100 εθελοντές.
Με αφορμή τον εντοπισμό της πρώτης φωλιάς αλλά και από την καθημερινή επαφή με δεκάδες παιδιά που παίρνουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΡΧΕΛΩΝ στον Περιβαλλοντικό Σταθμό του Αγιαννάκη αναρωτηθήκαμε: είναι απλά «κάποια δέντρα» αυτά τα πεύκα που αποτελούν το μοναδικής ομορφιάς δάσος της Ελαίας; Είναι κάποια ακανθώδη και άχρηστα φυτά αυτά που φύονται στο πίσω μέρος της παραλίας και δημιουργούν τις αμμοθίνες; Ο Κυπαρισσιακός κόλπος είναι απλά μία παραλία που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ένα μήνα κάθε χρόνο;
Μήπως τελικά αυτό το «κάποιο» δάσος είναι αυτό που όχι μόνο παράγει το απαραίτητο για την ζωή οξυγόνο, αλλά απορροφά και διάφορους αέριους ρυπαντές, επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής που ζούμε και αμβλύνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα; Μήπως αυτό το δάσος είναι που μειώνει την ορμή και ένταση των ανέμων και που συγκρατεί την χέρσο από την διάβρωση όταν έχουμε βροχοπτώσεις; Μήπως αυτά τα φυτά στις αμμοθίνες προστατεύουν τις παραλίες μας από την διάβρωση και παράλληλα δρουν σαν μαξιλαράκι προστασίας για το δάσος το οποίο δεν έχει ανοχή στο θαλασσινό νερό; Έχετε βρεθεί σε αυτά τα οικοσυστήματα τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κατά τις απογευματινές ώρες; Μήπως έχετε κατακλυστεί από ένα μεθυστικό άρωμα που αναδύεται από την γη; Είναι το κρινάκι της θάλασσας, με επιστημονική ονομασία Pancratium maritimum, που αποτελεί ένα από τα είδη χλωρίδας των αμμοθινών το οποίο απειλείται από την μεγάλη και άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Το φυτό αυτό στην αρχαιότητα θεωρείτο ιερό και απεικονίζεται σε παλιές τοιχογραφίες των ανακτόρων της Κνωσσού. Μήπως από την άλλη, αυτή η παραλία προσφέρει τον αναγκαίο χώρο για την βασική διαδικασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta και αποτελεί το «μαιευτήριο» χιλιάδων νεοσσών κάθε χρόνο;
Για την προστασία της περιοχής ας περιορίσουμε την χρήση των οχημάτων μας στους δρόμους και όχι στις παραλίες, ας μην πετάμε τα απορρίμματά μας έξω από τους ειδικούς κάδους, ας μην ανάβουμε φωτιές μέσα στο δάσος και στην παραλία. Επίσης σημαντικό είναι να μην αφήνουμε τα έπιπλα θαλάσσης μας και άλλα σταθερά αντικείμενα όταν απομακρυνόμαστε από την παραλία την νύχτα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα περιορίζεται περαιτέρω ο διαθέσιμος χώρος για την ωοτοκία του προστατευόμενου είδους Caretta caretta.
Με αφορμή την έναρξη της ωοτοκίας, ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ εύχεται σε όλους “Καλό καλοκαίρι” και ελπίζουμε να σας συναντήσουμε στις ενημερωτικές μας δράσεις ή στην παραλία επί το έργον!
Πληροφορίες: Πολύμνια Νεστορίδου, Υπεύθυνη Προγράμματος Πελοποννήσου – τηλ.: 6951009785
http://www.archelon.gr/contents/ourdeltia.php?row=row10&nid=911 

***  «Πόλεμος» ΤΡΑΜΠ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ! Στη μέση η ΡΩΣΙΑ...

~   Πλήρως αντίθετες απόψεις έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ντόναλντ Τράμπ σε ότι αφορά το θέμα της Ρωσίας.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση του με τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε ότι «συζητήσαμε για την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια, το κλίμα και τις εμπορικές σχέσεις. Συμφωνήσαμε σε πολλούς τομείς, πρωτίστως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας».
Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, οι διαφορές βγήκαν στην επιφάνεια αναφορικά με τη Ρωσία: «Ορισμένα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά όπως το κλίμα και το εμπόριο. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι μπορούμε να πούμε σήμερα ότι εγώ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουμε κοινή θέση για τη Ρωσία, αν και σε ότι αφορά τη διαμάχη στην Ουκρανία φαίνεται ότι συμφωνούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Τούσκ.

*** ΣΟΚ! Παίρνουν το ΝΕΡΟ! Τα έδωσαν ΟΛΑ...

~ Όσοι νομίζουν πως η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από τις Παγκόσμιες εξελίξεις βρίσκονται σε πλάνη.
Στο συγκεκριμένο άρθρο θα μιλήσουμε για το νερό.
Ο Ο.Η.Ε. και η Ατζέντα 2030 έχουν υπαγορεύσει, μεταξύ των άλλων, στην ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει την «βιώσιμη άντληση και προμήθεια γλυκού νερού».
Βιώσιμη διαχείριση του ύδατος σημαίνει πως απαγορεύεται να έχεις γεώτρηση και να αποθηκεύεις βρόχινο νερό. Το νερό ανήκει στο Κράτος!
«Το νερό όταν μιλάμε γι’ αυτό, είτε μέσα από τα αστικά ποτάμια, που είναι το θέμα της ημερίδας, πολύ σημαντικό, είτε μιλάμε για την άρδευση στη γεωργία, ή για πόσιμο νερό, ή για τη ρύπανση, είναι ένα ενιαίο μέσο, και ενιαίο αγαθό, το οποίο θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε συντονισμένα».
Αυτά υπογράμμισε σε δηλώσεις του ο Ιάκωβος Γκανούλης, ειδικός γραμματέας Υδάτων στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος το Σάββατο απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα με τίτλο «Ποταμοί της Πόλης, Ζωής Ευεργέτες: Σύγχρονες Πρακτικές Διαχείρισης», που πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.
Όπως εξήγησε στη συνέχεια ο κος Γκανούλης δεν μπορεί ένας δήμος να αποφασίζει για ένα αστικό ποτάμι, για το νερό που κυλάει μέσα από την πόλη του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ένα διαχειριστικό σχέδιο, που έχει κάνει η Πολιτεία, η Περιφέρεια ή κάποιος οργανισμός.
Αυτό σημαίνει πως το κράτος γίνεται πατερούλης και ελέγχει τα πάντα ακόμα και το πλέον δημόσιο αγαθό, το νερό.
Φυσικά αυτό σημαίνει πως το νερό αποκτά εμπορική διάσταση που σημαίνει πως ιδιωτικοποιείται ανά πάσα ώρα και στιγμή.

***  ΣΟΚ! ΔΙΝΟΥΝ 178 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ...ΤΑΞΙΔΙΑ...

~  Σκάνδαλο μεγατόνων αποκάλυψε το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Όπως αποκάλυψαν οι Αμερικανοί, ο Π.Ο.Υ. δαπανά ετησίως περίπου 178 εκατομμύρια ευρώ για... ταξίδια των στελεχών του, οι οποίοι ταξιδεύουν στις ακριβότερες θέσεις και στα καλύτερα ξενοδοχεία.
Όμως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το ποσό δεν είναι τόσο φοβερό. Κο όμως, είναι εάν σκεφτεί κανείς ότι τα ποσά που δαπανιούνται για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών δεν είναι είναι ούτε τα μισά.

Για παράδειγμα, το 2016 ο Π.Ο.Υ. δαπάνησε για την καταπολέμηση της ελονοσίας  53 εκατομμύρια ευρώ, 52 εκατομμύρια δόθηκαν για την πρόληψη της ελονοσίας και περίπου 63 εκατομμύρια ευρώ για την καταπολέμηση του AIDS. Για τις τρεις αυτές ασθένειες δόθηκαν λίγοτερα απ’ όσα δίνονται για... ταξίδια του Οργανισμού.
Μάλιστα σε απάντησή του ο Οργανισμός είπε ότι η περσινή δαπάνη για τα ταξίδια μειώθηκε κατά 14% ενώ εάν συγκριθούν τα ποσά αυτά με τα ποσά που δαπανούν άλλες εταιρίες καταλαβαίνουμε τι μεγάλο πάρτυ γίνεται. Ενδεικτικά οι Γιατροί χωρίς Σύνορα με 37.000 ανθρώπους (η Π.Ο.Υ. έχει μόλις 7.000) δαπανούν 38 εκατομμύρια ετησίως για ταξίδια...

***  ΣΗΜΕΡΑ τα ΜΕΓΑΛΑ!  Έβγαλε τα 'Γάντια' ο Κ.Βελόπουλος κι ετοιμάζεται να χτυπήσει το Σύστημα...

~  Για όλους και για όλα θα μιλήσει ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, “Kontra news”, στο κανάλι Kontra, την Πέμπτη 25/05.
O πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ θα σχολιάσει την τρέχουσα οικονομική και πολιτική επικαιρότητα και θα πει αλήθειες που ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει.
Όπως είναι φυσικό, από τη συζήτηση δε θα λείψουν τα εθνικά θέματα.
Συντονίστε τους δέκτες σας στο κανάλι Kontra, την Πέμπτη 25 Μαΐου στις 8 το βράδυ.

*** Στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ο Τσίπρας! Τετ-α-τετ με ΤΡΑΜΠ;..

~  Στις Βρυξέλλες βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να συμμετέχει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από του υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες η Ελλάδα θα συμμετέχει στην Σύνοδο θεωρώντας ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ είναι να συνδέει – σε ισότιμη βάση – τις δυο πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύει τη συλλογική ασφάλεια, συνεισφέροντας στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Όπως έχει σημειωθεί στο παρελθόν από πολλούς παράγοντες στην Αθήνα, η Ελλάδα, συνιστά πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την ευρύτερη παρευξείνια γειτονιά. Έτσι στην ελληνική αποστολή συμμερίζονται την ανάγκη δικαιότερου επιμερισμού των αμυντικών βαρών.
Επιπλέον από την ελληνική πλευρά αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας, η οποία θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο εξασφάλισης της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και δεν θα πρέπει να λάβει χαρακτήρα αντι-ισλαμικό ή να αποτελέσει δράση κατά οιουδήποτε μουσουλμανικού πληθυσμού ή χώρας.
Προωθείται, δε, η ενίσχυση του Μεσογειακού Διαλόγου με στόχο την ενδυνάμωση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση μόνο με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα, ενώ θα πραγματοποιήσει και κάποιες ολιγόλεπτες επαφές και με άλλους ηγέτες.
 Σημειώνουμε ότι δεν θα υπάρξει διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά γνωριμία στο πλαίσιο της Συνόδου.  mignatiou.com

*** ΝΕΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΣΑΒΒΙΔΗ! Σύγκρουση ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ...

~  Η διήμερη επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα έγινε στον απόηχο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και τον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, αλλά έδωσε και ειδήσεις.
Καταρχήν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την τύχη του MEGA, του ΔΟΛ και του ΠΗΓΑΣΟΥ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε τις προθέσεις του και έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις.
«Επιχειρείται, σε κοινή θέα, μια ωμή παρέμβαση στο χώρο των Μ.Μ.Ε. Με τα λεφτά της νέας διαπλοκής και με τα υλικά της παλιάς. Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, με αφετηρία μια προκλητική φωτογραφική τροπολογία για χάρισμα προστίμου πολλών εκατομμυρίων, είναι πρωτοφανή και συνιστούν τεράστιο σκάνδαλο» δήλωσε σε σκληρό ύφος και δεν δίστασε να αναφερθεί στη στάση που θα κρατήσει ως κυβέρνηση μετά τις εκλογές:
«Ο κ. Τσίπρας χτίζει μεθοδικά τη δική του διαπλοκή. Τον προειδοποιούμε, όμως. Αυτός και οι νέοι συνοδοιπόροι του θα μας βρουν απέναντι. Αυτοί χαρίζουν πρόστιμα. Εμείς δεν θα τους χαριστούμε».
Απευθυνόμενος προς τους βιομηχάνους της Βόρειας Ελλάδας διαχώρισε την υγιή ελληνική επιχειρηματικότητα από τη διαπλοκή: «εμείς οραματιζόμαστε μια χώρα στην οποία κανείς επιχειρηματίας δεν θα χρειάζεται να αποκτήσει πρόσβαση σε Μ.Μ.Ε. για να προστατέψει τα συμφέροντά του. Τα συμφέροντα της χώρας δεν είναι ταυτισμένα με τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ».
Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει στο αίτημα για εκλογές: «η απομάκρυνσή τους από την εξουσία είναι αναγκαία πολιτική προϋπόθεση για να κάνει η χώρα μας το μεγάλο άλμα στο μέλλον».
Παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στους δανειστές, για τους οποίους αφήνει συνεχώς αιχμές για τις επιλογές τους: «δεν επιτρέπεται σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους, η μειωμένη αξιοπιστία της σημερινής Κυβέρνησης να αποτελεί άλλοθι για να μην τηρούν τις δικές τους δεσμεύσεις» είπε για το ζήτημα του χρέους.
Ο ίδιος που θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του προς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλώνει ότι θα ζητήσει από τους εταίρους μας μείωση του φορολογικού βάρους και δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. «Έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να μειώσουμε τα πλεονάσματά μας από το 3,5%, που είναι σήμερα, στο 2%», λέει ενώ χαρακτηρίζει τη λύση για το χρέος και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης «αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα, αλλά όχι ικανή συνθήκη εξόδου της χώρας από την κρίση».  newpost.gr

***  ΕΤΡΕΧΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ!  Υποδέχτηκαν με... ΝΤΟΜΑΤΕΣ οι αγρότες τον Τσιρώνη... (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια και η θερμή «υποδοχή» του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Τσιρώνη, στο Τυμπάκι από τους αγρότες της περιοχής.
Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11.30 το πρωί όταν δεκάδες αγρότες περίμεναν με τα οχήματά τους την έλευση του υπουργού στο κέντρο του Τυμπακίου στη Μεσαρά.
Εκεί ήταν παρατεταγμένη και διμοιρία των ΜΑΤ προκειμένου ν’ αποφευχθούν τα επεισόδια.
Βίντεο  : ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ , Με ντομάτες εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτηση τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Τσιρώνη οι αγρότες του Τυμπακίου. Δείτε φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://bit.ly/2qmUNU1 : https://youtu.be/jpLjaQEGqUA .-
~ Όταν ο κ. Τσιρώνης έφτασε στο Τυμπάκι και επιχείρησε να μπει – χωρίς να τον δουν οι αγρότες – στη ΒΙΑΝΑΜΕ τότε άρχισαν τα γιουχαΐσματα με τους αγρότες να πετούν τις τομάτες που είχαν μαζί τους.
 Μάλιστα οι αγρότες ζητούν συνάντηση μαζί του με τον ίδιο να λέει πως σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τους παραγωγούς των βιολογικών προϊόντων κι όχι όλων των αγροτών.
 Μετά τις… αντιδράσεις είδε τους αγρότες ο υπουργός
Μετά από τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης τελικά δέχθηκε αντιπροσωπεία στο χώρο της ΒΙΑΝΑΜΕ.

Όπως αναφέρει το e-mesara, από πλευράς Δήμου είναι στη σύσκεψη ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Νικολακάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μαυράκης, ο Αντιδήμαρχος της Δ. Ε. Τυμπακίου κ. Χαράλαμπος Κουτεντάκης, ενώ από πλευράς φορέων ο πρόεδρος του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου και πρόεδρος του ΤΟΕΒ Α΄  Ζώνης Μεσαράς κ. Βαγγέλης Τσιμπραγάκης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου Δήμου Φαιστού κ. Γιώργος Ντισπυράκης και άλλα αγροτοσυνδικαλιστικά στελέχη.
Ο κ. Τσιμπραγάκης παρέδωσε στον κ. Τσιρώνη υπόμνημα με τα προβλήματα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο τέλος νερού, για το οποίο είναι υπεύθυνος ο κ. Τσιρώνης.
Ο κ. Ντισπυράκης έθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με τα απούλητα προϊόντα, τα προβλήματα των μεταφορών, την ανασφάλεια των αγροτών, θέματα ΕΛΓΑ, ασφαλιστικό, φορολογικό κ.α.  cretapost.gr

*** Τι μας περιμένει!  ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ «εκπαιδεύονται» στο Κουρδιστάν… (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Έλληνες αναρχικοί πολεμούν τζιχαντιστές στο δυτικό Κουρδιστάν, στην «αναρχική γη» της Ροζάβα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», πρόκειται για μία περιοχή που βρίσκεται στη βόρεια Συρία και αυτονομήθηκε χάρη στη συνεχιζόμενη κουρδική εξέγερση. Εκεί αναρχικοί από διάφορες χώρες του κόσμου καταφτάνουν για να πολεμήσουν τον ISIS και να εκπαιδευτούν δίπλα σε έμπειρους αντάρτες. Κατά καιρούς στις ελληνικές Αρχές έφταναν πληροφορίες ότι έχουν μεταβεί στη Ροζάβα Έλληνες αναρχικοί αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται τόσο έντονη δραστηριότητα Ελλήνων, που εκφράζεται κυρίως από μία ομάδα, τον Επαναστατικό Σύνδεσμο Διεθνιστικής Αλληλεγγύης (RUIS), που ιδρύθηκε από Έλληνες αναρχικούς.    
    Ο «ΕΤ» φέρνει στο φως φωτογραφίες μαχητών που κρατούν πολεμικά όπλα και φορούν στολές παραλλαγής και κουκούλες, έχοντας φόντο τοίχο που γράφει στα ελληνικά: «Από τη Ροζάβα μέχρι την Αθήνα, τα απελευθερωμένα εδάφη του αγώνα θα ματώσετε για να τα πάρετε. Αλληλεγγύη στις καταλήψεις».

Σε άλλη φωτογραφία, που επίσης τραβήχτηκε στο δυτικό Κουρδιστάν, ανάμεσα σε μαχητές με καλάσνικοφ και ρουκετοβόλα, υπάρχει πανό που γράφει στα ελληνικά: «Ούτε βήμα πίσω».
Οι μετακινήσεις Ελλήνων στη Ροζάβα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας. Και αυτό διότι σε κείμενα αναρχικών που πολεμούν εκεί διατυπώνεται η άποψη ότι οι πολεμιστές θα εκπαιδευτούν στον ανταρτοπόλεμο και στη συνέχεια θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στις πατρίδες τους.
Οι Έλληνες που φτάνουν στη Ροζάβα, όπως και οι αναρχικοί από άλλες χώρες του κόσμου, «βαφτίζονται» με κουρδικό όνομα, προκειμένου –όπως λένε- να εκφράσουν τη διεθνιστική τοποθέτησή τους.
Αρμόδια πηγή που ρωτήθηκε από τον «ΕΤ» για το θέμα της παρουσίας Ελλήνων στη Ροζάβα ανέφερε ότι «το παρακολουθούμε με ψυχραιμία. Γνωρίζουμε το φαινόμενο και προσπαθούμε να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα γι’ αυτό». Σημειώνεται, πάντως, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αναρχικοί μεταναστεύουν για να μυηθούν στον πόλεμο.
Βίντεο : Greek Anarchist in Rojava , https://youtu.be/ogW9qynaV5g .-
Ελεύθερος Τύπος   iefimerida.gr

*** ΒOΜΒΑ! Αυτό θέλει ο Σόιμπλε στην ΕΛΛΑΔΑ! ΔΕΙΤΕ ποια κυβέρνηση θέλει

~  Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας φαίνεται πως επιδιώκει για την Ελλάδα ο Βόλφανγκ Σόιμπλε.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών κατάφερε να «πείσει» ακόμα και την Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία εμφανίστηκε στο πλευρό της Ελλάδας στην πρόσφατη συνάντηση της με τον Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Ωστόσο, λύγισε μπροστά στον «αιμοσταγή» υπουργό.
Ο Σόιμπλε ξέρει να χειρίζεται σαν μαριονέτα την Ευρώπη, και ειδικά τη χώρα μας. Οι πολιτικοί μας, αν εξαιρεθούν οι αριστερές δυνάμεις, έχουν γίνει φανατικοί μνημονιακοί, ακόμα και όσοι το πολεμούσαν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Ποτάμι.
Στο βάθος του μυαλού του επιθυμεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και θα οδηγήσει τα πράγματα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του. Άλλωστε, όλοι πλέον είναι ίδιοι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο…

*** ΕΣΚΑΣΕ ΤΩΡΑ! Δημοψήφισμα για την επανένωση της Κύπρου

~  Ένα δημοψήφισμα για την επανένωση της Κύπρου θα μπορούσε να είναι δυνατό, εάν βρεθούν λύσεις για την ασφάλεια και τις εδαφικές ανησυχίες στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης.
Μιλώντας στο Sputnik, ο κος Αναστασιάδης επεσήμανε την ανάγκη να γίνει «μια πρόοδος στη Γενεύη»: «Αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις και αν καταφέρουμε να βρούμε μια λύση όσον αφορά τις εδαφικές προσαρμογές, τότε θα είμαστε ελεύθεροι να συζητήσουμε τα υπόλοιπα ανεπίλυτα ζητήματα στα τέσσερα θέματα που ανέφερα προηγουμένως.  Τότε, γιατί να μην διεξαχθεί νέο δημοψήφισμα για την επανένωση», τόνισε ο πρόεδρος της Κύπρου, όταν ρωτήθηκε εάν είναι εφικτό άλλο ένα δημοψήφισμα.
«Δεν ξέρω αν τα μόνιμα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες της Γενεύης για την επίλυση κρίσεων στην Κύπρο, γιατί είναι κυπριακή πρωτοβουλία. Αλλά, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μετά την εξεύρεση λύσης για την ασφάλεια. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα μπορούσε να γίνει ο μόνος εγγυητής» πρόσθεσε ο κος Αναστασιάδης.

*** Είδηση που ΚΑΙΕΙ για την Ελλάδα! Τι εξετάζει το ΔΝΤ...

~  Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα αφήνει ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζερι Ραίς σχετικά με την συμμετοχή του ταμείου στο Ελληνικό πρόγραμμα και για το ζήτημα του χρέους
Ο εκπρόσωπος του ταμείου Τζέρι Ραίς ρωτήθηκε για την στάση που κράτησε στο πρόσφατο Eurogroup ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν, ο οποίος εμφανίστηκε θετικός στο να τεθεί  προς συζήτηση στη Διοίκηση του ΔΝΤ η πρόταση να εγκριθεί από το Ταμείο ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα και το δάνειο να δοθεί σε δεύτερο χρόνο όταν ξεκαθαρίσουν οι όροι ελάφρυνσης του χρέους.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ τόνισε κατηγορηματικά πως η θέση του Ταμείου παραμένει όπως έχει τονιστεί εδώ πολύ καιρό, ήτοι πως για την Ελλάδα απαιτείται ένα ισχυρό πακέτο μεταρρυθμίσεων, το οποίο όπως υπογράμμισε πλέον υπάρχει, αλλά απαιτείται και βιωσιμότητα του χρέους. «Αυτή η θέση δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο Ράις.
Ο ίδιος είπε πως τη Δεύτερα (σ.σ. στο Eurogroup) οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο χρέος και στα επίπεδα που θα πρέπει να κινηθεί η ελάφρυνση του, όπως και στις εκτιμήσεις για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και τα μεσοπρόθεσμα πλεονάσματα, στοιχεία που συνδέονται απευθείας με τη βιωσιμότητα του χρέους.
«Οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και στις 15 Ιουνίου. Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το σημείο. Εξετάζουμε όλες τις επιλογές στην βάση των πρακτικών μας και τον κανόνων μας. Ο στόχος μας είναι να υπηρετήσουμε τις χώρες μέλη μας με το καλύτερο τρόπο που μπορούμε», είπε ο Ράις.
"Θέλουμε και τα δύο και μεταρρυθμίσεις και διαβεβαιώσεις για το χρέος"
Ερωτηθείς για το εάν πρακτικά μπορεί να εγκριθεί το πρόγραμμα χωρίς να υπάρξει εκταμίευση δόσης ο Ράις απάντησε ως εξής: «Έχουν υπάρξει περιπτώσεις στο παρελθόν που δόθηκε «καταρχήν έγκριση σε πρόγραμμα» (programmes in principle)», ανέφερε, ωστόσο συμπλήρωσε πως η θέση του ΔΝΤ είναι συνεπής για αυτό που θέλει, ήτοι να υπάρξουν και μεταρρυθμίσεις και ελάφρυνση χρέους.
Ο κ. Ράις διευκρίνισε ότι το ΔΝΤ "αποδέχεται την υπόσχεση του Μαΐου του 2016, άρα η ελάφρυνση του χρέους δεν χρειάζεται να εγκριθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί σε κάθε της λεπτομέρεια πριν τη λήξη του προγράμματος του 2018, αλλά χρειαζόμαστε τις λεπτομέρειες αυτές που θα παράσχουν τις διαβεβαιώσεις ότι το χρέος θα είναι βιώσιμο" και πρόσθεσε: "Πριν κάνουμε πρόταση στο Εκτελεστικό μας Συμβούλιο θέλουμε και τα δύο και μεταρρυθμίσεις και διαβεβαιώσεις για το χρέος".
Δεν κάνουμε  πολιτικές χάρες στη Γερμανία
Ερωτηθείς εάν μεταθέτοντας την απόφαση για το χρέος το ΔΝΤ κάνει πολιτική χάρη στους Γερμανούς ο Ράις απάντησε αρνητικά. «Δεν συμφωνώ με το χαρακτηρισμό. Είμαστε αντικειμενικοί και προσπαθούμε να είμαι δίκαιοι απέναντι σε όλες τις πλευρές. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι στο κράτος μέλος», ανέφερε.
Ο Ράις είπε πως οι διαφορές γεφυρώνονται και πως όλοι είναι αισιόδοξοι πως θα επιτευχθεί μια συμφωνία. «Βάζουμε τα δυνατά μας να φθάσουμε σε μια επωφελή για την Ελλάδα λύση», είπε και σημείωσε πως απαιτείται μεγαλύτερος ρεαλισμός για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και τα πλεονάσματα και μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. «Οι προβλέψεις για το χρέος πρέπει να είναι ρεαλιστικές», τόνισε.
Σε σχέση με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του ESM για τα πλεονάσματα και την ανάπτυξη έως το 2060 και τις αντίστοιχες συντηρητικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ επανέλαβε ότι κατά την άποψη του ΔΝΤ δεν είναι βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5% πέραν του 2022. «Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα σήμαινε μεγάλη λιτότητα για τους Έλληνες», είπε.
Ο κ. Ράις εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι διαφορές ανάμεσα στους δανειστές για το πρόγραμμα της Ελλάδας έχουν αμβλυνθεί και τόνισε ότι όλοι πλέον είναι πιο αισιόδοξοι ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία στο επόμενο Eurogroup.    thetoc.gr

*** Αθλητική ενημέρωση  :

***  Κώστας Κλάδης: «Είναι τιμή μου να οδηγήσω την ιστορική ομάδα της Σπάρτης» 
Για τη συνεργασία του με την ΠΑΕ Σπάρτης, αλλά και για την προσπάθεια που θα γίνει μέχρι το φινάλε του  πρωταθλήματος της Football League, μας μίλησε ο προπονητής της Κώστας Κλάδης, μετά τον αγώνα με τον Αχαρναϊκό (για την 31η αγωνιστική  του πρωταθλήματος), στον οποίο έκανε το «ντεμπούτο» στον πάγκο της ομάδας της Λακωνίας.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Κλάδη έχουν ως εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Νικόλαρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Σπάρτης, για την τιμή που μου έκαναν και μου εμπιστεύτηκαν τις τύχες της ομάδας για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Έπειτα ο κ. Νικόλαρος και η διοίκηση, μ’ αυτό τον υπέροχο κόσμο της Σπάρτης και όλου του Νομού Λακωνίας, έχουν όλο το χρόνο να φτιάξουν την ομάδα ακόμη καλύτερη, να την πάνε ακόμη ψηλότερα και σε μεγαλύτερες επιτυχίες. Είναι τιμή μου να οδηγήσω τη μεγάλη και ιστορική ομάδα της Σπάρτης να ολοκληρώσει ομαλά το πρωτάθλημα.
Για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Αχαρναϊκό, η ομάδα είχε πολλές ελλείψεις για διάφορους λόγους. Βρέθηκα με τους ποδοσφαιριστές λίγο πριν τον αγώνα, όπου έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες και τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκαν με πάθος και δύναμη, αλλά δυστυχώς το γκολ που δεχθήκαμε στο 92΄ από ατυχία μάς στοίχισε την ήττα. Τους ευχαριστώ που έκαναν κατάθεση ψυχής. Επίσης, ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου το φίλαθλο κόσμο για την πολύ θερμή του συμπαράσταση και τις εκδηλώσεις αγάπης  προς το πρόσωπό μου. Όλα αυτά μου δίνουν δύναμη να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, μαζί με τον υπέροχο κόσμο της ομάδας, ώστε  η ΑΕ Σπάρτη να τελειώσει αξιοπρεπώς το πρωτάθλημα της Foot Ball League. Ακολουθούν τρεις αγώνες με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για την ομάδα και τον υπέροχο κόσμο της Σπάρτης, η οποία έχει ποδοσφαιρική κουλτούρα». 

***Ανακοίνωση της διοίκησης της Καλαμάτας B.C. για την εφετινή σεζόν 
Η διοίκηση της Καλαμάτα B.C. μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος του 1ου ομίλου Νότου της Γ΄ Εθνικής, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στην πορεία της ομάδας (κατέλαβε την τελευταία θέση και υποβιβάστηκε στην Α΄ κατηγορία της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ). Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Κάπου εδώ, μία πολύ δύσκολη χρονιά τελείωσε. Επί της ουσίας, ήταν το πρώτο μεγάλο ταξίδι της Καλαμάτας BC στις εθνικές κατηγορίες, από το οποίο πήραμε πολλά μαθήματα και μεγάλες εμπειρίες, που σίγουρα θα μας κάνουν σοφότερους για τη συνέχεια. Γιατί η ζωή συνεχίζεται κι εμείς δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας, όχι μόνο για να επανέλθει η ομάδα μας στις εθνικές κατηγορίες, αλλά και να κοιτάζει συνέχεια ψηλά. Μόνο με μεγάλα όνειρα, άλλωστε, μπορείς να πετύχεις κάτι και ο σύλλογος αυτός δε «γεννήθηκε» πριν από δύο χρόνια, για να έχει χαμηλά το βλέμμα του.
Την φετινή χρονιά, δυστυχώς, δεν καταφέραμε να χαρούμε. Πολύ περισσότερο, δεν μπόρεσε να χαρεί ο κόσμος που μας ακολούθησε σε όλα τα παιχνίδια, εντός κι εκτός έδρας, συμπαραστεκούμενος συγκλονιστικά στην προσπάθειά μας και δίνοντάς μας μία ευχάριστη νότα. Λυπούμαστε ειλικρινά που δεν μπορέσαμε να του ανταποδώσουμε αυτή τη στήριξη. Και λυπούμαστε ειλικρινά, γιατί δεν ήταν ο μόνος που στενοχωρήθηκε. Άπαντες σε διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και αγωνιστικό δυναμικό, διακατέχονται από τα ίδια συναισθήματα. Κανείς, άλλωστε, δε θέλει να χάνει στον αθλητισμό.
Ξεκινήσαμε τη σεζόν ιδανικά, με ρεκόρ 4-3 και μέσα σε αυτές τις νίκες, το πρώτο «διπλό» της ιστορίας μας στην Πεύκη, αλλά και μία τεράστια νίκη απέναντι σε μία παραδοσιακή δύναμη των εθνικών κατηγοριών, όπως είναι η Ένωση Ιλίου. Σίγουρα δεν κάναμε την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της κατάστασης και η Γ’ Εθνική δεν είναι τοπικό. Αν σε βρει ευάλωτο, θα σε χτυπήσει και θα προσπαθήσει να σε πατήσει κάτω, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό σε αγωνιστικό επίπεδο και όχι μόνο. Κάπως έτσι, η πορεία μας στη συνέχεια ήταν ακριβώς αντίθετη από εκείνο το όμορφο ξεκίνημα, με αποτέλεσμα να υποβιβαστούμε στην Α’ ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Μία σημαντική προσπάθεια, που είχε και τη δυναμική στήριξη του κόσμου, δυστυχώς δεν είχε την κατάληξη που θέλαμε.
Επειδή βιώσαμε για τα καλά αυτό που λένε «μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις», δεν έχουμε να πούμε πολλά εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Το μόνο που υποσχόμαστε, είναι ότι χάρη στην πολύτιμη και μεγάλη συνεισφορά των χορηγών μας, που αγκάλιασαν με τους φιλάθλους μας αυτό το εγχείρημα, θα βρούμε τη δύναμη να σηκωθούμε στα πόδια μας και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας.
Θα θέλαμε άπαντες να γνωρίζουν, ότι η Καλαμάτα BC θα παραμείνει δυνατή, θα διορθώσει τα λάθη της, με στόχο να επανέλθει στις εθνικές κατηγορίες. Ήρθε η ώρα για έργα και πράξεις, για να αρχίσουμε και πάλι να υλοποιούμε τα όνειρά μας. Σας χρειαζόμαστε και πάλι στο πλευρό μας, κάτι που ήδη κάνετε άλλωστε, και δεσμευόμαστε να σας δικαιώσουμε».
Υ.Γ. Ευχαριστούμε τους χορηγούς και τους φιλάθλους της πόλης μας, που μας στήριξαν σε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Όλη η πόλη… μία ομάδα!
Υ.Γ. 2 Στις χαρές και στις λύπες μαζί!»

***   Επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό  Κόντρα στον Αρη στο ΣΕΦ
~ Μετά το φάιναλ φορ της Κωνσταντινούπολης ο Ολυμπιακός καλείτε να συγκεντρωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και αρχικά στην τρίτη αναμέτρηση με τον Αρη, σήμερα Πέμπτη, στο ΣΕΦ (19:00, Cosmotesport4).
Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 2-0 στην σειρά και θέλουν ακόμα μια νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση του στους τελικούς, όπου τους περιμένει ο Παναθηναϊκός.
Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν αντιμετωπίζει κάποιο νέο πρόβλημα τραυματισμού εκτός από τα γνωστά των Λοτζέσκι, Χάκετ.
Για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη κανονικά προπονήθηκε ο Ζάρας ενώ εκτός αναμένεται να μείνει ο Τζάστιν Τζάκσον. Εκτός παραμένει και ο ΜακΓκραθ, μετά το τραυματισμό του στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
Newsroom ΔΟΛ

*** Αθλητικές μεταδόσεις  :
Πέμπτη, 25/05/2017 10:50 COSMOTE Sport 5
GP Μονακό, 1ες ελεύθερες δοκιμές
Formula 1
 11:00 EUROSPORT 2
Ρολάν Γκαρός, Προκριματικά
Τένις
11:00 EUROSPORT
Γαλλία - Βιετνάμ
Παγκόσμιο κύπελλο U-20
 12:00 COSMOTE Sport 6
ATP 250: Λιόν, προημιτελικά
Τένις
14:50 COSMOTE Sport 5
GP Μονακό, 2ες ελεύθερες δοκιμές
Formula 1
 18:30 EUROSPORT
Ρολάν Γκαρός, Προκριματικά
Τένις
19:00 COSMOTE Sport 4
Ολυμπιακός - Άρης 79-65 .- ^
Basket League
 19:00 EUROSPORT
ATP 250: Γενεύη, προημιτελικά
Τένις
20:00 ΕΡΤ2
Ολυμπιακός - Γιουγκ (Προημιτελικός) 8-11 .- ^
Champions Cup Πόλο
20:30 COSMOTE Sport 5
Γαλατάσαραϊ - Αναντολού Εφές
Τούρκικο πρωτάθλημα μπάσκετ
21:00 ΕΡΤ3
Ολλανδία - Ελλάδα
Βόλεϊ
21:00 COSMOTE Sport 7
Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ
21:30 COSMOTE Sport 8
Αρμάνι Μιλάνο - Τρεντίνο
Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ
21:30 COSMOTE Sport 1
Βόλφσμπουργκ - Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ (Playoffs)
Γερμανικό Πρωτάθλημα
21:45 NOVASPORTS 1
Τρουά - Λοριάν
Γαλλικό Πρωτάθλημα

~**ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2017  :
~* Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 01  Μαΐου  2017  :ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ !!... ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  και  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για όλους μας  !!!
~
Στο αγιάζι της  ενημέρωσής μας  :   http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-01-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τρίτη  02 Μαΐου  2017 :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας : http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-02-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Τετάρτη  03 Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας   :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/05/news-03-2017.html  .-
~*   Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  2 .. Τετάρτη 03  Μαΐου  2017  :
~
Στο  αγιάζι της ενημέρωσης : http://snsarfara.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-2.html .-
~*Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Πέμπτη 04  Μαΐου  2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσης   :  http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/05/news-04-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή  05 Μαΐου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας: http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-05-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS  Σάββατο  06  Μαΐου  2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  μας  : http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/news-06-2017.html .-
~*Η  Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS - 2 - Σάββατο 06  Μαΐου 2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας   :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-06-2017.html .-   
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή 07  Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-07-2017.html .-
~* ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 06  και 07  Μαΐου  2017  :Αθλητική επισκόπηση-ανασκόπηση αθλητικών εβδομάδας που πέρασε  : http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/05/06-07-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Δευτέρα 08 Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/05/news-08-2017.html .-
~*  Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη 09 Μαΐου  2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας:  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-09-2017.html   
~* ΥΓΕΙΑ  για ΟΛΟΥΣ  μας ..υγεία από το Α-Ω .  Τρίτη 09  Μαΐου  2017 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/05/blog-post.html .- 
~*  Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας: http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-10-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  Arfara Nwes 2  Τετάρτη 10  Μαΐου  2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/2017/05/arfara-nwes-2-10-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας :  http://snsstamoskal.blogspot.gr/2017/05/news-11-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 12  Μαΐου 2017  : Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-12-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Σάββατο  13  Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσης:  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/news-13-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  Κυριακή 14  Μαΐου  2017  : Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  :  http://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.gr/2017/05/news-14-2017.html .- 
~*ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 13  και 14 Μαΐου 2017  : Αθλητικά επισκόπηση-ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/05/13-14-2017.html .- 
~*Η Εφημερίδα μας  RFARA NEWS Δευτέρα  15  Μαΐου  2017  :
~
Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας  :  http://snsarfara.blogspot.gr/2017/05/rfara-news-15-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Τρίτη  16 Μαΐου 2017  :
 ~
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας  : http://stamos-dynami.blogspot.gr/2017/05/news-16-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Τετάρτη 17  Μαΐου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας   :  http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-17-2017.html .- 
ΤΕΤΑΡΤΗ ~* http://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-17-2017.html .-
ΠΕΜΠΤΗ ~*  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-18-2017.html .-
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Παρασκευή 19  Μάϊου  2017 :
~
Στο αγιάζι της ενημέρωσης : http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/05/news-19-2017.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Σάββατο  20  Μάϊου 2017 :
~
Στο  αγιάζι της ενημέρωσής μας :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/05/news-20-2017.html .-
 Κυριακή 20-05-2017 : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/…/arfara-news-21-2017.html .-...
~ Κυριακή 21-05-2017 :
http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/…/arfara-news-21-… .-
~* Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Κυριακή 21 ΜΑΪΟΥ 2017  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .... ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ....για όλους μας !!!! : : : http://dimmetoparfara.blogspot.gr/…/arfara-news-21-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS  Κυριακή 21 ΜΑΪΟΥ 2017  :
~
Στο αγιάζι της ενημέρωσής μας :  http://arfara-kalamata-greece.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-21-2017.html .-
~*  Η Εφημερίδα μας ARFARA NEWS Δευτέρα  22  ΜΑΪΟΥ  2017 :
~
Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας  :  http://stamos-stamoskalsnsblogspotcom.blogspot.gr/2017/05/news-22-2017.html .-
~*  Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Τρίτη  23  ΜΑΪΟΥ  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσής  μας :  http://arfara-messinia-stamos-stamos.blogspot.gr/2017/05/news-23.html .- 
~* ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΘΑΚΟ  20  και  21  ΜΑΪΟΥ  2017 :Αθλητική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε  :  http://asterasarfaron2011.blogspot.gr/2017/05/20-21-2017.html .-  
~*Η Εφημερίδα μας ARFARA  NEWS Τετάρτη 25 Μαΐου 2017  :Στο  αγιάζι της ενημέρωσής  μας  :  http://arfaramessiniasgreece.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-25-2017.html .-
~*Η Εφημερίδα μας  ARFARA  NEWS   2  Τετάρτη  24  ΜΑΪΟΥ  2017  :Στο  αγιάζι της ενημέρωσης  2   :  http://vlasisarfarablogspot.blogspot.gr/2017/05/arfara-news-2-24-2017-2.html .- 
~* ΥΓΕΙΑ για  ΟΛΟΥΣ  μας  ΥΓΕΙΑ  το  Α-Ω  ......  Τετάρτη  25 Μαΐου  2017  : http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/05/blog-post_24.html .- 
~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS Πέμπτη  25  Μαΐου  2017  :
~
Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  http://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/05/news-25-2017.html .-  
~*
~ ****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:  
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5583   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3593   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3600 video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  12.776  βίντεο   .-  
***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
 ~    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?pnref=lhc.friends SNS=
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 
~* 
 ~   Φωτογραφίες  από το ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου